| 

NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda mintaszabályzat ingatlanközvetítőknek, szankciós lista

Tisztelt Kollégák!

Az Iroda anyagai közül a 2015 decemberében kiadott Pénzmosás elleni módosított mintaszabályzatot mutatjuk be, alatta a NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda beérkezett anyagai időrendi sorrendben találhatók.


Iktatószám: 2217236023

 A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: Pénzmosás Elleni Információs Iroda) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 33.§ (3a) bekezdésével összhangban felülvizsgálta a Pmt. alapján felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére elkészített mintaszabályzatokat.

A felülvizsgálatot követően a szolgáltatók szakmai szervezeteivel folytatott egyeztetések eredményeit is figyelembe véve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett mintaszabályzatok módosításra kerültek.

A mintaszabályzatok átdolgozása során a Pénzmosás Elleni Információs Iroda törekedett arra, hogy a Pmt. rendelkezésein alapuló és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII.29.) PM rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magába foglaló mintaszabályzat a szolgáltatók számára könnyebben értelmezhető legyen a korábbinál, illetve az egyedi belső eljárási rendre történő átdolgozás során segítséget nyújtson a szolgáltatók részére.

Kérem, hogy a tagsága körébe tartozó szolgáltatók figyelmét szíveskedjen felhívni, hogy a Pmt. 33.§ (3c) bekezdésével összhangban a szolgáltatók kötelesek a belső szabályzatukat felülvizsgálni és szükség esetén módosítani a közzétett mintaszabályzat alapján.

Ugyanakkor arra is szíveskedjen felhívni a figyelmüket, hogy azok, akik tevékenységüket a Pmt. hatálybalépése (2007. december 15.) előtt már megkezdték, illetve akik hatóságunk által jóváhagyott szabályzattal rendelkeznek, ne küldjék meg szabályzatukat jóváhagyás céljából a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére.

A mintaszabályzatok elérhetősége:

http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/letoltheto_dokumentumok

Ugyanezen a hivatkozáson megtalálható a „Nyomtatvány a szabályzat jóváhagyása iránti kérelemre”, amely segítséget nyújt a szabályzat megküldéséhez (ha azt jóváhagyásra meg kell küldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére), illetve tartalmazza azokat a legfontosabb adatokat, amelyek ismeretében aPénzmosás Elleni Információs Iroda a szabályzat elbírálását végre tudja hajtani.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen arra is felhívni a tagságába tartozó szolgáltatók figyelmét, hogy a kijelölt személy adatait minden, a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató köteles megküldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, aki eddig még nem tette meg függetlenül attól, hogy a tevékenységét már megkezdte a Pmt. hatálybalépése előtt.

Segítő közreműködését előre is köszönöm!

Budapest, 2015.december 09.

Ivánkuné Horváth Noémi
pénzügyőr alezredes

_______________________________________________________________

2017 Szankciós lista

Frissítés dátum szerint
______________________________________________

Iktatószám: 5166549224

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi rendeletet:

 

–          a Tanács (EU) 2017/437 Végrehajtási Rendelete (2017. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról.

 

A rendelet az alábbi linken érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________

Iktatószám: 5166549620

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2017. március 8-án az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet (entitás) listáról való törléséről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_________________

Iktatószám:5166549576

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

–        a Tanács (EU) 2017/374 végrehajtási rendelete (2017. március 3.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________

Iktatószám: 5166549477

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi rendeletet és határozatot:

 

–          a TANÁCS (EU) 2017/331 RENDELETE (2017. február 27.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról;

–          a TANÁCS (KKBP) 2017/350 HATÁROZATA (2017. február 27.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0331&from=EN

 

A tanács tájékoztatása itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0228(01)&from=EN

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

________________

Iktatószám:5166549422

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi rendeletet és határozatot:

 

–          a TANÁCS (EU) 2017/330 RENDELETE (2017. február 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról;

–          a TANÁCS (KKBP) 2017/345 HATÁROZATA (2017. február 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról.

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_____________________

Iktatószám:5166554123

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy 1988-as szankciós listáról való törléséről (a 1988-as BT határozat vonatkozásában) és további 4 személy  listára történő felvételéről (a 2253-as BT határozat vonatkozásában) – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel (célzott pénzügyi szankciókkal) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

____________________

Iktatószám:5166554024

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–          a Tanács (EU) 2017/284 rendelete (2017. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.042.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:042:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_________________

Iktatószám:5166554167

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tiszelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2017. február 15-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló adatok módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel (célzott pénzügyi szankciókkal) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

 

_______________________

Iktatószám:5166554167

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2017. február 15-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló adatok módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel (célzott pénzügyi szankciókkal) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________

Iktatószám:5166553775

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

–          a Tanács 2017/199/EU végrehajtási rendelete (2017. február 6.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról, melyben – az ENSZ BT döntése nyomán – a szankciós listán szereplő 21 személy és 1 szervezet vonatkozásában aktualizálta a rendelkezésre álló adatokat.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:032:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

____________________

Iktatószám:5166553995

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–           a Tanács (EU) 2017/150 végrehajtási rendelete (2017. január 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, melyben a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket érintően új, frissített listát tettek közzé.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.023.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:023:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________

Iktatószám:5166553984

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2017. január 18-án az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló adatok módosításáról – döntött (mellékletben).

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel (célzott pénzügyi szankciókkal) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

______________________

tatószám:5166565178

 

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–           a Tanács (EU) 2016/2373 végrehajtási rendelete (2016. december 22.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet módosításáról, melyben 3 személy listára történő felvételéről döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:352:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________

Iktatószám:5166565123

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

–          a Bizottság (EU) 2017/44 végrehajtási rendelete (2017. január 10.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó döntése nyomán 2 entitás listáról való törléséről döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2017:006:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető


________________

Iktatószám: 5166565365

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1988-as Szankciós Bizottsága (Taliban – Afganisztán), valamint az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós listák módosításáról (a listán szereplő egy személy adatainak módosításáról, illetve 2 szervezet listáról való törléséről) döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________________________________________________________

2016

__________________________

Iktatószám: 5166557081

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2016. december 17-én az ENSZ BT 1718(2016) határozatával felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 5 hajó szankciós listáról való törléséről – döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen megtekinthető:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel (célzott pénzügyi szankciókkal) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________

Iktatószám: 5166565112

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–         a Bizottság (EU) 2016/2262 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 257. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT döntése nyomán 1 természetes személy listára történő felvételéről döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2016:342:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________________

Iktatószám: 5166565673

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy 2016. december 12-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________

Iktatószám: 5166565628

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–      a Bizottság (EU) 2016/2215 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2016:334:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________________

Iktatószám: 5166565529

 

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–      a Tanács (EU) 2016/2230 rendelete (2016. december 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:336I:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________________________

Iktatószám: 5166567028

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vonatkozásában új határozatot fogadott el, amelynek célja az országgal szemben fennálló ENSZ szankciós rezsim továbberősítése.

 

További információk az alábbi linkeken érhetőek el:

https://www.un.org/press/en/2016/sc12603.doc.htm

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________________________________________________________

Iktatószám: 5166571580

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–      Tanács (EU) 2016/1955 végrehajtási rendelete (2016. november 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 6 személy szankciós listára való felvételéről döntöttek.

 

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1955

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________

Iktatószám: 5166569099

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

–     Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 10 személy listázásáról döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1893

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________________

 

 

Iktatószám: 5166569099

 

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–     Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 10 személy listázásáról döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1893

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_________________________________________

Iktatószám: 5166569044

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 3 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________________________________

Iktatószám: 5166568663

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

 

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

 

Az FATF 2016. október 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

 

Az FATF többszintű listája:

 

1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

 

  • Észak-Korea

 

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási

                          intézkedések alkalmazása szükséges

 

 • Irán

 

 1. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni

           intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

 • Afganisztán
 • Bosznia és Hercegovina
 • Irak
 • Jemen
 • Laosz
 • Szíria
 • Uganda
 • Vanuatu

 

      Az új „public statement” alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:  

                                                 

 • Guyana

 

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

 

A 2016. június 24-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembe vételét.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

NAV Központi Irányítás

Tel.: (+36 1) 43 09 480

E-mail: [email protected]; [email protected]

 

megbízásából:

 

Hugyina Réka őrnagy

pénzügyi információs kiemelt szakreferens

_____________________________________

Iktatószám: 5166568993

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1533(2004) határozatával (Kongói Demokratikus Köztársaság) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezettel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533/materials

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

________________

Iktatószám: 5166568948

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–     Bizottság (EU) 2016/1831 végrehajtási rendelete (2016. október 14.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról,melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán rögzítik azokat az érzékeny árukat, amelyeket bele kell foglalni a 329/2007/EK rendelet Ig. mellékletébe, és hozzárendelik azokhoz a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokat.

 

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.280.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2016:280:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________________

Iktatószám: 5166575928

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról és 1 személy listáról való törléséről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_____________________________

Iktatószám: 5166575720

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályokat:

 

–     a Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról;

–     a Tanács (EU) 2016/1736 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról;

–     a Tanács (EU) 2016/1737 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1352/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról;

–     a Bizottság (EU) 2016/1739 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 254. alkalommal történő módosításáról.

 

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

__________________________

Iktatószám:5166575533

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT Al-Kaidával/ISIL-val foglalkozó Szankciós Bizottsága határozatával a szankciós lista módosításáról – 2 személy listáról való törléséről – döntött.

 

A tárgyi listaváltozás az alábbi honlapon is elérhető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_________________________

Iktatószám: 5166575995

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

–     Bizottság (EU) 2016/1695 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 21.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról,melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 19 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek.

 

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1474541655233&uri=CELEX:32016R1695

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

___________________

 

Iktatószám: 5166575841

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

____________________________

Iktatószám:5166575896

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1518 (2003)határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 19 szervezet listáról való törléséről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________________

Iktatószám: 5166575643

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályokat:

 

–      Bizottság (EU) 2016/1642 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek;

–     Bizottság (EU) 2016/1641 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról döntöttek.

 

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:244:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

_______________________________

Iktatószám: 5166575599

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1988 (2011) szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 14 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

____________________________

Iktatószám: 5166577416

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–     a Bizottság (EU) 2016/1398 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 19.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, amelyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 szervezetnek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből történő törléséről döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.227.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:227:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

______________________

Iktatószám: 5166579618

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1518(2003) határozatával felállított Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 szervezet listáról való törléséről – döntött.

 

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

———————————————————————

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

–     A Bizottság (EU) 2016/1347 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 250. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 személynek  az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.214.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2016:214:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

főosztályvezető

——————————————————–

Iktatószám: 5166579410

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 személy listára történő felvételéről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezetőIktatószám: 5166579476

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 1988-as Szankciós Bizottsága (Taliban – Afganisztán) a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy személy adatainak módosításáról – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


 frissítés: 2016 07 04 
Az Információs Irodától eddig megkapott anyagok

 

Hungarian Financial Intelligence Unit (HFIU) <[email protected]>

jún. 30.
címzett:

Iktatószám: 5166595133

A Nemzeti Adó- és vámhivatal központi irányítás  Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei

részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a PénzmosásElleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2016. június 24-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

 

  • Észak-Korea

 

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási

                          intézkedések alkalmazása szükséges

 

 • Irán

 

 1. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni

           intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

 • Afganisztán
 • Bosznia és Hercegovina
 • Guyana
 • Irak
 • Jemen
 • Laosz
 • Szíria
 • Uganda
 • Vanuatu

 

      Az új „public statement” alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:  

                                                 

 • Mianmar
 • Pápua Új-Guinea

 

 

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

A 2016. június 24-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembe vételét.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 06 28 Iktatószám: 5166586731

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 06 22

Iktatószám:5166586698

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi, 2016. június 9-én kihirdetett jogszabályokat, amelyek értelmében az ENSZ döntését figyelembe véve az EU hatályon kívül helyezte az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket:

–          A Tanács (EU) 2016/907 Rendelete (2016. június 9.)  az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet és az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC)

–          A Tanács (KKBP) 2016/917 Határozata (2016. június 9.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC)

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról való törléséről – döntött.

 

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 0531Iktatószám: 5166586632

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi, 2016. május 28-án kihirdetett jogszabályokat:

 

–          A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, amely alapján kettő személy törlésre került a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozók jegyzékéből, illetve további személyek vonatkozásában az adatok aktualizálására került sor;

–          A Tanács (EU) 2016/841 rendelete (2016. május 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, amely alapján a továbbiakban tilos a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó további cikkeknek, anyagoknak és felszereléseknek az Észak-Koreába történő szolgáltatása, eladása vagy átadása; az Észak-Koreába és Észak- Koreából történő pénzátutalások, végrehajtott befektetések; az észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek a tagállamok területére történő leszállása, onnan történő felszállása vagy a tagállamok területe feletti átrepülése, valamint az Észak-Korea tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa legénységgel ellátott bármilyen hajó tagállami kikötőbe való belépése; a luxuscikkek Észak- Koreából történő importja, valamint az Észak-Koreával folytatott kereskedelem pénzügyi támogatása.

 

A rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0840

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0841

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


20160526  Iktatószám: 5166588537

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi, 2016. május 24-én kihirdetett jogszabályt:

 

–        A Tanács (KKBP) 2016/816 végrehajtási határozata (2016. május 23.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról, mely alapján egy hajóra vonatkozó bejegyzés törlésre került a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó hajók jegyzékéből.

 

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464091084943&uri=CELEX:32016D0816

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

I2016 05 24 iktatószám: 5166588438

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi, 2016. május 20-án kihirdetett jogszabályt:

–        A Bizottság 2016/780 végrehajtási rendelete (2016. május 19.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, amely alapján 18 természetes személy és 1 jogalany felkerült a korlátozó intézkedésekkel sújtott személyek és szervezetek listájára, illetve 2 személy esetében a Bizottság módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1463730787190&uri=OJ:JOL_2016_131_R_0007

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

2016 05 19

Iktatószám: 5166588384

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásaelleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról történő törléséről – döntött.

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 05 02 Iktatószám: 5166588186

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztel Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásaelleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 2283(2016) határozatával az Elefántcsontpart vonatkozásában fennálló korlátozó intézkedések (fegyverembargó, utazási korlátozások és pénzügyi szankciók) azonnali hatállyal történő megszüntetéséről döntött.

A határozatról történő hivatalos tájékoztatás és a határozat itt érhető el:

http://www.un.org/press/en/2016/sc12342.doc.htm

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/1/16 (09)

The United Nations Secretariat presents its compliments to the Permanent

Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member

States to the United Nations and wishes to convey the following:

On 28 April 2016, by its resolution 2283 (2016), the Security Council

terminated the measures on arms and related materiel contained in paragraph 1 of

resolution 2219 (2015) as well as the travel and financial measures imposed

by paragraphs 9 to 12 of resolution 1572 (2004) and paragraph 12 of resolution

1975 (2011), as subsequently renewed.

Pursuant to the Council’s decision, the travel ban and assets freeze imposed by

the above-mentioned resolutions are, therefore, no longer applicable to the following

individuals: Charles Blé Goudé, Eugene N’goran Kouadio Djoué, Martin Kouakou

Fofié, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo and Desiré Tagro.

28 April 2016

M. H.


2016 0428
Iktatószám: 5166588076

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi 2016. április 28-án kihirdetett jogszabályt:

–     A Tanács (EU) 2016/659 rendelete (2016. április 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján egy jogalany felkerült az azon személyek, jogalanyok és szervek jegyzékébe, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell, egy jogalany törölve lett, hat esetében pedig a Tanács módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:114:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

Iktatószám: 5166588087

 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT szankciós értesítését, miszerint ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni zíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/13/16 (03)

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution

1970 (2011) concerning Libya presents his compliments to the Permanent

Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member

States to the United Nations and wishes to convey the following:

On 27 April 2016, the Committee approved the addition of the entry specified

below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and

other measures relating to attempts to illicitly export crude oil from Libya (the Libya

Sanctions List), set out in paragraphs 15 and/or 17 of Security Council resolution 1970

(2011) and/or paragraph 19 of resolution 1973 (2011), or paragraph 10 of resolution 2146

(2014), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

B. Entities and other groups

LYe.003 Name: DISTYA AMEYA

A.k.a.: KASSOS F.k.a.: na Address: na Listed on: 27 Apr. 2016 Other information: IMO:

9077343. Listed pursuant to paragraphs 10(a) and 10(b) of resolution 2146 (prohibition to load,

transport or discharge; prohibition to enter ports). Pursuant to paragraph 11 of resolution 2146

(2014), this designation is valid from 27 April to 26 July 2016, unless terminated earlier by the

Committee pursuant to paragraph 12 of resolution 2146 (2014). Deadweight: 95,420. Flag State:

India. The vessel may have been sold recently to an unknown buyer and the vessel’s name may

have changed to Kassos. As of 26 April 2016, the vessel was north of Al-Bayda, Libya, heading

for Malta.

The Committee has made accessible on its website the narrative summary of

reasons for listing of the above entry, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0. A copy of

this narrative summary of reasons for listing is attached to this note verbale.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the

Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials.

The Libya Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated

following all changes made to the Libya Sanctions List. An updated version of the

Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

NARRATIVE SUMMARIES OF REASONS FOR LISTING

In accordance with Section 5 (g) of its Guidelines, the Security Council Committee

established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya makes accessible a

narrative summary of reasons for the listing for individuals and entities included in the

sanctions list.

LYe.003

DISTYA AMEYA

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

27 April 2016

Reason for listing:

The vessel Distya Ameya (IMO: 9077343) was listed on 27 April 2016, pursuant to

paragraphs 10(a) and 10 (b) of resolution 2146 (2014), as transporting crude oil

illicitly exported from Libya, based on information received from the Government of

Additional information:

Pursuant to paragraph 11 of resolution 2146 (2014), this designation is valid from 27

April to 26 July 2016, unless terminated earlier by the Committee pursuant to

paragraph 12 of resolution 2146 (2014).

 


20160426 Iktatószám: 5166588197

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi 2016. április 26-án kihirdetett jogszabályt:

–     A Bizottság (EU) 2016/647 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 245. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 5 természetes személynek  az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:109:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

★ ★ ★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★

L 109

Magyar nyelvű kiadás

Tartalom

Jogszabályok

59. évfolyam

2016. április 26.

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

★ A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű

★ A Bizottság (EU) 2016/647 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) az ISIL-lel (Dáissal) és az

személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (

al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben

meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet

245. alkalommal történő módosításáról …………………………………………………………………… 23

A Bizottság (EU) 2016/648 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) az egyes gyümölcs- és

zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról 25

1) 1

HATÁROZATOK

★ A Bizottság (EU) 2016/649 határozata (2016. január 15.) a Hollandia által végrehajtott

★ A Bizottság (EU) 2016/650 végrehajtási határozata (2016. április 25.) a belső piacon történő

SA.24123 (12/C.) (korábbi 11/NN.) számú állami támogatásról – A leidschendam-voorburgi

önkormányzat általi, állítólagosan a piaci ár alatt történt földterület-értékesítés (az értesítés a

C(2016) 85. számú dokumentummal történt) (1) ………………………………………………………………… 27

elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatá-

sokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (3) bekezdése és

39. cikkének (2) bekezdése alapján a minősített aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök

biztonsági értékelésére vonatkozó szabványok megállapításáról (

1) ………………………………….. 40

) EGT-vonatkozású szöveg (folytatás a túloldalon)

(

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint

csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Helyesbítések

★ Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellék-
letének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1-metil-ciklopropén,

flonikamid, flutriafol, indolil-ecetsav, indolil-vajsav, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol és

teflubenzuron szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016.

január 26-i (EU) 2016/71 bizottsági rendelethez (HL L 20., 2016.1.27.) …………………………….. 43

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/1

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/646 RENDELETE

(2016. április 20.)

a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6)

tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő

típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i

715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (

mivel:

(1) A 715/2007/EK rendelet egyike a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (

) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

1

) által létrehozott típus-
jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó külön jogi aktusoknak.

2

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyű járművek új kibocsátási határértékeknek feleljenek meg, és

további követelményeket ír elő az információk elérhetősége tekintetében. Az említett rendelet végrehajtásához

szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK rendelettel (

) kerültek elfogadásra.

3

(3) A Bizottság saját tanulmányai és külső információk alapján részletes elemzést készített a 692/2008/EK

rendeletben meghatározott eljárásokról, vizsgálatokról és típus-jóváhagyási követelményekről, és arra a következ-
tetésre jutott, hogy az Euro 5/6 besorolású gépjárművek valós közúti közlekedéséből eredő kibocsátások

lényegesen meghaladják a kötelező érvényű új európai menetciklus alapján mért értékeket, különösen a

dízelüzemű gépjárművek NOx-kibocsátása esetében.

(4) Az Euro szabványok és azok későbbi módosításai fokozatosan és jelentősen szigorították a kibocsátás

tekintetében a gépjárművekre vonatkozó típus-jóváhagyási követelményeket. Míg általánosságban komoly

csökkenést sikerült elérni a szabályozott szennyező anyagok gépjárművekből származó kibocsátása terén, ez nem

igaz a dízelmotorok NOx-kibocsátására, különösen a könnyű személy- és haszongépjárművek esetében. Ezért

intézkedéseket kell hozni e helyzet orvoslására.

(5) A 715/2007/EK rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott, a kibocsátásszabályozási szintet csökkentő

) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(

1

) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen

(

2

járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

) A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6)

3

(

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

„hatástalanító berendezések” nem megengedettek. A közelmúltbeli események rámutattak arra, hogy meg kell

L 109/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

erősíteni e szabály érvényre juttatását. Ezért célszerű előírni, hogy a nehéz tehergépjárművekre az 595/2009/EK

(Euro VI) rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben már alkalmazott elvek alapján javítani kell a típusjóváhagyás

során a gyártó által alkalmazott kibocsátáscsökkentési stratégia felügyeletét.

(6) A dízelüzemű gépjárművekből származó NOx-kibocsátás problémájának megoldása minden bizonnyal

hozzájárulna a környezeti levegő jelenlegi, tartósan magas NO2-szintjének csökkentéséhez, amely komoly

kockázatot jelent az emberi egészség szempontjából.

(7) A Bizottság 2011 januárjában valamennyi érdekelt fél bevonásával munkacsoportot hozott létre a valós vezetési

feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó olyan vizsgálati eljárás (RDE-vizsgálat) kidolgozása érdekében,

amely jobban tükrözi a közúti közlekedésben mért kibocsátásokat. E célból – részletes szakértői megbeszélések

alapján – a 715/2007/EK rendeletben javasolt lehetőség, azaz a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) és

a kibocsátási határértékek („not-to-exceed”, NTE) alkalmazása mellett döntöttek.

(8) Az érdekelt felekkel a CARS 2020 folyamat (

) keretében megállapodás született arról, hogy az RDE-vizsgálati

1

eljárások két lépésben kerülnek bevezetésre: az első, átmeneti időszakban a vizsgálati eljárásokat csak nyomon

követés céljára kell alkalmazni, ezt követően pedig a kötelező érvényű kvantitatív RDE-követelményekkel együtt

kell őket alkalmazni valamennyi új típusjóváhagyás és új gépjármű esetében.

(9) Az RDE-vizsgálati eljárások az (EU) 2016/427 bizottsági rendelettel (

) kerültek bevezetésre. Meg kell határozni a

2

kvantitatív RDE-követelményeket, hogy a kipufogógáz-kibocsátást minden szokásos használati körülmény mellett

a 715/2007/EK rendeletben meghatározott kibocsátási határértékek alá lehessen csökkenteni. E célból figyelembe

kell venni a mérési eljárások statisztikai és műszaki bizonytalanságait.

(10) Annak érdekében, hogy a gyártók fokozatosan alkalmazkodni tudjanak az RDE-követelményekhez, a végső,

kvantitatív RDE-követelmények bevezetését szintén két lépésben kell megvalósítani. Első lépésben – az Euro 6

előírások kötelező alkalmazásának időpontjától számított 4 évvel kezdődően – 2,1-os megfelelési tényező

alkalmazandó. A második lépés az első lépést követő 1 évvel és 4 hónappal kezdődik, amelynek keretében a

715/2007/EK rendeletben meghatározott 80 mg/km NOx kibocsátási határértéknek való teljes megfelelés

érvényesülne, megnövelve egy, a hordozható kibocsátásmérő rendszer (PEMS) alkalmazásával összefüggő további

mérési bizonytalanságokat figyelembe vevő tűréshatárral.

(11) Ugyan fontos, hogy az RDE-vizsgálat lehetőleg az összes vezetési helyzetet lefedje, de el kell kerülni, hogy a

vizsgált járművek vezetése részrehajlóan történjen, vagyis azzal a szándékkal, hogy a jármű ne a műszaki

teljesítménye miatt, hanem a szélsőséges vezetési módok miatt feleljen meg vagy ne feleljen meg a vizsgálat során.

Az ilyen helyzetek kezelésére ezért további határfeltételeket kell bevezetni az RDE-vizsgálatra vonatkozóan.

(12) Előfordulhat, hogy az egyes, PEMS-szel vizsgált utak során tapasztalt vezetési körülmények, jellegükből adódóan,

nem felelnek meg teljes mértékben a „jármű szokásos használati körülményeinek”. Ezért az említett utak során a

kibocsátáscsökkentés szigorúsága változhat. Ezért, valamint a mérési eljárások statisztikai és műszaki bizonytalan-
ságainak figyelembevétele céljából a jövőben megfontolható, hogy az egyes, PEMS-szel vizsgált utakra

alkalmazandó nem túllépendő kibocsátási határértékek tükrözzék ezen utak egyes mérhető – például a vezetési

dinamikával vagy a terhekkel összefüggő – paraméterek által meghatározható jellemzőit. Amennyiben ez az elv

kerül alkalmazásra, az nem vezethet az RDE-vizsgálati eljárások környezeti hatásának és hatékonyságának csökke-
néséhez, amit szakértők által felülvizsgált tudományos tanulmánnyal kell alátámasztani. Ezenkívül a PEMS-szel

vizsgált út során a kibocsátáscsökkentés szigorúságának értékeléséhez csak objektív tudományos okokkal – nem

pedig a motor, a kibocsátáscsökkentő berendezés vagy a kibocsátáscsökkentő rendszer kalibrálása miatti okokkal

– alátámasztható paraméterek vehetők igénybe.

(13) Végezetül elismerve az NOx-kibocsátások városi körülmények közötti szabályozásának szükségességét, sürgősen

meg kell fontolni az RDE-vizsgálat városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszaira vonatkozó relatív

súlyozás megváltoztatását, hogy a gyakorlatban biztosítani lehessen egy alacsony megfelelési tényező elérését, és

ezáltal a harmadik kötelező RDE-csomagban a vezetési dinamikára vonatkozó új peremfeltételt lehessen megálla-
pítani, amely felett az első lépés bevezetési dátumától kezdődően kiterjesztett feltételek alkalmazandók.

) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizott-
ságának: CARS 2020: Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai gépjárműiparért (COM/2012/636 final).

(

1

) A Bizottság 2016. március 10-i (EU) 2016/427 rendelete a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek

2

(

kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/3

(14) A Bizottság felülvizsgálja az RDE-vizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket és az új járműtechnológiák

figyelembevétele és hatékonyságuk biztosítása érdekében kiigazítja azokat. Hasonlóképpen a Bizottság a műszaki

fejlődés fényében évente felülvizsgálja a végső megfelelési tényezők megfelelő szintjét. Felülvizsgálja különösen a

692/2008/EK rendelet IIIA. mellékletének 5. és 6. függelékében meghatározott, a PEMS-szel vizsgált kibocsátási

adatok értékelésének két alternatív módszerét.

(15) Ezért a 692/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(16) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű

bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő 43. és 44. pontokkal egészül ki:

„43. »kibocsátáscsökkentési alapstratégia«: olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a gépjármű teljes sebesség- és

44. »kibocsátáscsökkentési segédstratégia«: olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely valamilyen konkrét cél

terheléstartományában mindenkor kifejti hatását, ha egy kibocsátáscsökkentési segédstratégia nem lép életbe;

érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely együttesére válaszként lép életbe, és kizárólag e

feltételek fennállásának ideje alatt felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát;”

2. A 3. cikk (10) bekezdésében a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított három évig, valamint

10. cikkének (5) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított négy évig a következő rendelkezéseket kell

alkalmazni:”

3. Az 3. cikk (10) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A IIIA. melléklet 2.1. pontjának követelményei nem alkalmazandók.”

4. A 5. cikk a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A gyártó részletes dokumentációcsomagot bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza az alábbi információkat:

(12) A (11) bekezdésben említett részletes dokumentációcsomagot szigorúan bizalmasan kell kezelni. A csomagot

a) információk az összes kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia

működéséről, ideértve mindazon paraméterek ismertetését, melyeket valamely kibocsátáscsökkentési

segédstratégia módosít, és azokat a peremfeltételeket, melyek mellett a kibocsátáscsökkentési segédstratégia

működik, valamint annak megjelölését, hogy az e rendeletben meghatározott vizsgálati eljárások feltételei

mellett a kibocsátáscsökkentési segédstratégia vagy a kibocsátáscsökkentési alapstratégia lép valószínűleg

működésbe;

b) a tüzelőanyag-rendszer szabályozásának logikája, az időzítési stratégiák és a »ki-be« kapcsolási pontok

valamennyi üzemmódra.

őrizheti a jóváhagyó hatóság vagy a jóváhagyó hatóság döntése alapján a gyártó. Amennyiben a dokumentáció­

csomagot a gyártó őrzi, a jóváhagyó hatóság azt az áttekintést és jóváhagyást követően azonosító számmal és

keltezéssel látja el. A dokumentációt a jóváhagyás során, illetve a jóváhagyás érvényességének időtartama alatt

bármikor hozzáférhetővé kell tenni a típusjóváhagyó hatóság számára.”

5. Az I. melléklet 6. függeléke e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

6. A IIIA. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

L 109/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/5

I. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 6. függelékében található 1. táblázat a következőképpen módosul:

1. a ZD, ZE és ZF sorok helyébe a következő szöveg lép:

„ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 I. osz-
tály

ZE Euro 6c Euro 6-2 N1 II. osztály PI, CI 2019.9.1. 2020.8.31.

ZF Euro 6c Euro 6-2 N1 III. osztály,

2. a táblázat a ZF sor után a következő sorokkal egészül ki:

„ZG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 M, N1 I. osz-
tály

ZH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 II. osztály PI, CI 2018.9.1. 2020.9.1. 2021.12.31.

ZI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 III. osztály,

ZJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 I. osz-
tály

ZK Euro 6d Euro 6-2 N1 II. osztály PI, CI 2021.1.1. 2022.1.1.

PLN Euro 6d Euro 6-2 N1 III. osztály,

3. a táblázathoz tartozó magyarázat az „Euro 6b” kibocsátási előírásra vonatkozó bekezdés után a következő bekezdé­

sekkel egészül ki:

„»Euro 6c« kibocsátási előírás = a kvantitatív RDE-követelmények nélküli teljes Euro 6 kibocsátási előírás, azaz az

Euro 6b kibocsátási előírás és a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges

előírás, (adott esetben) az E10-es és a B7-es referencia-tüzelőanyag használata az előírt laborvizsgálati ciklus alapján

értékelve, és csak nyomon követésre szolgáló RDE-vizsgálat (a nem túllépendő NTE-határértékek alkalmazása nélkül);

»Euro 6d-TEMP« kibocsátási előírás = a teljes Euro 6 kibocsátási előírás, azaz az Euro 6b kibocsátási előírás és a

szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges előírás, (adott esetben) az E10-es és

a B7-es referencia-tüzelőanyag használata az előírt laborvizsgálati ciklus alapján értékelve és az átmeneti megfelelési

tényezőkkel való összevetés révén végzett RDE-vizsgálat;”;

4. a táblázat magyarázatában az „Euro 6c” kibocsátási előírásra vonatkozó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„»Euro 6d« kibocsátási előírás = a teljes Euro 6 kibocsátási előírás, azaz az Euro 6b kibocsátási előírás és a szikra-
gyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges előírás, (adott esetben) az E10-es és a

B7-es referencia-tüzelőanyag használata az előírt laborvizsgálati ciklus alapján értékelve és a végső megfelelési

tényezőkkel való összevetés révén végzett RDE-vizsgálat;”.

PI, CI 2018.9.1. 2019.8.31.

PI, CI 2019.9.1. 2020.8.31.”

N2

PI, CI 2017.9.1. 2019.9.1. 2020.12.31.

N2

PI, CI 2018.9.1. 2020.9.1. 2021.12.31.

PI, CI 2020.1.1. 2021.1.1.

PI, CI 2021.1.1. 2022.1.1.”

N2

L 109/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

II. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet IIIa. melléklete a következőképpen módosul:

1. a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1. Nem túllépendő kibocsátási határértékek

A 715/2007/EK rendelet szerinti típusjóváhagyással rendelkező járművek szokásos élettartama alatt e

járműveknek az e mellékletben foglalt követelmények alapján meghatározott és az e mellékletnek megfelelően

elvégzett bármely, valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó vizsgálat (RDE-vizsgálat) során

keletkező kibocsátásai nem haladhatják meg a következő, nem túllépendő értékeket (NTE-értékeket):

NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6

ahol az EURO-6 a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott Euro 6 2.”

2. A szóban forgó melléklet a következő 2.1.1., 2.1.2. és 2.1.3. ponttal egészül ki:

„2.1.1. Végső megfelelési tényezők

Az adott szennyező anyagra vonatkozó CFpollutant megfelelési tényező a következők szerint kerül meghatá­

rozásra:

Szennyező

anyag

CFpollutant 1 + margin

Nitrogén-oxidok

tömege (NOx)

ahol mar-
gin = 0,5

Részecskék

száma (PN)

később megha-
tározandó

Szén-monoxid

tömege (CO) (

1)

— — —

Összes szénhid-
rogén tömege

(THC)

Összes szénhidrogén és

nitrogén-oxid együttes

tömege (THC + NOx)

1) Az RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.

(

margin: a PEMS berendezésből adódó további mérési bizonytalanságot figyelembe vevő paraméter, amelyet

évente felül kell vizsgálni, és a PEMS-eljárás minőségi javulása, illetve a műszaki fejlődés függvényében

módosítani kell.

2.1.2. Átmeneti megfelelési tényezők

A 2.1.1. pont rendelkezéseitől eltérve, a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett

időponttól számított 5 év és 4 hónap során a gyártó kérésére a következő átmeneti megfelelési tényezők

alkalmazhatók:

Szennyező

anyag

CFpollutant 2,1 később megha-
tározandó

1) Az RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.

(

Az átmeneti megfelelési tényezők alkalmazását fel kell tüntetni a jármű megfelelőségi nyilatkozatában.

Nitrogén-oxidok

tömege (NOx)

Részecskék

száma (PN)

Szén-monoxid

tömege (CO) (

1)

— — —

Összes szénhid-
rogén tömege

(THC)

Összes szénhidrogén és

nitrogén-oxid együttes

tömege (THC + NOx)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/7

2.1.3. Átviteli függvények

A 2.1. pontban említett TF(p1,…, pn) átviteli függvény értéke a pi (i = 1,…,n) paraméterek mindegyike

vonatkozásában 1.

Amennyiben a TF(p1,…, pn) átviteli függvény módosításra kerül, a módosítás csak oly módon történhet,

hogy ne érintse hátrányosan az RDE-vizsgálati eljárások környezeti hatásait és hatékonyságát. Különösen

ügyelni kell arra, hogy a következő feltétel továbbra is teljesüljön:

∫ TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp

ahol:

— dp a pi (i = 1,…,n) paraméterek teljes paramétertér szerinti integrálja

— Q(p1,…, pn) a pi (i = 1,…,n) paramétereknek megfelelő esemény valószínűségi sűrűsége valós vezetési

feltételek mellett.”

3. a szöveg a következő 3.1.0. ponttal egészül ki:

„3.1.0. A 2.1. pont követelményeinek teljesülniük kell a városi szakaszra és a PEMS-szel vizsgált teljes útra. A

3.1.0.1. Mgas,d,t ≤ NTEpollutant és Mgas,d,u ≤ NTEpollutant, ahol e melléklet 2.1. pontjának és az 5. függelék 6.1. és

3.1.0.2. Mw,gas,d ≤ NTEpollutant és Mw,gas,d,U ≤ NTEpollutant, ahol e melléklet 2.1. pontjának és a 6. függelék 3.9. pontjának

4. az 5.3. pontot el kell hagyni;

5. az 5.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.4. Dinamikus feltételek

következő két pontban szereplő feltétel közül legalább egy, a gyártó választott feltételnek teljesülnie kell:

6.3. pontjának fogalommeghatározásai érvényesek, és gas = pollutant.

fogalommeghatározásai érvényesek, és gas = pollutant.”

5.4.1. Az e melléklet 7a. függelékében leírt módszerrel ellenőrizni kell, hogy az út során a dinamika általában túl

5.4.2. Amennyiben az út eredményei az 5.4.1. pontnak megfelelő ellenőrzések alapján érvényesnek bizonyulnak, a

A dinamikus feltételek az út lejtésének, az ellenszélnek és a vezetési dinamikának (gyorsításnak, lassításnak),

valamint a kiegészítő rendszereknek a vizsgálati jármű energiafogyasztására és kibocsátására gyakorolt

hatásait foglalják magukban. A dinamikus feltételek normalitásának ellenőrzését a vizsgálat után, a PEMS

rögzített adatai alapján kell elvégezni. Az ellenőrzést két lépésben kell végrehajtani:

nagy vagy hiányos-e.

dinamikus feltételek normalitásának ellenőrzésére az e melléklet 5. és 6. függelékében meghatározott

módszereket kell alkalmazni. Valamennyi módszer tartalmazza a dinamikus feltételek referenciáit, a

referencia körüli tartományokat és az érvényes vizsgálat teljesítéséhez szükséges minimális lefedettségi

követelményeket.”

6. a 6.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.8. A vizsgálati út városi része során az átlagos sebességnek (a megállásokat is beleszámítva) 15 és 40 km/h

között kell lennie. A városi vezetés időtartamának 6–30 %-ban megállásokból kell állnia, amelyek alatt az

1 km/h-nál alacsonyabb sebességgel megtett időszakok értendők. A városi vezetésnek tartalmaznia kell több,

legalább 10 másodperces megállást. Ha a megállás meghaladja a 180 másodpercet, az ilyen túlzottan hosszú

megállást követő 180 másodperc kibocsátási eseményeit ki kell zárni az értékelésből.”

7. a 6.11. pont a következő mondattal egészül ki:

„Emellett az arányos összesített pozitív magasságnövekedés, melyet a 7b. függeléknek megfelelően kell

meghatározni, nem érheti el az 1 200 m/100 km-t.”

L 109/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

8. a 9.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.5. Ha egy adott időszakon belül a környezeti feltételek az 5.2. pont alapján kiterjesztettnek minősülnek, akkor

ezen időszaknak a 4. függelék szerint kiszámított kibocsátásait el kell osztani 1,6-tal, mielőtt a kibocsátások e

melléklet szerinti megfelelőségének értékelésére sor kerülne.”

9. az 1. függelék az alábbiak szerint módosul:

a) a 3.4.6. pont a következő mondattal egészül ki:

„A vezetőfülkén kívül található PEMS-részek szerelvényeinek és berendezéseinek biztonsággal összefüggő

okokból való világítását megengedett a jármű akkumulátoráról működtetni.”

b) a 4.5. pont a következő mondattal egészül ki:

„Hogy minimalizálni lehessen az elemzőkészülék válaszának eltolódását, az elemzőkészülék nullázását és

mérőtartomány-kalibrálását a mérőkészülék által az RDE-út alatt érzékelt hőmérsékletet leginkább megközelítő

környezeti hőmérsékleten kell elvégezni.”

10. a 2. függelék 8. pontjában szereplő 4. táblázat 2. lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez az általános követelmény csak a sebességérzékelőre vonatkozik; ha az olyan paraméterek, mint a gyorsulás, a

sebességnek a pozitív gyorsulással való szorzata vagy az RPA (relatív pozitív gyorsulás) meghatározásához a

járműsebességet veszik figyelembe, a járműsebességre vonatkozó jelnek 3 km/óra felett 0,1 %-os pontosságúnak

és 1 Hz-es mintavételi gyakoriságúnak kell lennie. Ez a pontossági követelmény teljesíthető egy kerékfordu-
latszám-érzékelő jelének alkalmazásával.”

11. a 6. függelék 2. pontjában a következő fogalommeghatározást el kell hagyni:

„ai Tényleges gyorsulás az i időközben, hacsak nincs másként meghatározva egy egyenletben:

ai 1⁄4 ðviþ1 − viÞ

3,6 � ðtiþ1 − tiÞ

, [m/s2]”

12. a 6. függelék 2. pontja a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„mgas,U a »gas« kipufogógáz-összetevő súlyozott kibocsátási értéke az összes olyan i másodpercet tartalmazó

Mw,gas,d,U a »gas« kipufogógáz-összetevő súlyozott távolságspecifikus kibocsátása az összes olyan i másodpercet

vU A jármű súlyozott sebessége a j kerékteljesítmény-osztályban, km/h”

13. a 6. függelék 3.1. pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kerekeknél fellépő tényleges Pr,i teljesítmény az az összesített teljesítmény, amely a légellenállásnak, a gördülési

ellenállásnak, az út meredekségének, a jármű hosszanti irányú tehetetlenségének és a kerekek gördülési tehetetlen-
ségének leküzdéséhez szükséges.”

14. a 6. függelék 3.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.2. A mozgóátlagok besorolása városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszokba

részmintára, amelynél vi < 60 km/h, g/s

tartalmazó részmintára, amelynél vi < 60 km/h, g/km

A standardizált teljesítményfrekvenciákat a városi szakaszra és a teljes vizsgálati útra vonatkozóan kell

meghatározni (lásd a 3.4. bekezdést), és külön kibocsátásértékelést kell végezni a teljes vizsgálati útra és a

városi szakaszra vonatkozóan. A 3.3. bekezdés szerint kiszámított három másodperces mozgóátlagokat ezért

később a tényleges i másodpercre vonatkozó sebesség jele (vi

megadott városi és városon kívüli vezetési feltételekhez.

) alapján hozzá kell rendelni az 1-1. táblázatban

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/9

1-1. táblázat

Sebességtartományok a vizsgálati adatoknak a városi, országúti és autópályán történő feltételekhez

való hozzárendeléséhez a teljesítménykategorizálás módszere keretében

Városi Országúti Autópálya

vi [km/h] 0-tól ≤ 60 > 60-tól ≤ 90 > 90”

15. a 6. függelék 3.9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.9. A súlyozott távolságspecifikus kibocsátásérték kiszámítása

A vizsgálat kibocsátásainak időalapú súlyozott átlagát át kell alakítani távolságspecifikus kibocsátássá külön a

városi adatkészletre és a teljes adatkészletre vonatkozóan, a következőképpen:

A teljes vizsgálati útra: Mw,gas,d 1⁄4 1 000 �

A vizsgálati út városi részére: Mw,gas,d,U 1⁄4 1 000 �

E képletek segítségével ki kell számítani a következő szennyező anyagokra vonatkozó súlyozott átlagot a teljes

vizsgálati útra és a vizsgálati út városi részére:

Mw,NOx,d a NOx-ra vonatkozó súlyozott vizsgálati eredmény [mg/km]

Mw,NOx,d,U a NOx-ra vonatkozó súlyozott vizsgálati eredmény [mg/km]

Mw,CO,d a CO-ra vonatkozó súlyozott vizsgálati eredmény [mg/km]

Mw,CO,d,U a CO-ra vonatkozó súlyozott vizsgálati eredmény [mg/km]”

mgas � 3 600

v

mgas,U � 3 600

vU

16. a szöveg a következő 7a. és 7b. függelékkel egészül ki:

„7a. függelék

A vizsgálati út általános dinamikájának ellenőrzése

1. BEVEZETÉS

Ez a függelék a vizsgálati út általános dinamikájának ellenőrzésére szolgáló számítási eljárásokat mutatja be,

melyek segítségével meghatározható, hogy a városi, országúti és autópályán való vezetés során a dinamika

általában túl nagy vagy hiányos-e.

2. SZIMBÓLUMOK

RPA Relatív pozitív gyorsulás

»gyorsulási felbontás ares«: a 0-nál nagyobb minimális gyorsulás m/s2-ben mérve

T4253H összetettadat-simító

»pozitív gyorsulás apos«: a 0,1 m/s2-nél nagyobb gyorsulás [m/s2]

Az (i) index az időközre utal

A (j) index a pozitív gyorsulást tartalmazó adatkészletek időközére utal

L 109/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

A (k) index a kategóriára utal (t = teljes, u = város, r = országút, m = autópálya)

Δ – különbség

> – nagyobb

≥ – nagyobb vagy egyenlő

% – százalék

< – kisebb

≤ – kisebb vagy egyenlő

a – gyorsulás [m/s2]

ai – gyorsulás az i időközben [m/s2]

apos – a 0,1 m/s2-nél nagyobb pozitív gyorsulás [m/s2]

apos,i,k – a 0,1 m/s2-nél nagyobb pozitív gyorsulás az i időközben a városi, országúti és

ares – gyorsulási felbontás [m/s2]

di – az i időközben megtett távolság [m]

di,k – az i időközben megtett távolság a városi, országúti és autópályán történő vezetés

Mk – a 0,1 m/s2-nél nagyobb pozitív gyorsulást tartalmazó városi, országúti és autópályán

Nk – a városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszok és a teljes vizsgálati út

RPAk – a városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszokra vonatkozó relatív pozitív

tk – a városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszok és a teljes vizsgálati út

v – a jármű sebessége [km/h]

vi – a jármű tényleges sebessége az i időközben [km/h]

vi,k – a jármű tényleges sebessége az i időközben a városi, országúti és autópályán történő

(v · a)i – a gyorsulásra jutó tényleges járműsebesség az i időközben [m2/s3 vagy W/kg]

(v · apos)j,k – a 0,1 m/s2-nél nagyobb pozitív gyorsulásra jutó tényleges járműsebesség a j időközben a

(v · apos)k_[95] – a 0,1 m/s2-nél nagyobb pozitív gyorsulásra jutó járműsebesség szorzatának 95 %-os

vk – a városi, országúti és autópályán történő vezetés szakaszaira vonatkozó átlagos járműse-
besség [km/h]

autópályán történő vezetés szakaszait figyelembe véve [m/s2]

szakaszait figyelembe véve [m]

történő vezetési szakaszok mintáinak száma

mintáinak teljes száma

gyorsulás [m/s2 vagy kWs/(kg × km)]

időtartama [s]

vezetés szakaszait figyelembe véve [km/h]

városi, országúti és autópályán történő vezetés szakaszait figyelembe véve [m2/s3 vagy

W/kg]

percentilise a városi, országúti és autópályán történő vezetés szakaszaira vonatkozóan

[m2/s3 vagy W/kg]

3. A VIZSGÁLATI ÚT MUTATÓI

3.1. Számítások

3.1.1. Az adatok előfeldolgozása

A dinamikus paraméterek, például a gyorsulás, a v · apos és az RPA meghatározásához a járműsebességre

vonatkozó jelnek 3 km/óra felett 0,1 %-os pontosságúnak és 1 Hz-es mintavételi gyakoriságúnak kell lennie.

Ez a pontossági követelményt a kerékfordulatszámon alapuló jelek általában teljesítik.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/11

Ellenőrizni kell, hogy a sebességgörbe nem tartalmaz-e hibás vagy valószínűtlen szakaszokat. Az ilyen

szakaszok járműsebesség-görbéjét ugrások, lépcsőzetes szakaszok vagy hiányzó értékek jellemzik. A rövid

hibás szakaszokat korrigálni kell, például az adatok interpolációjával vagy egy másodlagos sebességjellel való

összehasonlítással. Alternatív megoldásként a hibás szakaszokat tartalmazó rövid vizsgálati utak kizárhatók a

következő adatelemzésből. Második lépésként a gyorsulási értékeket emelkedő sorrendbe kell állítani az ares

gyorsulási felbontás meghatározása érdekében (minimális gyorsulási érték > 0).

Ha ares ≤ 0,01 m/s2, akkor a járműsebesség mérésének pontossága megfelelő.

Ha 0,01 < ares ≤ rmax m/s2, akkor T4253 Hanning-ablakkal való simítást kell alkalmazni.

Ha ares > rmax m/s2, akkor a vizsgálati út érvénytelen.

A T4253 Hanning-ablak a következő számításokat végzi el: a simítás egy 2-es mozgó medián centrummal

rendelkező 4-es mozgó mediánnal kezdődik. Ezután ezen értékek újból simításra kerülnek 5-ös és 3-as

mozgó medián, valamint Hanning-ablak (mozgó súlyozott átlagok) alkalmazásával. A különbözetek

kiszámítása a simított sorozatnak az eredeti sorozatból való kivonásával történik. Ezután az egész folyamat

megismétlődik a kiszámított különbözeteken. Végezetül a folyamat során először kapott simított értékek

kivonása révén sor kerül a simított különbözetek kiszámítására.

A helyes sebességgörbe képezi a további számítások és a 3.1.2. bekezdésben ismertetett kategorizálás alapját.

3.1.2. A távolság, a gyorsulás és a v · a kiszámítása

A következő számításokat a teljes időn alapuló (1 Hz-es felbontású) sebességgörbén el kell végezni az

1. másodperctől a tt sorszámú (utolsó) másodpercig.

Az adatmintánkénti távolságnövekményt a következőképpen kell kiszámítani:

ahol:

di az i időközben megtett távolság [m]

vi a jármű tényleges sebessége az i időközben [km/h]

Nt a minták teljes száma

A gyorsulást a következőképpen kell számítani:

di = vi

/3,6, i = 1-től Nt

-ig

ai = (vi + 1 – vi – 1)/(2 · 3,6), i = 1-től Nt

-ig

ahol:

ai a gyorsulás az i időközben [m/s2]. Ahol i = 1: vi – 1 = 0, ahol i = Nt

A gyorsulásra jutó tényleges járműsebesség szorzatát a következőképpen kell kiszámítani:

: vi + 1 = 0.

(v · a)i = vi · ai

/3,6, i = 1-től Nt

-ig

ahol:

(v · a)i a gyorsulásra jutó tényleges járműsebesség szorzata az i időközben [m2/s3 vagy W/kg].

3.1.3. Az eredmények kategorizálása

Az ai és a (v · a)i kiszámítása után a vi

kell állítani.

A vi ≤ 60 km/h által jellemzett valamennyi adatkészlet a „városi” sebességkategóriába, a 60 km/h < vi ≤

90 km/h által jellemzett valamennyi adatkészlet az „országúti” és a vi > 90 km/h által jellemzett valamennyi

adatkészlet az „autópályán történő vezetési” sebességkategóriába tartozik.

, di

, ai és (v · a)i értékeket a járműsebesség alapján növekvő sorrendbe

L 109/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

Az ai > 0,1 m/s2 gyorsulási értékekkel rendelkező adatkészletek száma egyik sebességkategóriában sem lehet

kevesebb 150-nél.

A vk átlagos járműsebességet a következőképpen kell kiszámítani valamennyi sebességkategóriában:

vk 1⁄4 X

vi,k � �

=Nk, i = 1-től Nk

i

-ig, k = u,r,m

ahol:

Nk a városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszok mintáinak teljes száma.

3.1.4. A sebességkategóriánkénti v · apos_[95] kiszámítása

A v · apos értékek 95 %-os percentilisét a következőképpen kell kiszámítani:

Minden egyes sebességkategória The (v · a)i,k értékeit növekvő sorrendbe kell rendezni valamennyi olyan

adatkészletre vonatkozóan, amely ai,k ≥ 0,1 m/s2 értékkel rendelkezik, és meg kell határozni e minták teljes

számát (Mk

).

Ezután az ai,k ≥ 0,1 m/s2 értékkel rendelkező (v · apos)j,k értékekhez hozzá kell rendelni a percentilisértékeket a

következőképpen:

a legkisebb v · apos értékhez az 1/Mk percentilist, a második legkisebb értékhez a 2/Mk percentilist, a harmadik

legkisebb értékhez a 3/Mk percentilist, a legnagyobb értékhez pedig az Mk/Mk = 100 % percentilist kell

hozzárendelni.

(v · apos)k

_[95] a (v · apos)j,k értéke, ha j/Mk = 95 %. Ha a j/Mk = 95 % feltétel nem teljesül, a (v · apos)k

értékét a j és a j + 1 egymást követő minták lineáris interpolációjával kell kiszámítani, ahol j/Mk < 95 % és (j

+ 1)/Mk > 95 %.

A sebességkategóriánkénti relatív pozitív gyorsulást a következőképpen kell kiszámítani:

ahol:

RPAk a városi, országúti és autópályán történő vezetés szakaszaira vonatkozó relatív pozitív gyorsulás [m/s2

vagy kWs/(kg × km)]

Δt 1 másodpercnek megfelelő időkülönbség

Mk a pozitív gyorsulást tartalmazó városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszok mintáinak

száma

Nk a városi, országúti és autópályán történő vezetési szakaszok mintáinak teljes száma

_[95]

RPAk = Σj

(Δt · (v · apos)j,k)/Σi

di,k, j = 1-től Mk

-ig, i = 1-től Nk

-ig, k = u,r,m

4. A VIZSGÁLATI ÚT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

4.1.1. A sebességkategóriánkénti v*apos_[95] ellenőrzése (ahol v [km/h]-ban van megadva)

Ha vk � 74,6 km=h

és,

ðv � aposÞk_1⁄295� > ð0,136 � vk þ 14,44Þ

akkor a vizsgálati út érvénytelen.

Ha vk > 74,6 km=h és ðv � aposÞk_1⁄295� > ð0,0742 � vk þ 18,966Þ, akkor a vizsgálati út érvénytelen.

4.1.2. A sebességkategóriánkénti RPA ellenőrzése

Ha vk � 94,05 km=h és RPAk < ð − 0,0016 � vk þ 0,1755Þ, akkor a vizsgálati út érvénytelen.

Ha vk > 94,05 km=h és RPAk < 0,025, akkor a vizsgálati út érvénytelen.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/13

7b. függelék

A vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedésének meghatározására szolgáló eljárás

1. BEVEZETÉS

Ez a függelék az RDE-vizsgálati út összesített magasságnövekedésének meghatározására szolgáló eljárást

ismerteti.

2. SZIMBÓLUMOK

d(0) – távolság a vizsgálati út kezdetén [m]

d – az út figyelembe vett diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

d0 – az út vonatkozó d pontja előtt közvetlenül végzett mérésig megtett összesített távolság [m]

d1 – az út vonatkozó d pontja után közvetlenül végzett mérésig megtett összesített távolság [m]

da – az út referenciapontja d(0)-nál [m]

de – az út utolsó diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

di – pillanatnyi távolság [m]

dtot – a vizsgálati út teljes hossza [m]

h(0) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti

h(t) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti

h(d) – a jármű tengerszint feletti magassága az út d pontján [m]

h(t-1) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti

(0) – a jármű korrigált tengerszint feletti magassága közvetlenül az út vonatkozó d pontja előtt

hcorr

(1) – a jármű korrigált tengerszint feletti magassága közvetlenül az út vonatkozó d pontja után

hcorr

(t) – a jármű korrigált pillanatnyi tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

hcorr

(t-1) – a jármű korrigált pillanatnyi tengerszint feletti magassága a t-1 adatpontnál [m]

hcorr

hGPS,i – a jármű GPS-szel mért pillanatnyi tengerszint feletti magassága [m]

hGPS(t) – a jármű GPS-szel mért tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

hint(d) – interpolált tengerszint feletti magasság az út vizsgált diszkrét d pontján [m]

hint,sm,1(d) – simított interpolált tengerszint feletti magasság az első simítás elvégzése után az út vizsgált

hmap(t) – a jármű topográfiai térkép szerinti tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

Hz – Hertz

km/h – kilométer/óra

m – méter

magassága a vizsgálati út kezdetén [m]

magassága a t ponton [m]

magassága a t-1 ponton [m]

[m]

[m]

diszkrét d pontján [m]

L 109/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

roadgrade,1(d) – az út simított lejtése az első simítás elvégzése után az út vizsgált diszkrét d pontján [m/m]

roadgrade,2(d) – az út simított lejtése a második simítás elvégzése után az út vizsgált diszkrét d pontján [m/

sin – trigonometriai szinuszfüggvény

t – a vizsgálat kezdete óta eltelt idő [s]

t0 – az út vonatkozó d pontja előtt közvetlenül végzett mérésig eltelt idő [s]

vi – a jármű pillanatnyi sebessége [km/h]

v(t) – a jármű sebessége a t adatpontnál [km/h]

m]

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Az RDE-vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedését a következő három paraméter alapján kell

meghatározni: a jármű GPS-szel mért pillanatnyi tengerszint feletti magassága (hGPS,i, [m]), a jármű 1 Hz-es

gyakorisággal rögzített pillanatnyi sebessége (vi

, [km/h]) és a vizsgálat kezdete óta eltelt idő (t, [s]).

4. AZ ÖSSZESÍTETT POZITÍV MAGASSÁGNÖVEKEDÉS KISZÁMÍTÁSA

4.1. Általános követelmények

Egy RDE-vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedését egy háromlépéses eljárással kell kiszámítani,

melynek lépései: i. az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése, ii. a jármű pillanatnyi tengerszint

feletti magasságára vonatkozó adatok korrigálása, és iii. az összesített pozitív magasságnövekedés kiszámítása.

4.2. Az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése

Ellenőrizni kell a jármű pillanatnyi sebességére vonatkozó adatok teljességét. A hiányzó adatok korrigálása

megengedett, ha a hiányosságok a 4. függelék 7. pontja szerinti követelményeken belül maradnak, egyéb

esetben a vizsgálat eredményeit érvénytelennek kell tekinteni. Ellenőrizni kell a jármű pillanatnyi tengerszint

feletti magasságára vonatkozó adatok teljességét. A hiányos adatokat ki kell egészíteni az adatok interpo-
lációja révén. Az interpolált adatok helyességét topográfiai térképpel kell ellenőrizni. A következő feltétel

teljesülése esetén ajánlott korrigálni az interpolált adatokat:

|hGPS(t) – hmap(t)| > 40 m

A tengerszint feletti magasság korrigálását a következő módon kell elvégezni:

h(t) = hmap(t)

ahol:

h(t) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti magassága

a t adatponton [m]

hGPS(t) – a jármű GPS-szel mért tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

hmap(t) – a jármű topográfiai térkép szerinti tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

4.3. A jármű pillanatnyi tengerszint feletti magasságára vonatkozó adatok korrigálása

A vizsgálat kezdetén GPS-szel kell megállapítani a d(0) pont h(0) tengerszint feletti magasságát, és a

topográfiai térkép alapján ellenőrizni kell az adat helyességét. Az eltérés nem lehet nagyobb 40 m-nél. A

pillanatnyi tengerszint feletti magasságra vonatkozó valamennyi h(t) értéket korrigálni kell, ha a következő

feltétel teljesül:

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/15

A tengerszint feletti magasság korrigálását a következő módon kell elvégezni:

(t) = hcorr

(t-1)

hcorr

ahol:

h(t) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti

h(t-1) – a járműnek az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése utáni tengerszint feletti

v(t) – a jármű sebessége a t adatpontnál [km/h]

(t) – a jármű korrigált pillanatnyi tengerszint feletti magassága a t adatpontnál [m]

hcorr

(t-1) – a jármű korrigált pillanatnyi tengerszint feletti magassága a t-1 adatpontnál [m]

hcorr

A korrigálási eljárás után megkapjuk a tengerszint feletti magasságra vonatkozó érvényes adatkészletet. Ezt az

adatkészletet kell használni az összesített pozitív magasságnövekedés 4.4. pont szerinti kiszámításához.

magassága a t adatponton [m]

magassága a t-1 adatponton [m]

4.4. Az összesített pozitív magasságnövekedés végső kiszámítása

4.4.1. Egységes térbeli felbontás meghatározása

A vizsgálati út során megtett dtot [m] teljes távolságot a pillanatnyi di távolságok összegeként kell

meghatározni. A di pillanatnyi távolság meghatározása a következőképpen történik:

di 1⁄4 vi

3,6

ahol:

di – pillanatnyi távolság [m]

vi – a jármű pillanatnyi sebessége [km/h]

Az összesített magasságnövekedést 1 m-es állandó térbeli felbontású adatokból kell kiszámítani, a vizsgálati

út kezdetén, d(0)-nál végzett első méréstől kezdve. Az 1 m-es felbontású diszkrét adatpontokat, más néven az

út pontjait, meghatározott távolsági érték (pl. 0, 1, 2, 3 m …) és az annak megfelelő tengerszint feletti

magasság (h(d), [m]) jellemzi.

Az út egyes diszkrét d pontjainak tengerszint feletti magasságát a pillanatnyi hcorr

magasság interpolációjával kell kiszámítani a következőképpen:

(t) tengerszint feletti

hintðdÞ 1⁄4 hcorrð0Þ þ

hcorrð1Þ − hcorrð0Þ

d1 − d0

� ðd − d0Þ

ahol:

hint(d) – interpolált tengerszint feletti magasság az út vizsgált diszkrét d pontján [m]

(0) – a jármű korrigált tengerszint feletti magassága közvetlenül az út vonatkozó d pontja előtt [m]

hcorr

hcorr(1) – a jármű korrigált tengerszint feletti magassága közvetlenül az út vonatkozó d pontja után [m]

d – az út figyelembe vett d diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

L 109/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

d0 – az út vonatkozó d pontja előtt közvetlenül végzett mérésig megtett összesített távolság [m]

d1 – az út vonatkozó d pontja után közvetlenül végzett mérésig megtett összesített távolság [m]

4.4.2. Kiegészítő adatsimítás

Az út egyes diszkrét pontjaira kapott, a tengerszint feletti magasságra vonatkozó adatokat egy kétlépéses

eljárással simítani kell, ahol da jelöli az első, de pedig az utolsó adatpontot (lásd: 1. ábra). Az első simítást a

következőképpen kell elvégezni:

roadgrade,1ðdÞ 1⁄4 hintðd þ 200 mÞ − hintðdaÞ

roadgrade,1ðdÞ 1⁄4 hintðd þ 200 mÞ − hintðd − 200 mÞ

roadgrade,1ðdÞ 1⁄4 hintðdeÞ − hintðd − 200 mÞ

hint,sm,1(d) = hint,sm,1(d – 1 m) + roadgrade,1(d), d = da + 1-től de

ðd þ 200 mÞ ahol d ≤ 200 m

ðd þ 200 mÞ − ðd − 200 mÞ ahol 200 m < d < (de – 200 m)

de − ðd − 200 mÞ ahol d ≥ (de – 200 m)

-ig

hint,sm,1(da) = hint(da) + roadgrade,1(da)

ahol:

roadgrade,1(d) – az út simított lejtése az első simítás elvégzése után az út vizsgált diszkrét pontján [m/m]

hint(d) – interpolált tengerszint feletti magasság az út vizsgált diszkrét d pontján [m]

hint,sm,1(d) – simított interpolált tengerszint feletti magasság az első simítás elvégzése után az út vizsgált

d – az út figyelembe vett diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

da – az út referenciapontja 0 m távolságnál [m]

de – az út utolsó diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

A második simítást a következőképpen kell elvégezni:

diszkrét d pontján [m]

roadgrade,2ðdÞ 1⁄4 hint,sm,1ðd þ 200 mÞ − hint,sm,1ðdaÞ

ðd þ 200 mÞ ahol d ≤ 200 m

roadgrade,2ðdÞ 1⁄4 hint,sm,1ðd þ 200 mÞ − hint,sm,1ðd − 200 mÞ

roadgrade,2ðdÞ 1⁄4 hint,sm,1ðdeÞ − hint,sm,1ðd − 200 mÞ

ðd þ 200 mÞ − ðd − 200 mÞ ahol 200 m < d < (de – 200 m)

de − ðd − 200 mÞ ahol d ≥ (de – 200 m)

ahol:

roadgrade,2(d) – az út simított lejtése a második simítás elvégzése után az út vizsgált diszkrét pontján [m/

hint,sm,1(d) – simított interpolált tengerszint feletti magasság az első simítás elvégzése után az út vizsgált

m]

diszkrét d pontján [m]

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/17

d – az út figyelembe vett diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

da – az út referenciapontja 0 m távolságnál [m]

de – az út utolsó diszkrét pontjáig megtett összesített távolság [m]

1. ábra

A tengerszint feletti magasságra vonatkozó interpolált jelek simítási eljárásának bemutatása

4.4.3. A végleges eredmény kiszámítása

A vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedését az út összes pozitív, interpolált és simított lejtésa-
datának (roadgrade,2(d)) integrálásával kell kiszámítani. Az eredményt normalizálni kell a vizsgálati út dtot teljes

távolságára, és az összesített magasságnövekedést méterben kell megadni a távolság száz kilométerére vetítve.

5. SZÁMSZERŰ PÉLDA

Az 1. és a 2. táblázat egy PEMS-szel folytatott közúti vizsgálat rögzített adatai alapján mutatja be a pozitív

magasságnövekedés kiszámításához szükséges lépéseket. Az egyszerűség kedvéért a 800 m-es és 160 s-os

kivonat kerül bemutatásra.

5.1. Az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése

Az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése két lépésből áll. Először ellenőrizni kell a jármű

sebességére vonatokozó adatok teljességét. A bemutatott adatmintában a járműsebességgel kapcsolatban

nincs adathiány (lásd: 1. táblázat). Ezután ellenőrizni kell a tengerszint feletti magasságra vonatkozó adatok

teljességét. Az adatmintában a 2. és 3. másodpercnél hiányoznak a tengerszint feletti magasság adatai. Ezeket

a hiányokat a GPS-jel interpolációjával kell kitölteni. Emellett a GPS szerinti tengerszint feletti magasságot

topográfiai térképpel kell ellenőrizni, és ezen ellenőrzésbe bele kell venni a vizsgálati út kezdeti h(0)

tengerszint feletti magasságát is. A 112–114. másodperchez tartozó, tengerszint feletti magasságra vonatkozó

adatokat korrigálni kell a topográfiai térkép alapján, hogy a következő feltétel teljesüljön:

hGPS(t) – hmap(t) < – 40 m

Az adatellenőrzés eredményeként az ötödik oszlopban szereplő h(t) adatokat kapjuk.

L 109/18 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

5.2. A jármű pillanatnyi tengerszint feletti magasságára vonatkozó adatok korrigálása

A következő lépés az 1–4., 111–112. és 159–160. másodperchez tartozó, tengerszint feletti magasságra

vonatkozó h(t) adatok korrigálása a 0., 110. és 158. másodperchez tartozó, tengerszint feletti magasságra

vonatkozó adatok feltételezésével, mivel az alábbi feltétel teljesül:

Az adatok korrigálásának eredményeként a hatodik oszlopban szereplő hcorr

feletti magasságra vonatkozó adatokon alkalmazott ellenőrzési és korrigálási lépések hatása a 2. ábrán

látható.

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

(t) adatokat kapjuk. A tengerszint

5.3. Az összesített pozitív magasságnövekedés kiszámítása

5.3.1. Egységes térbeli felbontás meghatározása

A di pillanatnyi távolság kiszámításához a km/h-ban mért pillanatnyi járműsebességet el kell osztani 3,6-tal

(lásd: az 1. táblázat 7. oszlopa). A tengerszint feletti magasságra vonatkozó adatokat újra kell számítani az

1 m-es egységes térbeli felbontás meghatározása érdekében; ennek eredményeként megkapjuk az út diszkrét

d pontjait (lásd: a 2. táblázat 1. oszlopa) és az azoknak megfelelő, a tengerszint feletti magasságra vonatkozó

hint(d) értékeket (lásd: a 2. táblázat 7. oszlopa). Az út egyes diszkrét d pontjainak tengerszint feletti

(t) tengerszint feletti magasság interpolációjával kell kiszámítani a követke-
zőképpen:

magasságát a pillanatnyi mért hcorr

hintð0Þ 1⁄4 120,3 þ 120,3 − 120,3

hintð520Þ 1⁄4 132,5 þ 132,6 − 132,5

0,1 − 0,0 � ð0 − 0Þ 1⁄4 120,3000

523,6 − 519,9 � ð520 − 519,9Þ 1⁄4 132,5027

5.3.2. Kiegészítő adatsimítás

A 2. táblázat első és utolsó diszkrét pontjai a következők: da = 0 m és de = 799 m. Az út egyes diszkrét

pontjaira kapott, a tengerszint feletti magasságra vonatkozó adatokat egy kétlépéses eljárással simítani kell.

Az első simítás a következőkből áll:

roadgrade,1ð0Þ 1⁄4 hintð200 mÞ − hintð0Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: d ≤ 200 m

roadgrade,1ð320Þ 1⁄4 hintð520Þ − hintð120Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: 200 m < d <(599 m)

roadgrade,1ð720Þ 1⁄4 hintð799Þ − hintð520Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: d ≥ (599 m)

hint,sm,1(0) = hint(0) + roadgrade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m

hint,sm,1(799) = hint,sm,1(798) + roadgrade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m

ð0 þ 200 mÞ 1⁄4 120,9682 − 120,3000

200 1⁄4 0,0033

ð520Þ − ð120Þ 1⁄4 132,5027 − 121,9808

400 1⁄4 0,0288

799 − ð520Þ 1⁄4 121,2000 − 132,5027

279 1⁄4 − 0,0405

A simított és interpolált tengerszint feletti magasságot a következőképpen kell kiszámítani:

Második simítás:

roadgrade,2ð0Þ 1⁄4 hint,sm,1ð200Þ − hint,sm,1ð0Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: d ≤ 200 m

ð200Þ 1⁄4 119,9618 − 120,3033

ð200Þ 1⁄4 − 0,0017

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/19

roadgrade,2ð320Þ 1⁄4 hint,sm,1ð520Þ − hint,sm,1ð120Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: 200 m < d < (599)

roadgrade,2ð720Þ 1⁄4 hint,sm,1ð799Þ − hint,sm,1ð520Þ

a fenti számítás a következő feltétel melletti simítás példája: d ≥ (599 m)

ð520Þ − ð120Þ 1⁄4 123,6809 − 120,1843

400 1⁄4 0,0087

799 − ð520Þ 1⁄4 121,2330 − 123,6809

279 1⁄4 − 0,0088

5.3.3. A végleges eredmény kiszámítása

A vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedését az út összes pozitív, interpolált és simított lejtésa-
datának (roadgrade,2(d)) integrálásával kell kiszámítani. A bemutatott példában a teljes megtett távolság

dtot = 139,7 km, és az út összes pozitív, interpolált és simított lejtésének értéke 516 m. Ezért a pozitív

összesített magasságnövekedés 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km.

1. táblázat

A jármű pillanatnyi tengerszint feletti magasságára vonatkozó adatok korrigálása

Idő, t [s] v(t)

0 0,00 122,7 129,0 122,7 122,7 0,0 0,0

1 0,00 122,8 129,0 122,8 122,7 0,0 0,0

2 0,00 – 129,1 123,6 122,7 0,0 0,0

3 0,00 – 129,2 124,3 122,7 0,0 0,0

4 0,00 125,1 129,0 125,1 122,7 0,0 0,0

… … … … … … … …

18 0,00 120,2 129,4 120,2 120,2 0,0 0,0

19 0,32 120,2 129,4 120,2 120,2 0,1 0,1

… … … … … … … …

37 24,31 120,9 132,7 120,9 120,9 6,8 117,9

38 28,18 121,2 133,0 121,2 121,2 7,8 125,7

… … … … … … … …

46 13,52 121,4 131,9 121,4 121,4 3,8 193,4

47 38,48 120,7 131,5 120,7 120,7 10,7 204,1

… … … … … … … …

56 42,67 119,8 125,2 119,8 119,8 11,9 308,4

57 41,70 119,7 124,8 119,7 119,7 11,6 320,0

… … … … … … … …

110 10,95 125,2 132,2 125,2 125,2 3,0 509,0

111 11,75 100,8 132,3 100,8 125,2 3,3 512,2

[km/h]

hGPS(t)

[m]

hmap(t)

[m]

h(t)

hcorr

[m]

(t)

[m]

Össz. d

di

[m]

[m]

L 109/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

Idő, t [s] v(t)

112 13,52 0,0 132,4 132,4 125,2 3,8 516,0

113 14,01 0,0 132,5 132,5 132,5 3.9 519,9

114 13,36 24,30 132,6 132,6 132,6 3,7 523,6

… … … … … … …

149 39,93 123,6 129,6 123,6 123,6 11,1 719,2

150 39,61 123,4 129,5 123,4 123,4 11,0 730,2

… … … … … … …

157 14,81 121,3 126,1 121,3 121,3 4,1 792,1

158 14,19 121,2 126,2 121,2 121,2 3.9 796,1

159 10,00 128,5 126,1 128,5 121,2 2,8 798,8

160 4,10 130,6 126,0 130,6 121,2 1,2 800,0

a – jel az adathiányokat jelöli

[km/h]

hGPS(t)

[m]

hmap(t)

[m]

h(t)

hcorr

[m]

(t)

[m]

Össz. d

di

[m]

[m]

2. táblázat

d0

t0

[s]

[m]

Az út lejtésének kiszámítása

d1

[m]

d

[m]

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015

… … … … … … … … … …

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035

… … … … … … … … … …

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051

… … … … … … … … … …

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088

… … … … … … … … … …

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037

… … … … … … … … … …

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086

… … … … … … … … … …

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152

h0

h1

[m]

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

roadgrade,2(d)

[m]

[m/m]

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/21

2. ábra

Az adatokon alkalmazott ellenőrzési és korrigálási lépések hatása – A GPS-szel mért hGPS(t)

tengerszint feletti magasságra vonatkozó profilt, a topográfiai térkép szerinti hmap(t) tengerszint

feletti magasságra vonatkozó profilt, az adatminőség vizsgálata és elvi alapú ellenőrzése után kapott

h(t) tengerszint feletti magasságra vonatkozó profilt és az adatok hcorr(t) korrekcióját az 1. táblázat

tartalmazza

A tengerszint feletti magasságra vonatkozó hcorr

3. ábra

(t) korrigált profil és a simított, valamint interpolált

hint,sm,1 tengerszint feletti magasság összehasonlítása

L 109/22 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

2. táblázat

A pozitív magasságnövekedés kiszámítása

d0

d1

[m]

[m]

d

t0

[s]

[m]

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015

… … … … … … … … … …

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035

… … … … … … … … … …

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051

… … … … … … … … … …

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088

… … … … … … … … … …

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037

… … … … … … … … … …

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086

… … … … … … … … … …

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152”

h0

h1

[m]

[m]

hint(d)

roadgrade,1(d)

[m]

[m/m]

hint,sm,1(d)

roadgrade,2(d)

[m]

[m/m]

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/23

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/647 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 25.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és

szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló

881/2002/EK tanácsi rendelet 245. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel

szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi

rendeletre (

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a

(2) 2016. április 20-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott,

) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) bekezdésére,

1

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba

rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

hogy öt természetes személyt felvesz az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listájára,

amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK

rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(

1

L 109/24 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletében a „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a) „Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (más néven a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali; b) Turki Mubarak

al-Binali; c) Turki al-Benali; d) Turki al-Binali; e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari; f) Abu Bakr al-Athari;

g) Abu Hazm al-Salafi; h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni; i) Abu Khuzayma al-Mudari; j) Abu Sufyan al-Sulami; k) Abu

Dergham; l) Abu Human al-Athari). Születési ideje: 1984.9.3. Születési helye: Al Muharraq, Bahrein. Állampol-
gársága: bahreini (állampolgárságától 2015 januárjában megfosztották). Útlevélszáma: a) 2231616, 2013.1.2-án

kibocsátott és 2023.1.2-án lejáró bahreini útlevélszám; b) 1272611, 2003.4.1-jén kibocsátott korábbi bahreini

útlevélszám; c) 840901356 nemzeti személyazonosító szám. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatá­

rozott megjelölés időpontja: 2016.4.20.”

(b) „Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (más néven a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani; b) Abu Sarah al-Saudi; c) Abu Sara

Zahrani). Születési ideje: 1986.1.19. Állampolgársága: Szaúd-arábiai. Címe: Szíriai Arab Köztársaság. Útlevélszáma:

a) K142736 (2011.7.14-én Al-Khafjiban [Szaúd-Arábia] kibocsátott Szaúd-arábiai útlevélszám); b) G579315 (Szaúd-
arábiai útlevélszám). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.”

(c) „Tuah Febriwansyah (más néven a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin; b) Tuwah Febriwansah; c) Muhammad

Fachri; d) Muhammad Fachria; e) Muhammad Fachry). Születési ideje: 1968.2.18. Születési helye: Jakarta, Indonézia.

Állampolgársága: indonéz. Címe: 1 Jalan Baru LUK, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu alkerület, Pamulang

kerület, Tangerang Selatan, Banten tartomány, Indonézia. Indonéz nemzeti személyazonosító igazolvány száma:

09.5004.180268.0074. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.”

(d) „Husayn Juaythini (más néven a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni; b) Husayn Muhammad al-Juaythini;

c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini; d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini; e) Husayn Muhammad Husayn

Juaythini; f) Abu Muath al-Juaitni). Születési ideje: 1977.5.3. Születési helye: Nuseirat menekülttábor, Gázai övezet,

Palesztin Területek. Állampolgársága: palesztin. Címe: Gázai övezet, Palesztin Területek. Útlevélszáma: 0363464

(a Palesztin Hatóság bocsátotta ki). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja:

2016.4.20.”

(e) „Muhammad Sholeh Ibrahim (más néven a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim;

c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim). Születési ideje: 1958. szeptember.

Születési helye: Demak, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatá­

rozott megjelölés időpontja: 2016.4.20.”

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/25

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali

(2016. április 25.)

átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az

1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgo-
zottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU

bizottsági végrehajtási rendeletre (

mivel:

(1) Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU

),

1

) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

2

(2) Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására

végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza

azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra

vonatkozó átalányértékeket.

munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az

Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza

meg.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(

1

) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

(

2

L 109/26 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód Országkód (

0702 00 00 IL 267,4

0707 00 05 MA 81,5

0709 93 10 MA 99,6

0805 10 20 AR 115,8

0805 50 10 MA 132,7

0808 10 80 AR 88,6

0808 30 90 AR 104,9

1) Behozatali átalányérték

MA 81,7

ZZ 174,6

TR 118,9

ZZ 100,2

TR 132,6

ZZ 116,1

EG 46,4

IL 79,9

MA 51,7

TR 40,9

ZZ 66,9

ZZ 132,7

BR 100,6

CL 101,7

CN 90,8

NZ 151,9

US 177,1

ZA 102,3

ZZ 116,1

CL 132,0

CN 76,7

ZA 112,2

ZZ 106,5

1) Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai

(

parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló,

2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.

A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/27

HATÁROZATOK

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/649 HATÁROZATA

a Hollandia által végrehajtott SA.24123 (12/C.) (korábbi 11/NN.) számú állami támogatásról – A

leidschendam-voorburgi önkormányzat általi, állítólagosan a piaci ár alatt történt földterület-

(2016. január 15.)

értékesítés

(az értesítés a C(2016) 85. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének első albekez-
désére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének

a) pontjára,

miután felkérte az érdekelt feleket, hogy a fent említett rendelkezéseknek (

tekintettel ezekre az észrevételekre,

mivel:

) megfelelően nyújtsák be észrevételeiket, és

1

1. AZ ELJÁRÁS

(1) A Stichting Behoud Damplein Leidschendam (Leidschendam-Damplein Védelméért Alapítvány, a továbbiakban: az

(2) A Bizottság 2007. október 12-i levelében továbbította a panaszt mérlegelésre a holland hatóságoknak, és

(3) A Bizottság 2012. január 26-i levelében értesítette Hollandiát arról, hogy az ingatlanprojekt keretében hozott

(4) Miután a Bizottság kétszer meghosszabbította az észrevételek megtételére vonatkozó határidőt, és 2012.

alapítvány), amely a leidschendami (Hollandia, leidschendam-voorburgi önkormányzat) Damplein lakóinak

érdekvédelmére jött létre 2006-ban, 2007. szeptember 10-i levelében panasszal fordult a Bizottsághoz a

Leidschendam-Voorburg település által több magánféllel együttműködésben kidolgozott ingatlanprojekt keretében

nyújtott feltételezett állami támogatás miatt.

bizonyos kérdések megválaszolását kérte. A holland hatóságok 2007. december 7-i levelükben válaszoltak. A

Bizottság 2008. április 25-én, 2008. szeptember 12-én, 2009. augusztus 14-én, 2010. február 12-én és 2011.

augusztus 2-án további tájékoztatást kért a holland hatóságoktól. A holland hatóságok ezekre a kérelmekre 2008.

május 30-án, 2008. november 7-én, 2009. október 30-án, 2010. április 12-én, 2011. szeptember 29-én, illetve

2011. október 3-án válaszoltak. A Bizottság szolgálatai 2010. március 12-én találkoztak a holland hatóságokkal,

majd egy 2010. augusztus 30-i levélben kiegészítő információkat kaptak.

intézkedések egyikével kapcsolatosan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)

108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. Az eljárást megindító bizottsági

határozatot (a továbbiakban: az eljárást megindító határozat) az Európai Unió Hivatalos Lapjában (

Bizottság a határozatban felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg az intézkedés előzetes bizottsági

értékelésére vonatkozó észrevételeiket.

március 12-én az intézkedés kedvezményezettjének jelenlétében ülésre került sor a Bizottság szolgálataival, a

holland hatóságok 2012. április 18-i levelükben közölték észrevételeiket az eljárást megindító határozattal

kapcsolatban.

) közzétette. A

2

) HL C 86., 2012.3.23., 12. o.

(

1

) Lásd az 1. lábjegyzetet.

(

2

L 109/28 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(5) Az alapítvány 2012. április 16-án küldte meg a Bizottságnak az eljárást megindító határozattal kapcsolatos

(6) 2013. január 23-án a Bizottság végleges határozatot fogadott el, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a

(7) Hollandia, Leidschendam-Voorburg önkormányzat és Schouten & de Jong Projectontwikkeling BV kedvezmé­

észrevételeit. A Bizottság az észrevételek betekinthető változatát 2012. május 16-án továbbküldte a holland

hatóságoknak. A holland hatóságok 2012. június 14-én ismertették álláspontjukat az alapítvány által megtett

észrevételekkel kapcsolatban.

kifogásolt ingatlanprojekt az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást tartalmazott.

nyezett 2013. január 23-án fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. A Törvényszék 2015. június 30-i ítéletével

megsemmisítette a határozatot (

ingatlanprojektről új határozatot kellett hoznia.

). Ezért a Bizottságnak újra meg kellett vizsgálnia az intézkedést és a kifogásolt

3

2. AZ INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE

2.1. ÉRINTETT FELEK

(8) Leidschendam-Voorburg önkormányzat (a továbbiakban: az önkormányzat) a hollandiai Dél-Holland

(9) A Schouten-de Jong Bouwfonds (a továbbiakban: az SJB) egy egyesülés, amelyet a Schouten & De Jong Projectont-
wikkeling BV (a továbbiakban: Schouten de Jong) és a Bouwfonds Ontwikkeling BV (a továbbiakban: Bouwfonds)

tartományban, Hága közelében fekszik.

hozott létre a kifogásolt ingatlanprojekt végrehajtása céljából. Az egyesülés nem rendelkezik a holland jog szerinti

jogi személyiséggel (

).

4

(10) A voorburgi (Hollandia) székhelyű Schouten de Jong ingatlanfejlesztéssel foglalkozik a hollandiai Leidschen-
damban és környékén. A vállalkozás árbevétele 2011-ben 60 millió EUR volt.

(11) A delfti (Hollandia) székhelyű Bouwfonds a Rabo Vastgoed leányvállalata, és a legnagyobb hollandiai ingatlanfej-
lesztőnek számít, valamint a három legjelentősebb európai ingatlanpiaci szereplő egyike. A Bouwfonds elsősorban

Hollandiában, Németországban és Franciaországban fejti ki tevékenységét. Árbevétele 2011-ben 1,6 milliárd EUR

volt.

(12) Az önkormányzat a kifogásolt ingatlanprojekt projekt-előkészítési szakaszának végrehajtására az SJB-vel köz-
magán társulást (a továbbiakban: PPP) hozott létre, amely közkereseti társaság formájában valósult meg. Ennek

alapján a PPP-ben részt vevő felek 50–50 %-ban viselték a projekt projekt-előkészítési szakaszának költségeit és

kockázatait. A PPP határozatait egyhangúlag hozta. A holland hatóságok tájékoztatása szerint az SJB PPP-megálla-
podásból eredő kötelezettségeinek teljesítésért a Schouten de Jong és a Bouwfonds egyetemlegesen felelős

(„hoofdelijk aansprakelijk”) (

).

5

2.2. INGATLANPROJEKT

(13) A képviselő-testület 2004. április 6-án elfogadta a „Concept Grondexploitatie Masterplan Damcentrum” és a

„Concept Masterplan Damcentrum” dokumentumot, amelyek keretmegállapodásként szolgálnak Leidschendam

városközpontjának megújításához (a továbbiakban: a Leidschendam Centrum projekt) (

). A Leidschendam

6

) A Bíróságnak a T-186/13, T-190/13 és T-193/13, Hollandia (T-186/13), Leidschendam-Voorburg önkormányzat (T-190/13) és Bouwfonds

(

3

Ontwikkeling BV kontra Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (T-193/13) kontra Bizottság egyesített ügyekben 2015. június 30-án

hozott ítélete, ECLI:EU:T:2015:447.

) Következésképpen e határozat alkalmazásában az SJB-re történő hivatkozást egyúttal a Schouten de Jong és a Bouwfonds vállalkozásra

(

4

történő hivatkozásként is kell érteni.

) A 2004. november 22-i projekt-előkészítési célú PPP-megállapodás 4.1. cikke a következőképpen rendelkezik: „Gemeente en SJB vormen

5

(

met ingang van de datum van ondertekening van deze overeenkomst een VOF. (Az önkormányzat és az SJB a jelen megállapodás

aláírásával közkereseti társaságot hoz létre.) Als zodanig dragen zij met ingang van die datum gezamenlijk op basis van separaat te sluiten

project-gronduitgifteovereenkomsten, in goed overleg, zorg voor de uitvoering van de grondexploitatie. (Eszerint a felek az említett

időponttól egymással konzultálva, külön megkötendő területátadási projektmegállapodások alapján közösen gondoskodnak a projekt-
előkészítésről.) De daaraan verbonden kosten en risico’s komen voor 50 % voor rekening van SJB en voor 50 % van de Gemeente. (A

vonatkozó költségekért és kockázatokért 50 %-ban az SJB, 50 %-ban pedig az önkormányzat visel felelősséget.) Schouten en Bouwfonds

zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming door SJB van haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst (de Sok en de

projectovereenkomst). (Az SJB ezen megállapodásból (az együttműködési megállapodásból és a projektmegállapodásból) fakadó kötele-
zettségeinek teljesítésért a Schouten és a Bouwfonds egyetemlegesen felelős.)”

) A projekt neve eredetileg Damcentrumproject volt, majd ezt 2005-ben megváltoztatták Leidschendam Centrum névre. E határozatban

6

(

az ingatlanprojektet a „Leidschendam Centrum projekt” elnevezéssel jelöljük.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/29

Centrum projekt mintegy 20,7 hektárnyi területre terjed ki, és a következő munkákat öleli fel: mintegy 280,

túlnyomórészt szociális lakás lebontása, közterület- és közműfelújítás (csatornahálózat, útburkolat, világítás stb.),

körülbelül 600 új lakás (szociális és piaci bérlakás) megépítése, mintegy 3 000 m2 kereskedelmi terület (üzlethe-
lyiségek), valamint egy kétszintes mélygarázs létrehozása, továbbá egy iskola elköltöztetése és újjáépítése. A

Leidschendam Centrum projekt különböző alprojektekből állt: ezek egyike volt a Dampleint érintő ingatlanprojekt

(a továbbiakban: a Damplein-projekt).

2.2.1. Építési szakasz

(14) Az önkormányzat a Leidschendam Centrum projekt megvalósítása érdekében 2004. szeptember 9-én együttmű­

ködési megállapodást kötött több, magánszférához tartozó projektfejlesztővel, köztük az SJB-vel (a továbbiakban:

a 2004. évi együttműködési megállapodás). Ebben a 2004. évi együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy

a tervezett ingatlanokat a magánszférabeli projektfejlesztők a Leidschendam Centrum projekt rájuk eső tervrésze

tekintetében saját felelősségükre és kockázatukra építik fel és értékesítik.

(15) A 2004. évi együttműködési megállapodás értelmében az építkezést azután kellett megkezdeni, miután

megtörtént az építési terület előkészítése (lásd a (23) preambulumbekezdést), valamint a szükséges építési

engedélyek beszerzése. A megállapodás azonban lehetőséget biztosított arra, hogy a magánszférabeli fejlesztők

mindaddig elhalasszák a piaci bérlakások megépítését, amíg nem sikerül előértékesíteniük a szóban forgó részhely-
színen megépítendő lakások (akár a szociális lakásokat is beleértve) 70 %-át (a 2004. évi együttműködési

megállapodás 7.5. cikke, a továbbiakban: a 70 %-os előírás). Ez a 70 %-os előírás korántsem számít szokatlannak

a hollandiai építési szerződések gyakorlatában, és a célja az, hogy korlátozza azt a projektfejlesztőkre háruló

kockázatot, hogy az általuk megépített ingatlant esetleg mégsem sikerül eladni. A megállapodás az üzlethelyiségek

és a mélygarázs esetében ezzel szemben nem biztosított lehetőséget az építkezés elhalasztására.

(16) Az SJB-nek mind a 2004. évi együttműködési megállapodás, mind egy másik, 2004. november 22-i projektmegál-
lapodás (a továbbiakban: az SJB-projektmegállapodás) értelmében összesen 242 lakást kellett megépítenie,

amelyek közül eredetileg 74 épült volna meg a Dampleinen (

alakítania mintegy 2 400 m2 üzlethelyiséget, valamint meg kellett építenie a mélygarázst, amelynek egy

magáncélú (75 parkolóhely) és egy nyilvános részből (225 parkolóhely) kellett állnia. Az üzlethelyiségeket és a

lakásokat egyaránt a mélygarázs fölé kellett megépíteni.

). Az SJB-nek emellett a Dampleinen ki kellett

7

(17) Amint azt a holland hatóságok levelükben hangsúlyozták, az önkormányzat nem vett részt a projekt építési

szakaszában, és nem viselt semmilyen kockázatot a lakások és az üzlethelyiségek értékesítését illetően. Az értékesí­

tésből befolyó esetleges nyereség közvetlenül a magánszférabeli fejlesztőket illette meg. Meg kell azonban

különböztetni a projekt építési szakaszát, valamint az úgynevezett projekt-előkészítési szakaszát: ez utóbbinak

ugyanis az önkormányzat is részese volt azáltal, hogy az SJB-vel PPP-t alakított, és 50 %-ban maga viselte a PPP

kockázatait (lásd a lenti (19) preambulumbekezdést).

2.2.2. Projekt-előkészítési szakasz

(18) Az építkezés megkezdése előtt az ingatlanprojekt minden egyes része esetében meg kellett vásárolni a földte-
rületet, fel kellett újítani a közcélú infrastruktúrát, és elő kellett készíteni az építési területet. Mivel várható volt,

hogy e „projekt-előkészítési szakasz” jelentős költségekkel (a jelenlegi becslések szerint mintegy 30 millió EUR) és

komoly kockázatokkal jár majd, az önkormányzat elhatározta, hogy e munkálatok elvégzéséhez PPP-t hoz létre

az SJB-vel közösen (

célú PPP-megállapodást kötött (a továbbiakban: a projekt-előkészítési megállapodás).

). Ennek érdekében 2004. november 22-én az önkormányzat és az SJB projekt-előkészítési

8

(19) Ebben megállapodtak, hogy az SJB a projekt-előkészítési szakaszban való részvétel fejében megkapja a PPP

bevételeinek egy részét, valamint átveszi a korábban az önkormányzatra eső telkek fejlesztési jogait (

). A projekt-
előkészítési megállapodás kimondta, hogy az önkormányzat és az SJB egyaránt közvetlen pénzügyi hozzájárulást

9

) A Damplein végleges terveiben azonban már az állt, hogy az SJB-nek csak 67 lakást kell megépítenie.

7

(

) Ez nyílt versenytárgyalás meghirdetése nélkül történt. Ez a határozat nem érinti a Bizottság nyílt versenytárgyalások szempontjaira

8

(

vonatkozó esetleges vizsgálatát.

) A „Grondexploitatie Masterplan Damcentrum” című dokumentum (2004. február 10.) 5.1.2. pontja.

9

(

L 109/30 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(20) A projekt-előkészítési szakaszhoz tartozott az építési terület előkészítése mellett a mélygarázs nyilvános részének

(21) Végül pedig a PPP-nek 50 %-ban hozzá kellett járulnia az iskolaépület és a Leidschendam Centrum projekt egy

(22) Amint az a (18)–(21) preambulumbekezdésből kitűnik, a projekt-előkészítési szakasz költségei elsősorban a

(23) A tervek szerint a PPP-nek a projekt-előkészítési szakaszban mindenekelőtt abból kellett volna bevételhez jutnia,

(24) A PPP által a teljes Leidschendam Centrum projekt keretében az SJB-nek értékesített földterület árát (2003.

(25) A PPP a fentiek mellett többletbevételre tett volna szert abból, hogy az egyes magánszférabeli projektfejlesztőknek

(26) A Leidschendam Centrum projekt területén az SJB által megépítendő lakások utáni projekt-előkészítési

nyújt a PPP-nek a projekt-előkészítési munkálatok végrehajtása érdekében (

10). A projekt-előkészítési megállapo-
dásban a felek rögzítették továbbá, hogy az önkormányzat, illetve az SJB 50–50 %-ban viseli a projekt-előkészítési

szakasz költségeit és kockázatait (a projekt-előkészítési megállapodás 4.1. cikke), a projekt-előkészítésből

származó végső bevételeket, illetve veszteségeket pedig a 2004. évi együttműködési megállapodás szabályai

szerint osztják fel (a 14.3. cikk). A 2004. évi együttműködési megállapodás erre vonatkozóan azt írta elő, hogy a

projekt-előkészítési szakasz lezárultával keletkező esetleges negatív eredményt, illetve a pozitív eredmény 1 millió

EUR-t meg nem haladó részét az önkormányzat és az SJB között egyenlően kell elosztani, míg pozitív eredmény

esetén az említett összeget meghaladó rész az önkormányzat, az SJB és az ingatlanprojekt építési szakaszában

részt vevő többi magánfél között oszlik meg (a 2004. évi együttműködési megállapodás 10.9. cikke).

megépítése, ideiglenes hasznosítása és újraértékesítése, valamint az iskolaépület megépítése (a projekt-előkészítési

megállapodás 4. cikke). Ezek vonatkozásában a PPP úgy állapodott meg az SJB-vel, hogy az SJB építi meg a

nyilvános mélygarázst, amelyet a mélygarázs magáncélú részével szorosan összetartozónak tekintettek (a projekt-
előkészítési megállapodás 9. cikke), és ennek fejében az SJB a PPP-től (2003. január 1-jei árakon) legfeljebb

mintegy 4,6 millió EUR-t kap (az SJB-projektmegállapodás 6. cikke). A mélygarázs magáncélú részének

megépítését az SJB egymaga finanszírozta volna. A PPP az egész mélygarázst egy harmadik félnek akarta

értékesíteni, és úgy tervezte, hogy az értékesítés bevételei a PPP-hez folynak be, amely azokat majd elosztja az

önkormányzat és az SJB között.

másik tervrésze megépítésének költségeihez is. A fennmaradó 50 %-ot közvetlenül az önkormányzatnak kellett

finanszíroznia (a projekt-előkészítési megállapodás 8. cikke).

következőket foglalták magukban: a földterület megszerzésének költségei (amennyiben még nem állt az

önkormányzat tulajdonában), az építési terület előkészítésének költségei, a mélygarázs nyilvános részének

költségei, valamint az iskolaépítés költségeinek 50 %-a.

hogy a földterületet előkészítés után értékesíti a magánszférabeli projektfejlesztőknek, köztük az SJB-nek. Minden

projektfejlesztőnek meg kellett vásárolnia a földterület rá eső részét, amelyen a lakásokat és az üzlethelyiségeket

kellett felépítenie. A földterületek árát a 2004. évi együttműködési megállapodás 10. cikkében és 3a. mellékletében

határozták meg. A 2004. évi együttműködési megállapodás kifejezetten kikötötte, hogy ezek az árak minimálárak,

amelyek a tervezettnél nagyobb alapterület megvalósítása esetén emelkedhetnek. Az árak egy független szakértő

2003. március 11-i értékbecslésén alapultak, aki az említett dokumentumban jelezte, hogy piaci alapú árról volt

szó. A földterület árát közvetlenül az után kellett kifizetni, hogy az érintett magánfejlesztő megkapta a szükséges

építési engedélyeket, de legkésőbb a földterület jogi átruházásakor (a 2004. évi együttműködési megállapodás

10.5. cikke).

január 1-jei árakon) minimálisan 18,5 millió EUR-ban állapították meg. A PPP által a Dampleinre vonatkozó

tervrész keretében az SJB-nek értékesített földterület árát (2003. január 1-jei árakon) minimálisan 7,2 millió EUR-
ban állapították meg, amelyet a kifizetés teljesítéséig évi 2,5 %-kal kellett indexálni.

a 2004. évi együttműködési megállapodás 10.3. cikke szerint projekt-előkészítési hozzájárulást és minőségi

hozzájárulást számít fel (

lakások száma alapján állapították meg, de az összeget a ténylegesen megépített lakások száma alapján növelni

vagy csökkenteni lehetett. A hozzájárulásokat legkésőbb 2004. július 1-jéig kellett befizetni egy összegben az

érintett magánfejlesztő által a Leidschendam Centrum projekt keretében épített valamennyi lakásra vonatkozóan.

hozzájárulás összegét (2003. január 1-jei árakon) mintegy 1,1 millió EUR-ban, a minőségi hozzájárulás összegét

pedig mintegy 0,9 millió EUR-ban állapították meg, amelyeket a kifizetés teljesítéséig évi 2,5 %-kal kellett

indexálni. A projekt-előkészítési hozzájárulás és minőségi hozzájárulás végleges összege a ténylegesen megépített

lakások számától függött.

11). E hozzájárulások összegét a magánszférabeli projektfejlesztő által megépítendő

10) A „Grondexploitatie Masterplan Damcentrum” című dokumentum (2004. február 10.) szerint az önkormányzatnak 7,3 millió EUR-val,

(

míg az SJB-nek 2,6 millió EUR-val kellett hozzájárulnia a PPP-hez.

11) Az „Exploitatieverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009” című dokumentumból kiderül, hogy az önkormányzat a

(

magánfelektől hozzájárulást kérhetett az infrastrukturális munkálatok költségeihez. A 2004. évi együttműködési megállapodás e

tekintetben előírta, hogy a magánfeleknek a földterület árán túlmenően projekt-előkészítési hozzájárulást és – mivel az önkormányzat a

közterület-fejlesztéshez kiváló minőségű termékeket kívánt felhasználni – minőségi hozzájárulást kell fizetniük.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/31

(27) A 2004. évi együttműködési megállapodás 6.6. cikke (

12) úgy rendelkezik, hogy amennyiben az építési engedélyek

(28) A 2004. évi együttműködési megállapodás 16. cikke arról is rendelkezik, hogy a megállapodást vagy a kétoldalú

beszerzésére nem az előre meghatározott ütemezés szerint kerül sor, a felek újratárgyalják a megállapodást,

ideértve a földárak megállapítását és azon adatokat, amelyek alapján ezeket ki kell fizetni, úgy, hogy ezek a

megállapodás és a kétoldalú megállapodások feltételeinek a lehető legnagyobb mértékben megfeleljenek.

megállapodásokat csak a külön felsorolt esetekben lehet részben vagy teljesen megsemmisíteni. Az ilyen esetek

közé tartoznak „a Polgári Törvénykönyv 6.258. cikkében meghatározott előre nem látható körülmények”: ha az

egyik fél véleménye szerint a többi fél nem követelheti meg tőle a megállapodás változatlan végrehajtását, tárgya-
lásokat kell kezdeniük kölcsönösen elfogadott módosított feltételek elérése érdekében.

(29) A 2004. évi együttműködési megállapodás 18. cikke előírja, hogy amennyiben e megállapodással vagy a kétoldalú

megállapodásokkal kapcsolatban jogviták merülnek fel, azokat a felek – amennyire csak lehetséges – jóhiszemű

együttműködés keretében rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvitát a rotterdami Holland Választott

bírósági Intézet szabályainak megfelelően választott bíróság elé kell terjeszteni. A választott bírósági eljárás

helyszín Hága.

2.3. VISSZAMENŐLEGES ÁRENGEDMÉNY ÉS A HOZZÁJÁRULÁSOK VISSZAMENŐLEGES ELENGEDÉSE

(30) 2004 márciusában úgy tervezték, hogy a Dampleinen tervezett építkezéseket 2005 novemberében kezdik meg.

(31) Az SJB 2007 februárjában megkezdte a lakások előértékesítését, ám az értékesítés során nehézségekbe ütközött,

Az építkezés megkezdéséhez szükséges építési engedélyeket azonban végül – különböző, tagállami szintű bírósági

eljárások miatt – jóval később, csak 2008 novemberében adták ki.

és végül a tervezett 67 lakásból mindössze 20-at tudott előértékesíteni. A szükséges építési engedélyek beszer-
zésének elhúzódása miatt ezeket az előértékesítési megállapodásokat 2008 szeptemberében megsemmisítették, így

amikor az SJB ugyanazon év novemberében végül megkapta az építkezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket,

már egyetlen vevője sem volt a Dampleinen építendő lakásokra. Eközben kitört a pénzügyi válság, amely a

holland ingatlanpiacot különösen komolyan sújtotta.

(32) Az SJB a fentiek miatt közölte az önkormányzattal, hogy egyáltalán nem kezdi meg az építkezést, annak dacára,

hogy a 2004. évi együttműködési megállapodás kizárólag a lakásokra vonatkozóan engedte meg az építkezés

elhalasztását abban az esetben, ha azok kevesebb mint 70 %-át sikerül értékesíteni.

(33) Az SJB e tekintetben a 2004. évi együttműködési megállapodás szerződéses rendelkezéseire, különösen a 2004.

évi együttműködési megállapodás 6.6. cikkére hivatkozott, amely az árak és a beszerzési időpontok újratárgya-
lásának lehetőségéről rendelkezik abban az esetben, ha az építési engedélyeket nem szerzik be időben. Az SJB

szerint, mivel ezen engedélyeket csak 3 évvel a tervezett időpontot követően szerezték be, az SJB nem kénysze-
ríthető az együttműködési megállapodás változatlan végrehajtására. Ennek eredményeképpen a felek a kezdeti

megállapodások újratárgyalásában állapodtak meg.

(34) 2008 őszén az SJB felajánlotta a PPP-nek, hogy az eredetileg (2003. január 1-jei árakon) megállapított 7,2 millió

EUR helyett 4 millió EUR-t fizet a Dampleinen található földterületért, és 2009 áprilisában megkezdi az

építkezést függetlenül attól, hogy hány lakást sikerült értékesíteni. Az SJB az árengedmény fejében hajlandó volt

lemondani a 2004. évi együttműködési megállapodásban foglalt 70 %-os előírás szerinti jogáról és az építési

engedélyek beszerzésében elszenvedett három éves késedelem következtében elszenvedett kár megtérítéséről. Az

SJB felajánlotta továbbá, hogy keres olyan befektetőt, aki garantáltan megvásárolja az eladatlan lakásokat. A

holland hatóságok szerint ez alacsonyabb árat eredményezett volna, mint ha a lakásokat közvetlenül magánsze-
mélyeknek értékesítették volna.

(35) 2008. december 18-án a PPP és az SJB elvi megállapodást kötött az árengedményről. Mielőtt azonban azt a

képviselő-testület elé terjesztették volna elfogadásra, az önkormányzat független szakértőt bízott meg annak

megvizsgálásával, hogy piaci alapúnak mondható-e az SJB által megállapított ár. A szakértő 2009. február 11-i

értékbecslésében arra a következtetésre jutott, hogy a (2010. január 1-jei árakon számított) 4 millió EUR –

12) A 2004. évi együttműködési megállapodás 6.6. cikke a következőket mondja ki: „Indien de vereiste bouwvergunningen als gevolg van

(

niet aan de aanvragende partij toe te rekenen planologische belemmeringen niet binnen de terzake in het ATS voorziene termijn

verkregen worden, zullen Partijen dienaangaande – daaronder begrepen aangaande grondprijsberekening en grondprijsbetaaldata –

nadere afspraken met elkaar maken die zo dicht mogelijk blijven bij de inhoud van deze SOK, respectievelijk de Bilaterale overeen-
komsten.”

L 109/32 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(36) Az említett értékbecslés alapján – mivel az önkormányzat a holland hatóságok szerint további késedelemtől

(37) Az árengedményt az önkormányzat, a PPP és az SJB közötti, 2010. március 1-jén kötött megállapodásban

13).

(38) A kiegészítő megállapodás kimondta továbbá, hogy az SJB már 2009. július 7-én megkezdte az építkezést a

(39) A PPP és az SJB továbbá 2009. július 13-án új megállapodást kötött a nyilvános mélygarázsra vonatkozóan (

amelyet a maradványérték módszerével állapítottak meg – 2010-ben a Dampleinen található földterület piaci

alapú árának számít, figyelembe véve, hogy az SJB kötelezettséget vállalt arra, hogy az eladatlan lakásokat egy

befektetőnek értékesíti, és beleegyezett abba, hogy az eredeti nyereség- és kockázati rátát 5 %-ról 2 %-ra

csökkentsék. Az értékbecslésben nem vették figyelembe a projekt-előkészítési hozzájárulás és a minőségi

hozzájárulás csökkentését.

tartott, és úgy ítélte meg, hogy az építési szakasz mielőbbi megkezdése közérdek – a képviselő-testület 2009.

március 10-i ülésén úgy határozott, hogy a PPP hozzájárul a Dampleinen található földterületre vonatkozó,

eredetileg a 2004-ben az SJB-vel megállapodott ár és hozzájárulások csökkentéséhez. A földterület árának

csökkentését, valamint a projekt-előkészítési és a minőségi hozzájárulás csökkentését a képviselő-testület tagjainak

megküldött 2009. február 18-i képviselő-testületi előterjesztés ismerteti. Ugyanezen előterjesztés megemlíti

továbbá, hogy a projekt-előkészítési szakasz, amelyet korábban nullszaldósra kalkuláltak, az engedmény

következtében veszteséges lesz. Az előterjesztés felszólítja az önkormányzatot, hogy rendelkezzen a veszteségek

50 %-át fedező tartalékról. Emellett az előterjesztés közli, hogy az SJB a pénzügyi válság miatt nem jutott

elegendő finanszírozási forráshoz a Damplein fejlesztéséhez.

rögzítették (a továbbiakban: a kiegészítő megállapodás). Ez a megállapodás módosította a 2004. évi együttmű­

ködési megállapodást, az SJB-projektmegállapodást és a projekt-előkészítési megállapodást. A kiegészítő

megállapodás 2.1.2. cikke első bekezdésének i. albekezdése kimondta, hogy a Dampleinen található, SJB-nek

értékesítendő földterület ára a 2004. évi együttműködési megállapodásban foglaltakkal ellentétben 4 millió EUR.

A kiegészítő megállapodás 2.1.2. cikke első bekezdésének ii. albekezdése pedig kimondta, hogy a korábban

megállapított projekt-előkészítési hozzájárulás és minőségi hozzájárulás nem alkalmazandó. A második

bekezdésben nem hivatkoznak kifejezetten a Dampleinen található földterületre (

Dampleinen, és azt megszakítás nélkül végre kell hajtania. A munkákat 2011 decemberéig kellett befejeznie.

Késedelmes átadás esetén az SJB-nek vissza kellett fizetnie az árengedmény egy részét. A földterületet legkésőbb

2010. március közepén át kellett adni, a fizetésnek pedig legkésőbb az átadás napján meg kellett történnie.

megállapodás szerint az SJB 2009 második negyedében megkezdi a nyilvános mélygarázs építését, és a

munkálatokat a megbeszélt határidőre elvégzi. A PPP-nek a nyilvános mélygarázs megépítéséért (2009.

április 1-jei árakon) 5,4 millió EUR-t kell fizetnie az SJB-nek (

indexálható.

projektfejlesztők egyikéhez kötődő vállalkozás) adásvételi megállapodást („koop/aannemingsovereenkomst”) kötött

43 lakás megvásárlására, amelyeket a Wooninvest magánszemélyeknek kívánt bérbe adni. A felek megállapodtak

abban, hogy amennyiben az SJB bármely lakásra 2010. január 29-ig magánszemély vevőt talál, az érintett lakást

nem adja el a Wooninvestnek. A megállapodásban rögzítették továbbá, hogy az SJB 2010. január 29-től a lakások

Wooninvestnek történő átadásáig az eladási feltételekkel azonos feltételek mellett visszavásárolhatja a Woonin-
vestnek értékesített lakásokat, viszont egyrészt kompenzációt fizet a Wooninvestnek az általa viselt költségekért,

másrészt évi 6 % kamatot fizet arra az időszakra, amely akkor kezdődik, amikor a Wooninvest teljesítette a

fizetést az SJB-nek, és addig tart, amíg a Wooninvest vissza nem adta a lakásokat az SJB-nek (24. cikk).

14). E

15), ez az összeg az átadásig végleges és nem

(40) 2010. január 15-én az SJB és a Wooninvest Projecten BV (a 2004. évi együttműködési megállapodást aláíró

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ HATÁROZAT

(41) A Bizottság az eljárást megindító határozattal megindította az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése szerinti

hivatalos vizsgálati eljárást, mivel a földterület árának a PPP által az SJB javára történő visszamenőleges

csökkentése, valamint a projekt-előkészítési és minőségi hozzájárulás elengedése (a továbbiakban: a kifogásolt

intézkedések) esetlegesen az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek, és

mivel a Bizottság kétli, hogy ezek a belső piaccal összeegyeztethetők lennének.

13) A kiegészítő megállapodás 2.1.2. cikke a következőképpen rendelkezik: „In afwijking van het bepaalde in een of meer van de in de

(

considerans genoemde overeenkomsten (i) wordt de koopsom van het Verkochte, welke koper bij levering verschuldigd is aan Verkoper,

onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden nader bepaald op € 4 000 000,- (zegge: vier miljoen euro) exclusief btw

kosten Koper Vermeerderd met 5 % rente vanaf 1 januari 2010. (Az indokolásban megnevezett megállapodások rendelkezéseitől

eltérően i. a Vevő által az Eladónak teljesítéskor fizetendő vételár összege az e megállapodásban felsorolt feltételek mellett (a Vevőt

terhelő héa nélkül) 4 000 000, azaz négymillió EUR, 2010. január 1-jétől 5 % kamattal növelve.) (ii) zijn de oorspronkelijk overeen-
gekomen grex en kwaliteitsbijdragen niet verschuldigd, (iii) wordt de grond bouwrijp geleverd. (ii. nem fizetendők az eredeti megállapo-
dásban szereplő projekt-előkészítési és minőségi hozzájárulások; iii. az építési területet előkészítve kell átadni.) De koopsom is gebaseerd

op prijspeil 1 januari 2010 en is niet verrekenbaar. (A vételár a 2010. január 1-jei árakon alapul, és nem számolható el.)”

14) Ebben az új megállapodásban 208 parkolóhely szerepel, ami az eredetileg tervezett 225-nél kevesebb.

(

15) Ez a korábban (2003. január 1-jei árakon) megállapított 4,6 millió EUR-nak felel meg, amelyet 2010. január 1-jéig 2,5 %-kal indexáltak.

(

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/33

(42) A Bizottság különösen úgy vélte, nem valószínű, hogy egy, az önkormányzatéhoz hasonló helyzetben lévő, a

piacgazdasági befektető elve (a továbbiakban: MEIT) szerint eljáró hipotetikus magáneladó beleegyezett volna

ugyanebbe az árengedménybe és a hozzájárulások elengedésébe. Azzal, hogy a PPP – és vele együtt az

önkormányzat – visszamenőlegesen csökkentette az SJB-nek értékesített földterület árát, voltaképpen magára

vállalta az ingatlanpiaci visszaesés kockázatát. Ez ráadásul ellentétes a holland hatóságok nyilatkozataival, amelyek

szerint a projekt építési szakaszával járó kockázatokat és felelősséget teljes egészében a magánszférabeli projektfej-
lesztők – köztük az SJB – viselik. Mivel a PPP – mint a földterület eladója – a projekt ezen szakaszában pénzügyi

szempontból nem volt érintett, nem feltételezhető, hogy egy, az önkormányzatéhoz hasonló helyzetben lévő

hipotetikus magáneladó csak azért beleegyezett volna az adott földterület megállapított vételárának visszame-
nőleges csökkentésébe, mert a vevő nehezen tudta eladni az általa ott megépítendő lakásokat. Ugyanígy a jelek

szerint a projekt-előkészítési és a minőségi hozzájárulás elengedése sincs összhangban a piacgazdasági befektető

elvével, mivel nem valószínű, hogy egy magánbefektető bármely ellenszolgáltatás nélkül visszamenőlegesen

elengedte volna a költségeihez megállapított hozzájárulást.

(43) Végül a Bizottság kétségesnek látta, hogy a kifogásolt intézkedések az EUMSZ 107. cikke szerinti valamelyik

kivétel hatálya alá tartoznának.

4. HOLLANDIA ÉSZREVÉTELEI

(44) A holland hatóságok 2012. április 18-i levelükben nyújtották be az eljárást megindító bizottsági határozatra

vonatkozó észrevételeiket.

4.1. A TÉNYÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

(45) A holland hatóságok rámutattak, hogy ellentétben azzal, ami a kiegészítő megállapodás 2.1.2. cikke alapján

feltételezhető, az önkormányzat nem engedte el teljes egészében a 2004. évi együttműködési megállapodásban

eredetileg megállapított projekt-előkészítési és minőségi hozzájárulás összegét, mindössze azokat a hozzájáru-
lásokat engedte el, amelyeket az SJB-nek a Dampleinen építendő lakások után kellett fizetnie. A holland

hatóságok szerint ez összesen 511 544 EUR-t jelentett (2003. január 1-jei árakon, ami 2010. január 1-jei árakra

átszámítva összesen 719 400 EUR-nak felel meg). A holland hatóságok álláspontjuk alátámasztásául utalnak a

képviselő-testületnek szóló 2009. február 18-i önkormányzati előterjesztésre, valamint a 2004. évi együttmű­

ködési megállapodáshoz mellékelt építési programra, amely kimondja, hogy a Dampleinre vonatkozó projekt-
előkészítési és minőségi hozzájárulás összege 551 554 EUR.

(46) A holland hatóságok közölték továbbá a Bizottsággal, hogy a PPP-n belül már 2006 és 2008 között is szóba

kerültek az SJB-nek nyújtandó árengedmények. A PPP a jelek szerint 2006-ban úgy döntött, hogy csökkenti az

üzlethelyiségekre vonatkozó földterületárat, miután az eredeti terveknél kevesebb üzlethelyiséget sikerült

kialakítani, majd 2008-ban úgy határozott, hogy kompenzációt ítél meg az SJB-nek az építési engedély beszer-
zésének elhúzódása miatt. Az említett engedmények feltétele az volt, hogy az SJB 2008. október 1-jéig megkapja

az érvényes építési engedélyt. Mivel ez nem történt meg, a felek az engedmény újratárgyalása mellett határoztak.

A holland hatóságok szerint a Dampleinen található földterület árának csökkentését és a hozzájárulások

elengedését az 1. táblázat szerint kell kiszámítani.

1. táblázat

Árengedmény és elengedett hozzájárulások a holland hatóságok számításai szerint

Damplein – árengedmény

2010. január 1-jei

árakon

Földterület ára 8 622 480

Projekt-előkészítési és minőségi hozzájárulás 719 400

L 109/34 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

Damplein – árengedmény

2010. január 1-jei

árakon

Földterület ára és hozzájárulások összesen 9 341 880

A 2006-ban és 2008-ban megállapított engedmények – 1 734 245

Az engedményekkel csökkentett ár 7 607 635

A 2010. márciusi kiegészítő megállapodásban előírt ár – 4 000 000

Teljes engedmény 3 607 635

4.2. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS FENNÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

(47) A holland hatóságok szerint a kifogásolt intézkedések nem minősülnek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése

szerinti állami támogatásnak. A holland hatóságok alapjában véve úgy ítélik meg, hogy az SJB nem jutott a

kifogásolt intézkedések révén olyan előnyhöz, amelyben normál piaci körülmények között nem részesülhetett

volna.

(48) A holland hatóságok úgy ítélik meg, hogy az önkormányzat a piacgazdasági befektető elve szerint járt el, hiszen a

(49) A közvetlen károk kiszámítása során az önkormányzat először is abból indult ki, hogy ha nem kötötték volna

Damplein-projekt végrehajtásának elmaradása az egész Leidschendam Centrum projektet befolyásolta volna, és

közvetlen vagy közvetett károkat okozott volna az önkormányzatnak.

meg a kiegészítő megállapodást, akkor legalább két évig eltartott volna, mire az SJB a válság idején értékesíteni

tudta volna a lakások 70 %-át, és megkezdhette volna az építkezést. Az önkormányzat becslései szerint a további

kétéves elhúzódás a PPP számára 2,85 millió EUR kárt okozott volna, amelynek 50 %-áért az önkormányzat

felelne. Az önkormányzat becslései szerint továbbá az elhanyagolt terület kezelése egymagában további

50 000 EUR közvetlen költséget jelentett volna az önkormányzatnak (lásd a 2. táblázatot).

2. táblázat

Közvetlen károk a holland hatóságok számításai szerint

Közvetlen károk 2 év alatt PPP Önkormányzat (50 %)

Hitelkeret kamatköltségei (2 éven keresztül 5 %, kintlévőség

2009. január 1-jén: 17 millió EUR)

Átmeneti intézkedések: kerítés, közlekedési jelzőtáblák, karbantar-
tás és igazgatás

Az intézkedések költségének emelkedése (2,5 %-os indexálás) 385 000 192 500

Tervezési többletköltségek, azaz a projektiroda költségei (pénz­

ügyi adminisztráció, biztosítások stb.)

Az elhanyagolt terület kezelése 50 000

1 800 000 900 000

60 000 30 000

600 000 300 000

Összesen 2 845 000 1 472 500

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/35

(50) A holland hatóságok érvelése szerint az önkormányzat közvetett károkat is elszenvedett volna az említett

késedelemmel, ezek pedig a közterületek hanyatlása, a lakosság és a leendő ingatlanvevők körében jelentkező, a

terület iránti bizalomvesztés, az üzletek átszervezési költségei, a vállalkozások kártérítési igényei, valamint az

egyéb tervrészek kezelési és tervmódosítási költségei révén jelentkeztek. A késedelem akár az üzleti létesítmények

megszűnését is jelenthetné a fejlesztés alatt álló területen, holott azok az egész terület életképességéhez hozzájá­

rulnak. Az üzletek mintegy 23 %-a már a projekt megkezdése előtt is üresen állt, 2010-ben pedig már az üzletek

27 %-a volt használaton kívül. A szükséges megújulás nélkül a környék még jobban elszegényedne.

(51) A holland hatóságok ezért úgy vélik, hogy az önkormányzat a piacgazdasági befektető módjára járt el, mivel

figyelembe vette a pénzügyi előrejelzéseket, és saját érdekében korlátozni igyekezett a projekt további elhúzó­

dásából fakadó közvetlen és közvetett károkat. Ugyanakkor biztosítékot kapott a Dampleinen zajló építkezések

megvalósítására.

(52) A holland hatóságok szerint az önkormányzat abból a szempontból is magánbefektető módjára járt el, hogy a

kifogásolt intézkedéseket annak fejében ítélte oda, hogy az SJB hajlandó legyen lemondani a 70 %-os előírás

szerinti jogáról. Miután az SJB a továbbiakban nem hivatkozhatott a 70 %-os előírásra, ez befolyásolta a

földterület 2003. évi eredeti értékbecslésekor és a 2004. évi együttműködési megállapodásban megállapított

árának alapjául szolgáló feltevések érvényességét. A holland hatóságok szerint az önkormányzat annak ellenszol-
gáltatásaként csökkentette a földterület vételárát és engedte el a hozzájárulásokat, hogy az SJB hajlandó volt

lemondani a 70 %-os előírásban biztosított jogáról. A kiegészítő megállapodás nélkül az SJB nem kezdte volna

meg az építkezést a Dampleinen.

4.3. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

(53) Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy a kifogásolt intézkedések állami támogatásnak

minősülnek, ez a támogatás a holland hatóságok szerint az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint

összeegyeztethető a belső piaccal.

4.3.1. Közérdek

(54) A holland hatóságok szerint a projekt megvalósítása önkormányzati érdek volt. Mivel a Damplein nagyrészben

kihasználatlanul hevert, és a környék állapota egyre romlott, az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy az

építkezések megkezdése nemcsak a Damplein fejlődése, de Leidschendam városközpontjának egésze

szempontjából is nagy jelentőséggel bír. A mélygarázs késedelmes megépítése például veszélybe sodorta volna

több más tervrész megvalósítását is.

4.3.2. Közös érdekű cél

(55) A holland hatóságok szerint Leidschendam városközpontjának megújulása az Európai Unióról szóló szerződés

3. cikke és az EUMSZ 174. cikke szerint hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézió céljának megvalósításához.

A városközpont felújítása során új lakások, üzleti létesítmények és mélygarázs kialakításával hatékonyan oldják

meg Leidschendam helykihasználását, míg a nyilvános infrastruktúra fejlesztése az egész városközpont kohézióját

előmozdítja.

4.3.3. A kiegészítő megállapodás megfelelősége

(56) A holland hatóságok szerint a 2004. évi együttműködési megállapodásban foglalt 70 %-os előírás miatt nem

lehetett az SJB-t az építkezés megkezdésére kötelezni a Dampleinen. Az érvényes építési engedély kiadását

követően a holland ingatlanpiacon kitört a hitelválság, így még kevésbé vált magától értetődővé, hogy az SJB

gyorsan el tudja adni a piaci bérlakások 70 %-át. Ezért tárgyalták újra a 2004. évi együttműködési megállapodást,

mivel az önkormányzat rendkívül fontosnak találta a Dampleinen tervezett építkezés megkezdését. A kiegészítő

megállapodás tehát megfelelő és szükséges volt az önkormányzat céljának, azaz a Damplein megújulásának

eléréséhez.

L 109/36 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

4.3.4. Arányosság

(57) Mivel az önkormányzat ragaszkodott az építkezés azonnali megkezdéséhez, ennek az volt a módja, hogy az SJB

lemondjon a 70 %-os előírás szerinti jogáról, és megkezdje az építkezést azon kockázat mellett, hogy a lakásokat

nem feltétlenül sikerül eladni. Az SJB ennek fejében újraszámította a korábban megállapított árat. Ezt a számítást

később független szakértő ellenőrizte, aki a megállapított árat piaci alapúnak tartotta.

(58) A holland hatóságok szerint az árengedmény arányos voltát bizonyítja, hogy a független szakértő a megállapított

árat piaci alapúnak tartotta. Következésképpen az SJB nem részesült túlkompenzációban. Az árengedmény

ellenszolgáltatás volt az önkormányzat részéről azért, amiért az SJB hajlandó volt lemondani a 70 %-os

előírásban biztosított jogáról. A kiegészítő megállapodás nélkül az SJB nem kezdte volna meg az építkezést a

Dampleinen.

(59) Az SJB továbbá a PPP-ben való részvételével maga viselte a projekt-előkészítési kockázatok és költségek 50 %-át,

ezáltal maga is osztozott a vételár megállapított csökkentésében. Annak érdekében, hogy a projekt-előkészítés

eredménye nullszaldós legyen, elhatározták, hogy az SJB 2,6 millió EUR-t fizessen a PPP-nek (a „Grondexploitatie

Masterplan Damcentrum” című dokumentum 5.2.1. pontja), valamint mivel a PPP az iskola költségeinek 50 %-át

viselte, ennek 25 %-a (0,7 millió EUR) is az SJB-t terhelte.

4.3.5. A verseny torzulása

(60) Végül a visszamenőleges árengedmény a holland hatóságok szerint 67 lakás és 14 üzlethelyiség megépítésére

vonatkozik, amelyeket a független szakértő által piaci alapúnak ítélt áron értékesítettek volna. A versenytorzulás

tehát csak helyi szinten következne be, és így nem nyomna többet a latban, mint a projekt befejezésének kedvező

következményei.

5. HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEI

(61) Az eljárást megindító határozat nyomán kizárólag az alapítvány tett észrevételeket. Az alapítvány elégedettségének

adott hangot az eljárást megindító határozattal kapcsolatban, de közölte, hogy szerinte az abban kifogásolt

intézkedések egy jóval nagyobb támogatási művelet részét képezik, amellyel kapcsolatban hivatkozik az általa

benyújtott panaszra és kiegészítő információkra. Az alapítvány hivatkozik különösen arra, hogy az önkormányzat

feltehetőleg térítésmentesen ruházta át a földterületet a PPP-re.

(62) Az alapítvány szerint a projekt elhúzódása nem az alapítvány által indított, tagállami szintű bírósági eljárásoknak

tudható be, és nem is a pénzügyi válság késleltette a Dampleinen épülő lakások értékesítését. Az alapítvány

szerint már a projekt 2004. évi kezdetekor sem volt kereslet a Dampleinen tervezett lakások iránt.

(63) Az alapítvány szerint a földterület értékét sem 2003-ban, sem 2009-ben nem független szakértő becsülte fel.

6. A HOLLAND HATÓSÁGOK ÉSZREVÉTELEI A HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEIVEL KAPCSOLATBAN

(64) A holland hatóságok érvelése szerint az önkormányzat projekttel kapcsolatos elképzelései átláthatók voltak,

azokat ugyanis ismertették a 2004. április 6-án jóváhagyott „Concept Masterplan Damcentrum” dokumentumban.

Kizárólag a pénzügyi szempontból kényes megállapodásokat, illetve azok egy részét tartották titokban.

(65) A földterületnek az önkormányzat által a PPP-re történő térítésmentes átruházását illetően az önkormányzat

kifejtette, hogy ez nem volt része az eljárást megindító határozatnak, és utalt a Bizottságnak 2009-ben benyújtott

tájékoztatásaira, amelyekben úgy nyilatkozott, hogy az átruházás korántsem volt térítésmentes, mivel a PPP ennek

fejében szolgáltatásokat nyújtott. Az önkormányzat a korábban általa benyújtott tájékoztatásokban ugyanis

hangsúlyozta, hogy a PPP által elvégzett munkákat normál esetben az önkormányzatnak kellett volna elvégeznie.

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/37

(66) A holland hatóságok szerint a Dampleinre tervezett lakások értékesítését hátrányosan befolyásolta egyrészt az

alapítvány által indított több különböző jogi eljárás – amelyek igen rossz hírbe hozták a projektet –, másrészt

pedig a hitelválság. Amikor azonban 2007-ben először megkezdték az értékesítést, mégis sikerült csaknem a

lakások egyharmadát értékesíteni. Ezeket az adásvételi megállapodásokat később a szükséges építési engedélyek

késedelmes kiadása miatt megsemmisítették. Ebből az következik, hogy a projekt kezdetekor még lett volna

kereslet a lakások iránt.

(67) A holland hatóságok megjegyzik továbbá, hogy a független szakértőket az önkormányzat választotta, akinek nem

fűződött érdeke ahhoz, hogy alacsonyan állapítsák meg földterület árát.

7. A KIFOGÁSOLT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

7.1. AZ EUMSZ 107. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGLÉTE

(68) Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése a következőket mondja ki: „a belső piaccal összeegyeztethetetlen a

tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozá­

soknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,

amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.”

(69) Egyrészt nem vonható kétségbe, hogy az SJB e rendelkezés értelmében vállalkozásnak minősül, csakúgy, mint az

egyesülés tagjait képező Schouten de Jong és a Bouwfonds, mivel az eljárást megindító határozatban foglaltak

szerint gazdasági tevékenységet végeznek azáltal, hogy a piacon árukat és szolgáltatásokat kínálnak.

(70) Másrészt megállapítható, hogy mivel a kifogásolt intézkedéseket a PPP nyújtotta, azokat szükségszerűen az

önkormányzat hozzájárulásával ítélték oda, hiszen az önkormányzat 50 %-os részesedéssel bír a PPP-ben. Mivel a

PPP egyhangúlag hozza meg határozatait, és a képviselő-testület kifejezett jóváhagyása nélkül nem születhetett

volna egyetértés ezen intézkedésekről, a PPP azon határozata, amellyel jóváhagyta a kifogásolt intézkedéseket, az

államnak tulajdonítható. Amennyiben az önkormányzat nem egyezett volna bele a kifogásolt intézkedésekbe, a

PPP-ben való részvétele során arányaiban kisebb pénzügyi kockázatnak tette volna ki magát. Az tehát, hogy a PPP

engedett az árból és elengedte a hozzájárulásokat, állami források elvesztésének minősül (

16).

(71) Harmadrészt meg kell állapítani, hogy ezek az intézkedések szelektívnek tekintendők, mert kizárólag az SJB – és

végső soron az egyesülés tagjai, a Schouten de Jong és a Bouwfonds – javára történtek.

(72) A holland hatóságok kétségbe vonják azonban, hogy az önkormányzat – azáltal, hogy beleegyezett az SJB-nek

eladott földterület eredetileg megállapított árának csökkentésébe és a hozzájárulások elengedésébe – olyan

gazdasági előnyhöz juttatta volna az SJB-t, amelyben a szokásos piaci körülmények között nem részesült volna.

(73) A Bizottság e kérdés tekintetében a (74)–(83) preambulumbekezdésben ismertetett okokból egyet tud érteni a

holland hatóságokkal, tekintettel adott eset egyedi körülményeire és a kifogásolt intézkedések sajátos összefüg-
géseire, ideértve különösen az önkormányzat a 2004. évi együttműködési megállapodás és az SJB-vel kötött

számos kétoldalú megállapodás alapján fennálló különleges jogi helyzetét.

7.1.1. Előny

(74) Az ítélkezési gyakorlat szerint az állami szerv vagy állami vállalkozás által végzett gazdasági ügyletek nem

nyújtanak előnyt a másik fél számára, tehát nem minősülnek támogatásnak, amennyiben azokat a szokásos piaci

feltételek mellett bonyolítják (

feltételek mellett bonyolítottak-e le, a hatóságok vagy vállalkozások viselkedését hasonló magánszektorbeli

gazdasági szereplők szokásos piaci feltételek mellett történő viselkedésével kell összehasonlítani annak meghatá­

rozása érdekében, hogy az ilyen hatóságok vagy vállalkozások által lebonyolított gazdasági ügyletek előnyben

részesítették-e azok versenytársait. Ez a piacgazdasági szereplő elve.

17). Annak meghatározása érdekében, hogy egy gazdasági ügyletet a szokásos piaci

16) A Törvényszék 2015. június 30-i ítéletében megerősítve, lásd a 3. lábjegyzet, 62–72. bekezdését.

(

17) A C-39/94. sz., SFEI és társai ügyben hozott ítélet EU:C:1996:285, 60–61. pont.

(

L 109/38 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(75) Ezért, annak megállapítása érdekében, hogy az önkormányzat az SJB-nek eladott földterület eredetileg megálla-
pított árának csökkentése és a hozzájárulások elengedése révén gazdasági előnyhöz juttatta-e az SJB-t, meg kell

vizsgálni, hogy az önkormányzat tiszteletben tartotta-e a piacgazdasági szereplő elvét. Vagyis, hogy egy, az

önkormányzatéhoz hasonló helyzetben lévő hipotetikus magáneladó szintén hozzájárult volna ehhez az árenged-
ményhez és a hozzájárulások elengedéséhez, tehát a kedvezményezett nem juthatott előnyhöz a kifogásolt

intézkedések következtében.

(76) Ezzel összefüggésben a kifogásolt intézkedések minden lényeges szempontját és azok kontextusát is figyelembe

(77) A holland hatóságok kijelentik, hogy az önkormányzat a piacgazdasági szereplő elve szerint járt el, hiszen a

18), különösen az önkormányzat és az SJB a 2004. évi együttműködési megállapodás és a különböző

kell venni (

kétoldalú megállapodások tekintetében fennálló jogi helyzetét, valamint a nagyobb ingatlanprojekt részét képező

projekt összetettségét.

Damplein-projekt végrehajtásának elmaradása az egész Leidschendam Centrum projektet befolyásolta volna, és

károkat okozott volna az önkormányzatnak. A holland hatóságok e tekintetben lényegében az alábbiakat

jelentették ki: Először, a holland hatóságok szerint az önkormányzat számára pénzügyi és szociális szempontból

egyaránt nagy jelentősége volt annak, hogy a Damplein építkezései mihamarabb megkezdődjenek, mivel minden

további késedelem közvetlen és közvetett károkat okozott volna az önkormányzatnak, ez a kár pedig az

önkormányzat számára nagyobb lett volna, mint annak a költségvonzata, hogy az önkormányzat beleegyezett a

kifogásolt intézkedésekbe. Az önkormányzat e pénzügyi érdek miatt úgy határozott, hogy az SJB-vel kötött

megállapodásokat felülvizsgálja. Másrészt a holland hatóságok úgy vélik, hogy az önkormányzat magánbefektető

módjára járt el, amikor a kifogásolt intézkedések fejében elfogadta, hogy az SJB lemondjon a 2004. évi együttmű­

ködési megállapodásban meghatározott 70 %-os előírás szerinti jogáról.

(78) A Bizottság e tekintetben a következőket állapítja meg. Ahogyan azt a fenti (30) preambulumbekezdés is említi, a

szóban forgó esetben vitathatatlan, hogy a Dampleinen eredetileg 2005 novemberében megkezdeni tervezett

építkezés azért szenvedett késedelmet, mert különböző, tagállami szintű bírósági eljárások miatt az építési

engedélyeket csak 2008 novemberében lehetett beszerezni. E körülmények között az SJB többé nem volt hajlandó

a 2004. évi együttműködési megállapodást az eredetileg elfogadottak szerint végrehajtani, és a szerződéses rendel-
kezések alapján a kezdeti megállapodások újratárgyalására kérte az önkormányzatot.

(79) A 2004. évi együttműködési megállapodás szerződéses rendelkezéseiből valóban az következik, hogy az építési

engedélyek beszerzésében bekövetkezett késedelem miatt a feleknek újra kell tárgyalniuk a 2004-ben kötött

megállapodásokat. Különösen az együttműködési megállapodás 6.6. cikke rendelkezik arról, hogy a feleknek az

építési engedély beszerzésében bekövetkezett késedelem esetén újra kell tárgyalniuk a földterületre vonatkozóan

eredetileg megállapított árat és a fizetési időpontokat. Továbbá, ugyanezen megállapodás 16. cikke előírja, hogy a

megállapodást csak a külön felsorolt esetekben lehet részben vagy teljesen megsemmisíteni. A felsorolásban

szereplő egyik ilyen eset „a Polgári Törvénykönyv 6.258. cikkében meghatározott előre nem látható körülmény”:

ha az egyik fél véleménye szerint a többi fél nem követelheti meg tőle a megállapodás változatlan végrehajtását,

tárgyalásokat kell kezdeniük a kölcsönösen elfogadott módosított feltételek elérése érdekében. Végül, az együttmű­

ködési megállapodás 18. cikke előírja, hogy a jogvitákat közös megegyezéssel vagy választott bíróság útján kell

rendezni.

(80) E szerződéses rendelkezésekből következik, hogy a felek szándékában állt az együttműködést fenntartani és az

együttműködés lehetséges megszüntetését olyan helyzetekre korlátozni, amikor már nem volt lehetséges megálla-
podást elérni vagy a felek oly módon nem teljesítették kötelezettségeiket, hogy többé nem volt lehetséges a

megállapodást újratárgyalni. Ennek fényében azt is figyelembe kell venni, hogy összetett projektről volt szó,

amely több, egymással összefüggő alprojektből tevődött össze, valamint a nagyobb ingatlanprojekt a 2004. évi

együttműködési megállapodáshoz kötődő számos felet érintett.

(81) Továbbá, habár az önkormányzat csak az ingatlanprojekt projekt-előkészítési szakaszában volt érintett, míg a

projekt építési szakaszával járó kockázatokat és költségeket teljes egészében a magánszférabeli fejlesztők –

ideértve az SJB-t – viselték, bizonyítást nyert, hogy 2008-ban, amikor az SJB közölte az önkormányzattal, hogy

nem hajlandó az építkezést megkezdeni, a projekt még a projekt-előkészítési szakaszban volt. Az önkormányzat e

szakaszban pénzügyileg érintett volt a projektben, mivel a költségek és kockázatokat 50 %-át viselte. A projekt-
előkészítési szakasz költségei közé tartozott az építési terület előkészítésének költségei, a mélygarázs nyilvános

részének költségei, valamint az iskolaépítés költségeinek 50 %-a. Ezért az önkormányzat pénzügyi érdekében állt,

hogy a projekt-előkészítési munkálatokat haladéktalanul elvégezzék, hogy a földterületet át lehessen adni és a

földterület értékesítési árát a 2004. évi együttműködési megállapodás 10.5. cikkének megfelelően ki lehessen

fizetni. A Bizottság e rendkívüli körülmények között elfogadja, hogy habár az önkormányzat projekt megvaló­

sítása során fennálló hatósági szempontjai nem lényegesek a piacgazdasági szereplő elve tekintetében, a hasonló

18) A T-244/08. sz., Konsum Nord kontra Bizottság ügyben hozott ítélet EU:T:2011:732, 57. pont az idézett ítélkezési gyakorlattal együtt.

(

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/39

szerződéses és pénzügyi helyzetben lévő hipotetikus magánszektorbeli szereplő is – a megállapodás megsemmi-
sítése és ajánlati felhívás közzététele helyett – inkább az árat próbálta volna meg újratárgyalni, különösen mivel a

mélygarázs megépítésére vonatkozó szerződést már az SJB-nek ítélték oda. A Bizottság e tekintetben azt is

megjegyzi, hogy az újratárgyalás idején már tartott a pénzügyi válság, amely a holland ingatlanpiacot különösen

komolyan sújtotta.

(82) A felek közötti újratárgyalások eredményeképpen az SJB 2008 őszén felajánlotta, hogy 4 millió EUR-t fizet a PPP-
nek a földterületért, amelynek értelmében az SJB 2009 áprilisában megkezdi az építkezést függetlenül attól, hogy

hány lakást sikerült értékesíteni. Az SJB továbbá hajlandó volt lemondani a 2004. évi együttműködési megállapo-
dásban meghatározott 70 %-os előírás szerinti jogáról. Ezenkívül a PPP-ben való részesedése révén az SJB viseli az

értékesítési árakkal kapcsolatos csökkentett költségek felét.

(83) Az önkormányzat által megbízott független szakértő (Fakton) 2009. február 11-i jelentésében arra a következ-
tetésre jutott, hogy a földterület (2010. január 1-jei árakon számított) 4 millió EUR-t kitevő új ára az érintett

(84) Ilyen körülmények között a Bizottságnak nincs oka azt gondolni, hogy a 4 millió EUR-t kitevő ár adott

földterület tekintetében az SJB további kötelezettségvállalásainak figyelembevételével piaci alapú árnak minősülhet.

körülmények között történő elfogadásával kapcsolatos önkormányzati magatartás nincs összhangban a rendes

piaci feltételekkel.

(85) A fentiek ismeretében a Bizottság úgy véli, hogy az önkormányzat, a PPP és az SJB által kötött kiegészítő megálla-
podásban meghatározott intézkedések, vagyis a földterület értékesítési árának csökkentése, illetve a projekt-
előkészítési és minőségi hozzájárulás összegének elengedése az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének értelmében

nem tartalmaz állami támogatást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az önkormányzat által 2010. március 1-jén a Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV-ből és a Bouwfonds

Ontwikkeling BV-ből álló Schouten-de Jong Bouwfonds egyesülés javára hozott intézkedések, vagyis a földterület

értékesítési árának csökkentése, illetve a projekt-előkészítési és minőségi hozzájárulás összegének elengedése az Európai

Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében nem tartalmaz állami támogatást.

2. cikk

E határozat címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 15-én.

a Bizottság részéről

Margrethe VESTAGER

a Bizottság tagja

L 109/40 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/650 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 25.)

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és

bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének

(3) bekezdése és 39. cikkének (2) bekezdése alapján a minősített aláírást és bélyegzőt létrehozó

eszközök biztonsági értékelésére vonatkozó szabványok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgál-
tatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai

parlamenti és tanácsi rendeletre (

mivel:

(1) A 910/2014/EU rendelet II. melléklete meghatározza a minősített elektronikus aláírást és a minősített

(2) A szóban forgó termékek előállításához és forgalomba hozatalához szükséges műszaki előírásoknak a technológia

) és különösen annak 30. cikke (3) bekezdésére és 39. cikkének (2) bekezdésére,

1

(3) Az ISO/IEC (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet/Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) megállapítja az

(4) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) a Bizottság által adott, M/460 sz. szabványosítási megbízás alapján

(5) A 910/2014/EU rendelet II. melléklete megállapítja, hogy az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatokat

(6) Mire e bizottsági határozat elfogadásra kerül, több minősített bizalmi szolgáltató is kínál majd olyan

(7) A mellékletben szerepel az EN 419 211 szabvány, amely különböző helyzeteket lefedő különféle részekből (1–6.)

) HL L 257., 2014.8.28., 73. o.

(

1

elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökre vonatkozó követelményeket.

mindenkori helyzetének figyelembevételével történő kidolgozásával a szabványosítás területén illetékes

szervezetek foglalkoznak.

informatikai biztonság általános fogalmait és elveit, valamint meghatározza az informatikai eszközök biztonsági

jellemzőire vonatkozó értékelés alapjául szolgáló általános értékelési modellt.

szabványokat dolgozott ki olyan, minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközökre vonatkozóan,

amelyek esetében az elektronikus aláírás, illetve elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatokat teljes

egészében – de nem feltétlenül kizárólagosan – a felhasználó által kezelt környezetben tárolják. E szabványok

alkalmasnak tekinthetők annak értékeléséhez, hogy az ilyen eszközök megfelelnek-e a 910/2014/EU rendelet

II. mellékletében megállapított vonatkozó követelményeknek.

az aláíró nevében csak minősített bizalmi szolgáltató kezelheti. A biztonsági követelmények és azok vonatkozó

tanúsítási előírásai eltérőek abban az esetben, ha az aláíró a terméket fizikailag birtokolja, és amennyiben egy

minősített bizalmi szolgáltató folytat az aláíró nevében tevékenységet. Annak érdekében, hogy az előírások

mindkét helyzetet lefedjék, valamint hogy idővel lehetővé váljon a speciális igényeket kielégítő termékek és

értékelési szabványok kifejlesztése, e határozat mellékletében fel kell sorolni a mindkét helyzetre érvényes

szabványokat.

megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatók elektronikus aláírás létrehozásához használt adatokat

kezeljenek ügyfeleik nevében. A terméktanúsítások jelenleg a különféle szabványok szerint tanúsított biztonsági

hardvermodulokra korlátozódnak; e termékek tanúsítása azonban még nem a minősített aláírást és bélyegzőt

létrehozó eszközökre vonatkozó követelmények szerint történik. Mindazonáltal a közzétett szabványok, mint

például az EN 419 211 (amely a teljes egészében – de nem feltétlenül kizárólagosan – a felhasználó által kezelt

környezetben létrehozott elektronikus aláírásra alkalmazandó) egyelőre nem érintik a távaláírást létrehozó

termékek ugyanilyen fontos piacát. Mivel az ilyen célra vélhetően megfelelő szabványok jelenleg kidolgozás alatt

állnak, a Bizottság ki fogja egészíti ezt a határozatot, amikor ilyen szabványok már rendelkezésre állnak és az

értékelések alapján megfelelnek a 910/2014/EU rendelet II. mellékletben meghatározott követelményeknek. Az

ilyen szabványok jegyzékének létrejöttéig a szóban forgó termékek megfelelésértékelésére a 910/2014/EU rendelet

30. cikk (3) bekezdésének b) pontjában előírt feltételekkel alkalmazható egy alternatív folyamat.

áll. Az EN 419 211 szabvány 5. része és a 419 211 szabvány 6. része a minősített aláírást létrehozó eszköz

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/41

(8) Annak érdekében, hogy a minősített aláírást vagy bélyegzőt létrehozó eszközzel létrehozott elektronikus aláírások

(9) E határozat elfogadása nyomán a 2003/511/EK bizottsági határozat (

(10) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 910/2014/EU rendelet 48. cikkében említett

környezetével kapcsolatos tartozékokat határoz meg például a megbízható aláírást létrehozó alkalmazásokkal való

kommunikáció tekintetében. A gyártók szabadon alkalmazhatnak ilyen tartozékokat. A 910/2014/EU rendelet

56 preambulumbekezdése értelmében a tanúsítás 30. és 39. cikk szerinti hatálya az aláírás létrehozásához

használt adatok védelmére korlátozódik, tehát a tanúsítás nem terjed ki az aláírást létrehozó alkalmazásokra.

vagy bélyegzők a 910/2014/EU rendelet II. mellékletének követelményei szerint megbízhatóan védve legyenek

hamisítás ellen, a megfelelő kriptográfiai algoritmusok, kulcshosszok és hasítófüggvények elengedhetetlenek a

tanúsított termék biztonságához. Mivel ezt a kérdést nem harmonizálták uniós szinten, a tagállamoknak együtt

kell működniük, hogy megállapodjanak az elektronikus aláírások és bélyegzők céljára használandó kriptográfiai

algoritmusokról, kulcshosszokról és hasítófüggvényekről.

határozatot hatályon kívül kell helyezni.

bizottság véleményével,

) elavulttá válik. Ezért az említett

1

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Azokat az információtechnológiai termékek biztonsági értékelésére vonatkozó szabványokat, amelyek a

910/2014/EU rendelet 30. cikke (3) bekezdésének a) pontja vagy 39. cikkének (2) bekezdése szerint olyan minősített

elektronikus aláírást létrehozó eszközök vagy olyan minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök tanúsítására

alkalmazandók, amelyek esetében az elektronikus aláírás, illetve elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatokat

teljes egészében – de nem feltétlenül kizárólagosan – a felhasználó által kezelt környezetben tárolják, e határozat

melléklete sorolja fel.

(2) Amíg a Bizottság össze nem állít egy jegyzéket az információtechnológiai termékek biztonsági értékelésére

vonatkozó azon szabványokról, amelyek a minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközök vagy a minősített

elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök olyan esetben történő tanúsítására alkalmazandók, ha az elektronikus aláírás,

illetve elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatokat az aláíró vagy a bélyegző létrehozója nevében egy

minősített bizalmi szolgáltató kezeli, az ilyen termékek tanúsítását egy olyan folyamatra kell alapozni, amely a

910/2014/EU rendelet 30. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében a 30. cikk (3) bekezdésének a) pontjában előírt

biztonsági szintekhez hasonló szinteket alkalmaz, és amelyet a 30. cikk (1) bekezdése szerinti állami vagy magánszervek

bejelentenek a Bizottságnak.

2. cikk

A 2003/511/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

) HL L 175., 2003.7.15., 45. o.

(

1

L 109/42 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZABVÁNYOK JEGYZÉKE

— ISO/IEC 15408 – Informatika – Biztonságtechnika – Az informatikai biztonságértékelés szempontjai, 1–3. rész az

alábbiak szerint:

— ISO/IEC 15408-1:2009 – Informatika – Biztonságtechnika – Az informatikai biztonságértékelés szempontjai,

— ISO/IEC 15408-2:2008 – Informatika – Biztonságtechnika – Az informatikai biztonságértékelés szempontjai,

— ISO/IEC 15408-3:2008 – Informatika – Biztonságtechnika – Az informatikai biztonságértékelés szempontjai,

és

— ISO/IEC 18045:2008 – Informatika – Biztonságtechnika – Az informatikai biztonságértékelés módszertana,

és

— EN 419 211 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profiljai, 1–6. rész – adott esetben – az alábbi felsorolás

szerint:

— EN 419211-1:2014 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 1. rész: Áttekintés

— EN 419211-2:2013 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 2. rész: Kulcsgenerálós eszközök

— EN 419211-3:2013 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 3. rész: Kulcsimportáló eszközök

— EN 419211-4:2013 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 4. rész: Tartozék kulcsgeneráló

— EN 419211-5:2013 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 5. rész: Tartozék kulcsgeneráló

— EN 419211-6:2014 – Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz védelmi profilja – 6. rész: Tartozék kulcsimportáló

1. rész. ISO, 2009

2. rész. ISO, 2008

3. rész. ISO, 2008

eszközökhöz és megbízható csatorna tanúsítványgeneráló alkalmazáshoz

eszközökhöz és megbízható csatorna aláírás-létrehozó alkalmazáshoz

eszközökhöz és megbízható csatorna aláírás-létrehozó alkalmazáshoz

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/43

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a

bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1-metil-ciklopropén, flonikamid, flutriafol,

indolil-ecetsav, indolil-vajsav, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol és teflubenzuron szermaradék-
határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. január 26-i (EU) 2016/71 bizottsági

rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20., 2016. január 27.)

A 17. oldalon, a melléklet 1. b) pontjában, a táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek

alkalmazandók (a

)

a TFNA és a TFNG összesen,

flonikamidban kifejezve (R)

Flonikamid: a flonikamid,

Pirimikarb (R)

Flutriafol

(izomerek összesen) (F)

protiokonazol-deztio

Protiokonazol:

Teflubenzuron (F)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0100000 FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ

0110000 Citrusfélék 0,15 (+) 0,01 (*) 3 0,01 (*) 0,01 (*)

0110010 Grapefruitfélék

0110020 Narancs

0110030 Citrom

0110040 Zöld citrom/lime

0110050 Mandarin

0110990 Egyéb

0120000 Fán termő héjas gyümölcsűek 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0120010 Mandula

0120020 Paradió/brazil dió

0120030 Kesu/kesudió

0120040 Gesztenye

0120050 Kókuszdió

0120060 Mogyoró

0120070 Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0120080 Pekándió

0120090 Fenyőmag

HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

L 109/44 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0120100 Pisztácia

0120110 Dió

0120990 Egyéb

0130000 Almatermésűek 0,3 0,4 (+) 0,01 (*) 1

0130010 Alma 0,5 (+) (+)

0130020 Körte 0,5 (+)

0130030 Birsalma 1,5 (+)

0130040 Naspolya 1

0130050 Japán naspolya 1

0130990 Egyéb 0,01 (*)

0140000 Csonthéjasok 0,01 (*)

0140010 Sárgabarack/kajszi 0,03 (*) 0,01 (*) 3 0,01 (*)

0140020 Cseresznye 0,4 (+) 1 5 (+) 0,01 (*)

0140030 Őszibarack 0,4 0,6 1,5 (+) 0,01 (*)

0140040 Szilva 0,3 (+) 0,4 3 0,1 (*)

0140990 Egyéb 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0150000 Bogyósgyümölcsűek 0,03 (*) 0,01 (*)

0151000 a) Szőlő 0,01 (*) 0,01 (*)

0151010 Csemegeszőlő 0,8

0151020 Borszőlő 1,5 (+)

0152000 b) Szamóca 0,5 (+) 1,5 0,01 (*)

0153000 c) Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek 0,01 (*) 4 (+) 0,01 (*)

0153010 Feketeszeder

0153020 Hamvas szeder

0153030 Málna (piros és sárga)

0153990 Egyéb

0154000 d) Egyéb bogyósgyümölcsűek 0,01 (*) 1

0154010 Fürtös áfonya 0,01 (*)

0154020 Tőzegáfonya 0,15

0154030 Ribiszke (fekete, piros és fehér) 0,01 (*)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/45

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0154040 Köszméte/egres (zöld, piros és sárga) 0,01 (*)

0154050 Csipkebogyó 0,01 (*)

0154060 Faeper (fekete és fehér) 0,01 (*)

0154070 Azarólgalagonya/franciagalagonya 0,01 (*)

0154080 Fekete bodza 0,01 (*)

0154990 Egyéb 0,01 (*)

0160000 Egyéb gyümölcsök 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0161000 a) ehető héjúak 0,01 (*)

0161010 Datolya

0161020 Füge

0161030 Étkezési olajbogyó

0161040 Kumkvat/japán törpemandarin

0161050 Karambola/uborkafa

0161060 Kakiszilva/datolyaszilva

0161070 Jávai szilva/dzsambolán

0161990 Egyéb

0162000 b) kisebbek, nem ehető héjúak 0,01 (*)

0162010 Kivi (zöld, piros, sárga)

0162020 Licsiszilva/kínai ikerszilva

0162030 Passiógyümölcs/marakuja

0162040 Fügekaktusz

0162050 Csillagalma

0162060 Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0162990 Egyéb

0163000 c) nagyobbak, nem ehető héjúak

0163010 Avokádó 0,01 (*)

0163020 Banán 0,3

0163030 Mangó 0,01 (*)

0163040 Papája 0,01 (*)

0163050 Gránátalma 0,01 (*)

0163060 Csirimojó/krémalma 0,01 (*)

0163070 Guáva/guajava 0,01 (*)

0163080 Ananász 0,01 (*)

L 109/46 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0163090 Kenyérgyümölcs 0,01 (*)

0163100 Durián 0,01 (*)

0163110 Tüskés annóna 0,01 (*)

0163990 Egyéb 0,01 (*)

0200000 FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0210000 Gyökér- és gyökgumós zöldségek 0,05

0211000 a) burgonya 0,09 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05

0212000 b) trópusi gyökér és gumós zöldségek 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0212010 Kasszava gyökér/manióka

0212020 Édesburgonya/batáta

0212030 Jamszgyökér

0212040 Nyílgyökér

0212990 Egyéb

0213000 c) egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cu-
korrépa kivételével

0213010 Cékla 0,06 (+) 0,1 (+)

0213020 Sárgarépa 0,01 (*) 0,1 (+)

0213030 Gumós zeller 0,01 (*) 0,01 (*)

0213040 Torma 0,01 (*) 0,1 (+)

0213050 Csicsóka 0,01 (*) 0,01 (*)

0213060 Pasztinák/paszternák 0,01 (*) 0,1 (+)

0213070 Petrezselyemgyökér 0,01 (*) 0,1 (+)

0213080 Retek 0,01 (*) 0,01 (*)

0213090 Bakszakáll 0,01 (*) 0,1 (+)

0213100 Karórépa 0,01 (*) 0,1 (+)

0213110 Tarlórépa 0,01 (*) 0,1 (+)

0213990 Egyéb 0,01 (*) 0,01 (*)

0220000 Hagymafélék 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0220010 Fokhagyma 0,1 0,01 (*)

0220020 Vöröshagyma 0,1 0,05 (+)

0220030 Salotta/mogyoróhagyma 0,01 (*) 0,05 (+)

0,03 (*) 0,01 (*)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/47

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0220040 Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma 0,01 (*) 0,01 (*)

0220990 Egyéb 0,01 (*) 0,01 (*)

0230000 Termésükért termesztett zöldségek

0231000 a) burgonyafélék 0,5 0,01 (*) 1,5

0231010 Paradicsom 0,5 (+) 0,6 (+) (+)

0231020 Étkezési paprika 0,3 1

0231030 Padlizsán/tojásgyümölcs 0,5 (+) 0,01 (*)

0231040 Okra/bámia 0,03 (*) 0,01 (*)

0231990 Egyéb 0,03 (*) 0,01 (*)

0232000 b) kabakosok – ehető héjúak 0,5 0,01 (*) 1 0,01 (*)

0232010 Uborka 0,5

0232020 Apró uborka 1,5

0232030 Cukkini (+) 0,5

0232990 Egyéb 0,5

0233000 c) kabakosok – nem ehető héjúak 0,4 (+) 0,01 (*) 0,01 (*)

0233010 Dinnye 0,2 (+) 0,4 (+)

0233020 Sütőtök 0,01 (*) 1

0233030 Görögdinnye 0,2 (+) 0,5 (+)

0233990 Egyéb 0,01 (*) 0,01 (*)

0234000 d) csemegekukorica 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 0,02 0,01 (*)

0239000 e) egyéb termésükért termesztett zöldségek 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0240000 Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafé­

0241000 a) virágukért termesztett káposztafélék 0,03 (*) 0,5 0,05 (+) 0,01 (*)

0241010 Brokkoli

0241020 Karfiol

0241990 Egyéb

0242000 b) fejképző káposztafélék

0242010 Kelbimbó 0,6 0,6 (+) 0,1 (+) 0,5 (+)

0242020 Fejeskáposzta 0,03 (*) 0,5 0,09 (+) 0,2 (+)

0242990 Egyéb 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0,01 (*)

lék gyökereit és kis levelű terményeit)

L 109/48 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0243000 c) leveles káposzta 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0243010 Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai 0,5

0243020 Kel 0,3 (+)

0243990 Egyéb 0,01 (*)

0244000 d) karalábé 0,03 (*) 0,5 0,01 (*) 0,01 (*)

0250000 Levélzöldségek, fűszernövények és ehető vi-
rágok

0251000 a) saláta és egyéb salátafélék 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0251010 Galambbegysaláta 15

0251020 Fejes salátafélék 1,5

0251030 Endívia/széles levelű batáviai endívia 1 (+)

0251040 Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, vala-
mint egyéb csírák és hajtások

0251050 Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa 15

0251060 Borsmustár/rukkola 15

0251070 Vörös mustár 15

0251080 Kis levelű termények (a Brassica fajok is) 15

0251990 Egyéb 0,01 (*)

0252000 b) spenót és hasonló levelek 0,03 (*) 0,01 (*) 0,06 0,01 (*) 0,01 (*)

0252010 Spenótfélék

0252020 Kövér porcsin (+)

0252030 Mangold (+)

0252990 Egyéb

0253000 c) szőlőlevél és hasonló fajok 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0254000 d) vízitorma 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0255000 e) cikóriasaláta 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,01 (*) 0,01 (*)

0256000 f) fűszernövények és ehető virágok 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0256010 Turbolya 0,8

0256020 Metélőhagyma 0,8

0256030 Zellerlevél 3

0256040 Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem 3

0256050 Zsálya 0,8

15

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/49

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0256060 Rozmaring 0,8

0256070 Kakukkfű 0,8

0256080 Bazsalikom, valamint ehető virágok 0,8

0256090 Babérlevél 0,8

0256100 Tárkony 0,8

0256990 Egyéb 0,02 (*)

0260000 Hüvelyes zöldségek 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0260010 Bab (hüvelyben) 0,03 (*) 1,5 (+)

0260020 Bab (hüvely nélkül) 0,03 (*) 0,7

0260030 Borsó (hüvelyben) 0,03 (*) 1,5 (+)

0260040 Borsó (hüvely nélkül) 0,7 0,7

0260050 Lencse 0,03 (*) 0,7

0260990 Egyéb 0,03 (*) 0,01 (*)

0270000 Szárukért termesztett zöldségek 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0270010 Spárga 0,01 (*) 0,01 (*)

0270020 Kardonna/szúrós articsóka 0,2 (+) 0,01 (*)

0270030 Szárzeller 0,15 (+) 0,01 (*)

0270040 Olasz édeskömény 2 0,01 (*)

0270050 Articsóka 5 0,01 (*)

0270060 Póréhagyma 0,01 (*) 0,06 (+)

0270070 Rebarbara 2 0,01 (*)

0270080 Bambuszrügy 0,01 (*) 0,01 (*)

0270090 Pálmafa csúcsrügy 0,01 (*) 0,01 (*)

0270990 Egyéb 0,01 (*) 0,01 (*)

0280000 Gombák, mohák és zuzmók 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0280010 Termesztett gomba

0280020 Vadgomba

0280990 Moha és zuzmó

0290000 Algák és prokarióta szervezetek 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0300000 HÜVELYESEK 0,03 (*) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*)

0300010 Bab 0,05 (+)

0300020 Lencse 1 (+)

L 109/50 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0300030 Borsó 1 (+)

0300040 Csillagfürt/farkasbab 1 (+)

0300990 Egyéb 0,01 (*)

0400000 OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖL-
CSÖK 0,02 (*)

0401000 Olajos magvak

0401010 Lenmag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,05 (+) 0,09 (+)

0401020 Földimogyoró/amerikai mogyoró 0,06 (*) 0,15 0,02 (*) 0,02 (*) (+)

0401030 Mák 0,06 (*) 0,02 (*) 0,05 0,09 (+)

0401040 Szezámmag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401050 Napraforgómag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*)

0401060 Repcemag 0,06 (*) 0,5 0,05 (+) 0,15 (+)

0401070 Szójabab 0,06 (*) 0,4 0,02 (*) 0,2

0401080 Mustármag 0,06 (*) 0,5 0,05 (+) 0,09 (+)

0401090 Gyapotmag 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401100 Tökmag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401110 Pórsáfránymag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401120 Borágó magja 0,06 (*) 0,02 (*) 0,1 (+) 0,02 (*)

0401130 Gomborkamag 0,06 (*) 0,5 0,05 0,04 (+)

0401140 Kendermag 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401150 Ricinusbab 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0401990 Egyéb 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0402000 Olajtartalmú gyümölcsök 0,06 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0402010 Olajbogyó olajkinyerésre

0402020 Olajpálma magja

0402030 Afrikai olajpálma gyümölcs

0402040 Kapok

0402990 Egyéb

0500000 GABONAFÉLÉK 0,05 0,01 (*)

0500010 Árpa 0,4 0,15 0,2 (+)

0500020 Hajdina és egyéb álgabonafélék 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0500030 Kukorica 0,03 (*) 0,01 (*) 0,1

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/51

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0500040 Köles 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0500050 Zab 0,4 0,01 (*) 0,05 (+)

0500060 Rizs 0,03 (*) 1,5 (+) 0,01 (*)

0500070 Rozs 2 (+) 0,15 0,05 (+)

0500080 Cirok 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0500090 Búza 2 (+) 0,15 0,1 (+)

0500990 Egyéb 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0600000 KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS

0610000 Tea 0,05 (*) 0,05 (*)

0620000 Kávébab 0,15 0,05 (*)

0630000 Gyógyteafőzet a következőből: 0,05 (*)

0631000 a) virág 10 (+)

0631010 Kamilla

0631020 Rozella/szudáni hibiszkusz

0631030 Rózsa

0631040 Jázminvirág/fehér jázmin

0631050 Kislevelű hárs

0631990 Egyéb

0632000 b) levelek és fűszernövények 10 (+)

0632010 Kerti szamóca

0632020 Vörös fokföldirekettye/rooibos

0632030 Maté

0632990 Egyéb

0633000 c) gyökér 0,05 (*)

0633010 Macskagyökér

0633020 Ginszeng

0633990 Egyéb

0639000 d) a növény bármely más részei 0,05 (*)

0640000 Kakaóbab 0,05 (*) 0,05 (*)

SZENTJÁNOSKENYÉR 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

L 109/52 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0650000 Szentjánoskenyér 0,05 (*) 0,05 (*)

0700000 KOMLÓ 3 (+) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0800000 FŰSZEREK

0810000 Mag 0,1 (*) 0,05 (*) 5 0,05 (*) 0,05 (*)

0810010 Ánizsmag

0810020 Fekete kömény

0810030 Zeller

0810040 Koriander/kerti koriander

0810050 Kömény

0810060 Kapor

0810070 Édeskömény

0810080 Görögszéna/lepkeszeg

0810090 Szerecsendió

0810990 Egyéb

0820000 Termés 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0820010 Szegfűbors

0820020 Szecsuáni bors

0820030 Kömény

0820040 Kardamom

0820050 Borókabogyó

0820060 Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

0820070 Vanília

0820080 Tamarind

0820990 Egyéb

0830000 Kéreg 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0830010 Fahéj

0830990 Egyéb

0840000 Gyökér- és rizóma

0840010 Édesgyökér 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0840020 Gyömbér 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/53

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0840030 Kurkuma/indiai sáfrány 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0840040 Torma (+) (+) (+) (+) (+)

0840990 Egyéb 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0850000 Bimbó 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0850010 Szegfűszeg

0850020 Kapribogyó

0850990 Egyéb

0860000 Virágbibe 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0860010 Sáfrány

0860990 Egyéb

0870000 Magköpeny 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0870010 Szerecsendió-virág/mácisz

0870990 Egyéb

0900000 CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0900010 Cukorrépagyökér 0,06

0900020 Cukornád 0,01 (*)

0900030 Cikóriagyökér 0,01 (*)

0900990 Egyéb 0,01 (*)

1000000 ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁL-
LATOK

1010000 Szövetek a következő állatokból 0,05

1011000 a) sertés 0,05 (+)

1011010 Izom 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1011020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1011030 Máj 0,03 0,1 (+) 0,5 (+)

1011040 Vese 0,03 0,01 (*) 0,5 (+)

1011050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1011990 Egyéb 0,03 0,01 (*) 0,5 (+)

1012000 b) szarvasmarha 0,05 (+)

1012010 Izom 0,03 0,01 (*) 0,01 (*)

(+)

0,03 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)

L 109/54 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1012020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1012030 Máj 0,04 0,3 (+) 0,5 (+)

1012040 Vese 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1012050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1012990 Egyéb 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1013000 c) juh 0,05 (+)

1013010 Izom 0,03 0,01 (*) 0,01 (*)

1013020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1013030 Máj 0,04 0,3 (+) 0,5 (+)

1013040 Vese 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1013050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1013990 Egyéb 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1014000 d) kecske 0,05 (+)

1014010 Izom 0,03 0,01 (*) 0,01 (*)

1014020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1014030 Máj 0,04 0,3 (+) 0,5 (+)

1014040 Vese 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1014050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1014990 Egyéb 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1015000 e) lófélék 0,05 (+)

1015010 Izom 0,03 0,01 (*) 0,01 (*)

1015020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1015030 Máj 0,04 0,3 (+) 0,5 (+)

1015040 Vese 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1015050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1015990 Egyéb 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1016000 f) baromfi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1016010 Izom 0,03

1016020 Zsírszövet 0,03

1016030 Máj 0,03

1016040 Vese 0,02 (*)

0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)

0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)

0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)

0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)

2016.4.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109/55

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1016050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1016990 Egyéb 0,03

1017000 g) egyéb szárazföldi haszonállatok 0,05 (+)

1017010 Izom 0,03 0,01 (*) 0,01 (*)

1017020 Zsírszövet 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1017030 Máj 0,04 0,3 (+) 0,5 (+)

1017040 Vese 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1017050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételé­

1017990 Egyéb 0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

1020000 Tej 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,01 (*) (+) 0,05

1020010 Szarvasmarha

1020020 Juh

1020030 Kecske

1020040 Ló

1020990 Egyéb

1030000 Madártojás 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05

1030010 Csirke

1030020 Kacsa

1030030 Liba

1030040 Fürj

1030990 Egyéb

1040000 Méz és egyéb méhészeti termékek 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

1050000 Kétéltűek és hüllők 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,05

1060000 Szárazföldi gerinctelen állatok 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,05

1070000 Vadon élő szárazföldi gerincesek 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,05”

0,03

vel)

0,04 0,01 (*) 0,5 (+)

vel)


ktatószám: 5166588119

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT szankciós értesítését, miszerint az ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottság a szankciós lista módosításáról – 5 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/16 (12) [ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and

associated individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to

the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 20 April 2016, the Committee approved the addition of the entries

specified below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel

ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253

(2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.391. Name: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

Title: na Designation: na DOB: 3 Sep. 1984 POB: Al Muharraq, Bahrain Good quality

a.k.a.: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d)

Turki al-Binali Low quality a.k.a.: a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr

al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f)

Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari Nationality: Bahrain

(citizenship revoked in Jan. 2015) Passport no.: a) Bahraini passport number 2231616

(issued on 2 Jan. 2013, expires on 2 Jan. 2023) b) Bahraini passport number 1272611

(previous, issued on 1 Apr. 2003) National identification no.: 840901356 Address: na

Listed on: 20 April 2016 Other information: Head of religious compliance police and a

recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of mid-May 2015.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

QDi.392 Name: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Original Script: <=زھراBا> CD نF دHIا لKLM

Title: na Designation: na DOB: 19 Jan. 1986 POB: na Good quality a.k.a.: a) Faisal

Ahmed Ali Alzahrani Low quality a.k.a.: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani

Nationality: Saudi Arabia Passport no.: a) Saudi Arabian passport no. K142736 (issued

14 Jul. 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia) b) Saudi Arabian passport no. G579315 National

identification no.: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 20 April 2016 Other

information: Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant

(ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab

Republic, as of May 2015.

QDi.393 Name: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH

Title: na Designation: na DOB: 18 Feb. 1968 POB: Jakarta, Indonesia Good quality

a.k.a.: a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad

Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry Low quality a.k.a.: na Nationality:

Indonesia Passport no.: na National identification no.: Indonesian National Identity Card

number 09.5004.180268.0074 Address: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan

Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province,

Indonesia Listed on: 20 April 2016 Other information: Leader of an Indonesia-based

organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL),

listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Provided support to ISIL in the areas of recruitment,

fundraising, and travel. Detained in Indonesia by Indonesian authorities as of 21 March 2015

and charged with terrorism offenses.

QDi.394 Name: 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI

Title: na Designation: na DOB: 3 May 1977 POB: Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip,

Palestinian Territories Good quality a.k.a.: a) a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b)

Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini d) Husayn

Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini Low quality a.k.a.:

Abu Muath al-Juaitni Nationality: Palestinian Passport no.: 0363464 (issued by

Palestinian Authority) National identification no.: na Address: Gaza Strip, Palestinian

Territories Listed on: 20 April 2016 Other information: Link between Islamic State in Iraq

and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), leader Abu Bakr al-Baghdadi,

listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in

Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza.

QDi.395 Name: 1. MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM

Title: Ustad Designation: na DOB: Sep. 1958 POB: Demak, Indonesia Good quality

a.k.a.: a) a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad

Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Low quality a.k.a.: na

Nationality: Indonesia Passport no.: na National identification no.: na Address: na

Listed on: 20 April 2016 Other information: Has served as the acting emir of Jemmah

Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and

the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

In accordance with paragraph 49 of resolution 2253 (2015), the Committee has

made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above

names, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. Copies of

the narrative summaries of reasons for listing are attached to this note verbale.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 3

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject

to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular

basis, the Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da’esh)

and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly

following the postings of such updates on the Committee’s website. Member States

are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the

secretariat by e-mail to: [email protected] or fax: +1 (212) 963-1300. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the ISIL

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website

postings.

The Committee’s ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated

regularly on the basis of relevant information provided by Member States and

international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.

An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

20 April 2016

NARRATIVE SUMMARY

QDi.391 Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

20 April 2016

Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was listed on 20 April 2016 pursuant to

paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-
Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or

perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf

of, or in support of”, “recruiting for”, and “otherwise supporting acts or activities of”

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

In November 2014, Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was chosen as the chief

religious advisor for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in

Iraq (QDe.115). In addition, Binali provided literature and “fatwas” for ISIL training

camps and is closely involved in settling disputes within ISIL.

In late June 2015, Binali announced that ISIL’s next attack, following its bombing of a

Shia mosque in Kuwait days earlier, would be in Bahrain. As of mid-May 2015, Binali

was the head of ISIL’s religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist

fighters for ISIL. In mid-May 2015, Binali was the head of ISIL’s accountability unit

and a member of a team of advisors for ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Binali was the most

high-profile voice within ISIL during the lead-up to its declaration of the so-called

“caliphate” in June 2014.

As of March 2014, Binali led an ISIL support network actively recruiting Gulf

nationals to join ISIL in Syria. He also distributed funds and provided propaganda

lectures for ISIL.

After arriving in Al-Raqqa province, Syrian Arab Republic, Binali received small

arms training from an ISIL battalion and attempted to persuade Al-Qaida (QDe.004)

leaders to pledge allegiance to ISIL.

On February 28, 2014, Binali announced he had joined ISIL and travelled to the

Levant to engage in terrorist activities.

As early as April 2013, Binali authored propaganda materials for ISIL, including a call

for Muslims to pledge loyalty to Al-Baghdadi, a biography of Al-Baghdadi defending

his qualifications to be the so-called “caliph”, and an essay setting forth the legal

arguments and scriptural evidence used by ISIL to announce its establishment of the

so-called “caliphate”.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 5

QDi.392 Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

20 April 2016

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs

3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for

“participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts

or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

As of May 2015, Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani was the lead oil and gas division

official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq

(QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic serving directly under

ISIL oil, gas, and antiquities leader Fathi Awn al-Murad al-Tunisi, aka Abu-Sayyaf

(not listed). Al-Zahrani joined ISIL in June 2014. He joined ISIL’s natural resources

ministry, which oversees ISIL’s trade in oil and gas, in July 2014.

As of January 2015, Al-Zahrani oversaw at least five oil fields in the Al Barakah

Governorate. As of October 2014, Al-Zahrani was the head of the ISIL oil and gas

division in Al Barakah Governorate and oversaw the activities of seven ISIL officials.

Between late September 2014 and March 2015, Al-Zahrani sent the ISIL treasury tens

of millions of dollars in oil and gas revenues generated in Al Barakah Governorate. In

August 2014, Al-Zahrani regularly transferred funds to ISIL oil and gas division head

Abu-Sayyaf.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 6

QDi.393 Tuah Febriwansyah

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

20 April 2016

Tuah Febriwansyah was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of

resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in

the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by,

in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, and “recruiting

for” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Indonesian national Tuah Febriwansyah is a leader of an Indonesia-based organization

that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed

as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Febriwansyah has provided support to ISIL in the

areas of recruitment, fundraising, and travel.

On 21 March 2015, Indonesian police arrested Febriwansyah and other Indonesian

citizens for recruiting and funding Indonesians to travel to Syrian Arab Republic and

Iraq to fight for ISIL. Febriwansyah and his accomplices were accused by Indonesian

police of facilitating travel for at least 37 Indonesians on behalf of ISIL.

Indonesian police charged Febriwansyah with terrorism offenses, including funding

terrorism and violating the “Information and Electronic Transactions Law.”

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 7

QDi.394 Husayn Juaythini

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

20 April 2016

Husayn Juaythini was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of

resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in

the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by,

in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “otherwise

supporting acts or activities of” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as

Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Husayn Juaythini maintains ties with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed

as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of January 2015, Juaythini was instrumental in

fostering connections between Gaza and Libya-based terrorists and facilitating their

travel to the Syrian Arab Republic. In 2014, Juaythini was working to assist fighters

moving to the Syrian Arab Republic.

As of September 2014, Juaythini had traveled to the Syrian Arab Republic to pledge

allegiance to ISIL and was tasked by ISIL leadership to return to Gaza to establish an

ISIL foothold. Juaythini was the link between ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi,

listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed

groups in Gaza and was using money to build an ISIL presence in Gaza.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 8

QDi.395 Muhammad Sholeh Ibrahim

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

20 April 2016

Muhammad Sholeh Ibrahim was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and

5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for

“participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts

or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”

and “recruiting for” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in

Iraq (QDe.115), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133)

Additional information:

Indonesian national Muhammad Sholeh Ibrahim has served as the acting emir of

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014. Ibrahim has supported Islamic

State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and was

indoctrinated into the group in 2014. Ibrahim has also been involved in raising funds

for JAT. As of 2014, Ibrahim served as a leader of JAT’s Solo (or Surakarta),

Indonesia office. He previously was responsible for the JAT Solo office’s planning

and strategy. Additionally, Ibrahim was involved in the planning for a 2010 JAT

paramilitary recruit registration and took part in JAT paramilitary training in 2008.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), listed on 12 March 2012

 

 

Iktatószám: 2217251882

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi 2016. március 31-én kihirdetett jogszabályokat:

–        A Bizottság (EU) 2016/473 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 244. alkalommal történő módosításáról, amelyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán egy természetes személynek  az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek;

–        A Tanács (EU) 2016/466 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról, amelyben további három személyt vettek fel a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek a 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékbe;

–        A Tanács (EU) 2016/465 rendelete (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, amellyel a 2016/475/KKBP határozat nyomán a Tanács jegyzékbe vette a Korea National Insurance Corporation-t (KNIC) és olyan mentességekről rendelkezik most, amelyek lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy biztosítást vagy viszontbiztosítást kössenek a KNIC-vel, tovább lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy a KNIC általi, az ilyen biztosítás, illetve viszontbiztosítás alapján, vagy az Unió területén okozott kár tekintetében kifizetésekben részesülhessenek. Ezen túlmenően a 2016/475/KKBP határozat lehetővé teszi a KNIC azon befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását, amelyek korábbi szerződés alapján fennálló, esedékes kifizetések teljesítéséhez szükségesek.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0009

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0001

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

 

2016.4.1. H


U Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 85/3

A TANÁCS (EU) 2016/466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 31.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet

21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2) A Tanács 2015. március 16-án emlékeztetett arra, hogy csak politikai megoldás révén lehet fenntartható

(3) A Tanácsot továbbra is súlyos aggodalommal tölti el a líbiai helyzet és különösen a líbiai békét, biztonságot és

) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

1

előrelépést tenni és elősegíteni a békét és stabilitást Líbiában, és említést tett többek között arról, hogy fontos

tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely tovább mélyítheti a jelenlegi megosztottságot.

stabilitást fenyegető cselekmények, továbbá azon cselekmények, amelyek akadályozzák vagy aláássák a líbiai

politikai átmenet sikeres befejezését, mint például azon cselekmények, amelyek akadályozzák a 2015.

december 17-i líbiai politikai megállapodás végrehajtását és a nemzeti egységkormány megalakítását, ideértve az

intézkedéseknek a politikai befolyással rendelkező líbiai személyek általi, több ízben történő elmulasztását.

intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4) A Líbiában fennálló helyzet súlyosságára tekintettel helyénvaló további három személyt felvenni a korlátozó

(5) Az (EU) 2016/44 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt

jegyzékbe.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS

) HL L 12., 2016.1.19., 1. o.

1

(

L 85/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.1.

MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. SZEMÉLYEK

16. SALEH ISSA GWAIDER,

Név Azonosító adatok A jegyzékbevétel indokolása A jegyzékbe-
vétel időpontja

Agila

Születési idő: 1944

(nem biztos)

Agila Saleh a képviselők tanácsának elnöke

a képviselőházban 2014. augusztus 5. óta.

2015. december 17-én kinyilvánította, hogy

ellenzi a 2015. december 17-én aláírt líbiai

politikai megállapodást.

A képviselők tanácsának elnökeként Agila

Saleh akadályozza és aláássa a líbiai politikai

átmenetet, többek között azzal, hogy 2016.

február 23-án nem volt hajlandó szavazást

tartani a képviselőházban a nemzeti egy-
ségkormányról.

Agila Saleh 2016. február 23-án úgy dön-
tött, hogy létrehoz egy bizottságot, amely

várhatóan találkozik a líbiai politikai megál-
lapodást ellenző »líbiai–líbiai folyamat« más

tagjaival.

17. GHWELL, Khalifa

Születési idő: 1964

Misratah

más néven AL GHWEIL,

Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Khalifa Ghwell a nemzetközi szinten nem el-
ismert általános nemzeti kongresszus (más

néven »nemzeti felemelkedés kormánya«)

úgynevezett »miniszterelnöke és védelmi mi-
nisztere«, és ebben a minőségében felelős an-
nak tevékenységéért.

Khalifa Ghwell 2015. július 7-én Nuri Abu

Sahmain-nel, az általános nemzeti kongresz-
szus elnökével együtt részt vett a Steadfast-
ness Front (Alsomood) elnevezésű új katonai

erő felavatásának aláírási ceremóniáján, és

ezzel kinyilvánította az e katonai erő iránti

támogatását, amelyet hét hadosztály alkot,

és amelynek célja, hogy megakadályozza egy

egységkormány megalakítását Tripoliban.

Khalifa Ghwell mint az általános nemzeti

kongresszus »miniszterelnöke« központi sze-
repet játszik a líbiai politikai megállapodás-
sal létrehozott nemzeti egységkormány meg-
alakulásának akadályozásában.

2016. január 15-én Khalifa Ghwell mint a

tripoli székhelyű általános nemzeti kong-
resszus »miniszterelnöke és védelmi minisz-
tere« elrendelte, hogy tartóztassák le az új

biztonsági csoportnak a nemzeti egységkor-
mány megbízott miniszterelnöke által kine-
vezett minden olyan tagját, aki beteszi a

lábát Tripoliba.

2016.4.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 85/5

18. ABU SAHMAIN, Nuri

Név Azonosító adatok A jegyzékbevétel indokolása A jegyzékbe-
vétel időpontja

más néven BOSAMIN,

Nori

BO SAMIN, Nuri

BADI, Salahdin

Születési idő:

1956.5.16.

Zouara/Zuwara,

Líbia

Nuri Abu Sahmain a nemzetközi szinten

nem elismert általános nemzeti kongresszus

(más néven »nemzeti felemelkedés kor-
mánya«) úgynevezett »elnöke«, és ebben a

minőségében felelős annak tevékenységéért.

Az általános nemzeti kongresszus elnöke-
ként Nuri Abu Sahmain központi szerepet

játszik a líbiai politikai megállapodás akadá­

lyozásában és ellenzésében, valamint a nem-
zeti egységkormány megalakulásának akadá­

lyozásában és ellenzésében.

Nuri Abu Sahmain 2015. december 15-én

sürgette, hogy halasszák el a líbiai politikai

megállapodás elfogadását, amelyre a tervek

szerint egy december 17-i ülésen került

volna sor.

2015. december 16-án nyilatkozatot adott

ki arról, hogy az általános nemzeti kong-
resszus nem engedélyezi a tagjai számára,

hogy részt vegyenek az ülésen vagy hogy

aláírják a líbiai politikai megállapodást.

Nuri Abu Sahmain 2016. január 1-jén az

Egyesült Nemzetek Szervezetének különleges

képviselőjével folytatott tárgyalások során

elutasította a líbiai politikai megállapodást.”


2016.4.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 85/1

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2016/465 RENDELETE

(2016. március 31.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló

329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével összhangban elfogadott, a Koreai Népi

Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/800/KKBP határozat hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2013. április 22-i 2013/183/KKBP tanácsi határozatra (

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 329/2007/EK rendelet (

),

1

) végrehajtja a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézke-
désekről szóló 2013/183/KKBP határozatban rögzített intézkedéseket, amely hatályon kívül helyezte a

2010/800/KKBP határozatot és annak helyébe lépett.

National Insurance Corporationt (KNIC) és olyan mentességekről rendelkezik, amelyek lehetővé teszik uniós

személyek és jogalanyok számára, hogy biztosítást vagy viszontbiztosítást kössenek a KNIC-vel az Észak-Koreában

folytatandó tevékenységekre. Emellett a Tanács úgy határozott, hogy lehetővé teszi uniós személyek és jogalanyok

számára, hogy a KNIC általi, az ilyen biztosítás, illetve viszontbiztosítás alapján, vagy az Unió területén okozott

kár tekintetében kifizetésekben részesülhessenek. Ezen túlmenően a (KKBP) 2016/475 határozat lehetővé teszi a

KNIC azon befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását, amelyek korábbi szerződés alapján fennálló, esedékes

kifizetések teljesítéséhez szükségesek.

2

(2) A Tanács 2016. március 31-én elfogadta a (KKBP) 2016/475 határozatot (

), amely jegyzékbe veszi a Korea

3

(3) A 329/2007/EK rendelet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1) A 6. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes

hatóságai engedélyezhetik a Korea National Insurance Corporation (KNIC) egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági

) HL L 111., 2013.4.23., 52. o.

(

1

) A Tanács 329/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről

2

(

(HL L 88., 2007.3.29., 1. o.).

) A Tanács (KKBP) 2016/475 határozata (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedé­

3

(

sekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 34. oldalát).

L 85/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.1.

forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben az valamely tagállam állampolgárával, valamely tagállam joga

szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személlyel, jogalannyal vagy szervvel kötött biztosítási vagy viszontbiztosítási

szerződés szerinti díjak kifizetéséhez szükséges, feltéve, hogy a kifizetés:

a) kizárólag valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy,

jogalany vagy szerv által Észak-Koreában folytatandó és az e rendelet szerint nem tiltott tevékenységek célját

szolgálja;

javára szolgál, kivéve a KNIC-t.

b) a kifizetés nem egy a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy, jogalany vagy szerv közvetlen vagy közvetett

(2) Valamely tagállam állampolgára, és valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy,

jogalany vagy szerv a KNIC általi kifizetésben részesülhet, amennyiben ezt a tagállamoknak a II. mellékletben

felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai előzetesen engedélyezik. Az engedély akkor adható meg, ha a

kifizetés:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtásáról szóló

szerződésnek megfelelően, vagy KNIC által nyújtandó biztosítási, illetve viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtásáról

szóló szerződésnek megfelelően, az Unió területén, az ilyen szerződés bármely szerződő fele által okozott kár

tekintetében esedékes;

vagy szerv javát;

b) nem szolgálja sem közvetlenül, sem közvetve valamely, a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy, jogalany

c) nem járul hozzá az e rendelet szerint tiltott tevékenységhez; és

d) nem eredményezi a KNIC Észak-Koreán kívüli pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását.

(3) Nincs szükség az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti engedélyre, ha a KNIC részére történő vagy a KNIC általi

kifizetés valamely tagállam észak-koreai diplomáciai vagy konzuli missziója hivatalos céljaira szükséges.

(4) A 6. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes

hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt körülmények esetén engedélyezhetik a KNIC egyes befagyasztott pénzeszkö­

zeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását azt követően, hogy megállapították, hogy:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag a KNIC által, 2016. április 1. előtt kötött szerződések alapján

b) a szerződés nem kapcsolódik sem közvetlenül, sem közvetve valamely, e rendelet alapján tiltott tevékenységhez;

c) a kfizetés sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgál egy a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt személy,

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a

Bizottságot.”

esedékes kifizetések céljára használhatók fel;

jogalany vagy szerv javára.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


L 85/30 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.4.1.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/473 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 31.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és

szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló

881/2002/EK tanácsi rendelet 244. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel

szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi

rendeletre (

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a

(2) 2016. március 28-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott,

) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) bekezdésére,

1

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba

rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

hogy egy természetes személyt felvesz az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listájára,

amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK

rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 31-én.

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(

1

2016.4.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 85/31

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” része a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (más néven a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi; b) Faruq

al-Qahtani; c) Faruq al-Qatari; d) Farouq al-Qahtani al Qatari; e) Sheikh Farooq al-Qahtani; f) Shaykh Imran Farouk;

g) Sheikh Faroq al-Qatari). Születési ideje: a) 1981; b) 1980 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága:

a) szaúd-arábiai; b) katari. Útlevélszáma: 592667 (2007. május 3-án kibocsátott katari útlevél). Címe: Afganisztán

(2009 óta). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.3.28.”


2016 03 30 Iktatószám:2217251639

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT szankciós értesítését, miszerint az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottság a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/16 (10) [ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and

associated individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to

the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 28 March 2016, the Committee approved the addition of the entry

specified below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze,

travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution

2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.390 Name: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI

ف $#م “”د م ا :(script original (Name

Title: Sheikh Designation: na DOB: a) 1981 b) Approximately 1980 POB: Saudi Arabia

Good quality a.k.a.: Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Low quality a.k.a.: a) Faruq

al-Qahtani b) Faruq al-Qatari c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al-Qahtani e)

Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari Nationality: a) Saudi Arabia b) Qatar

Passport no.: Qatari passport number 592667 issued on 3 May 2007 National identification

no.: na Address: Afghanistan (since 2009) Listed on: 28 Mar. 2016 Other information: Al-
Qaida (QDe.004) emir for the eastern zone of Afghanistan. Has led an Al-Qaida battalion in

Afghanistan since at least mid-2010.

In accordance with paragraph 49 of resolution 2253 (2015), the Committee has

made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the

above name, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

A copy of this narrative summary of reasons for listing is attached to this note verbale.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis,

the Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da’esh)

and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly

following the postings of such updates on the Committee’s website. Member States

are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the

secretariat by e-mail to: [email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/

(+1-212) 963-3778. The Committee encourages all States to allow implementation of

updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy

notices, or website postings.

The Committee’s ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated

regularly on the basis of relevant information provided by Member States and

international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.

An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

28 March 2016

NARRATIVE SUMMARY

QDi.390 NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

28 March 2016

Nayef Salam Muhammad Ujaym al-Hababi was listed on 28 March 2016 pursuant to

paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-
Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or

perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf

of, or in support of”; “supplying, selling or transferring arms and related materiel to”

and “otherwise supporting acts or activities of” Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

As of 2015, Nayef Salam Muhammad Ujaym al-Hababi (al-Hababi) is the Al-Qaida

(QDe.004) emir for the eastern zone of Afghanistan, where he has operated since at

least 2009. Al-Hababi reports to Al-Qaida’s senior leadership. He has led an Al-Qaida

battalion in Afghanistan since at least mid-2010 and was responsible for finding a new

sanctuary for Al-Qaida, as of mid-2015.

Al-Hababi has been involved in authorizing spending and raising funds on behalf of

Al-Qaida since 2010. As of 2015, al-Hababi, in his role as Al-Qaida emir for the

eastern zone of Afghanistan, directed the delivery of funds and weapons to Taliban

associates in Afghanistan for use in future attacks. As of 2012, al-Hababi solicited

funds from supporters in Gulf countries to support Al-Qaida’s external operations and

expected to receive funds from Gulf-based donors for activities in Afghanistan as well.

Al-Hababi directed the purchase of weapons, including rocket propelled grenades, to

distribute to militants in Afghanistan, as of 2010.

Between at least 2012 and 2015, al-Hababi planned and provided support for Al-Qaida

attacks against international forces in Afghanistan and helped plan Al-Qaida’s external

operations. As of 2015, al-Hababi, in his role as Al-Qaida emir for the eastern zone,

worked on attack plans for fighting in northeast Afghanistan. Al-Hababi and his

battalion in early 2013 intended to take control of Kunar Province, Afghanistan, and

establish a base to launch external operations on behalf of Al-Qaida. Al-Hababi

planned to carry out attacks in the United States and other countries in revenge for the

deaths of senior Al-Qaida leaders. As of 2012, suicide bombers affiliated with al-
Hababi were tasked to attack Afghan bases and international convoys in Afghanistan.

For several years, al-Hababi has been in charge of Al-Qaida-sponsored training in

northeast Afghanistan, providing training and funds to fighters to conduct operations.

As of 2011, Al-Hababi was a senior Al-Qaida member consulting on Al-Qaida

operations worldwide. Al-Hababi also participated in two 2010 attacks against

international forces convoys resulting in the destruction of at least one vehicle and in

2009 led operations in northeast Afghanistan that included attacks against United

States military bases.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004)

 

 


2016 03 23 Iktatószám: 2217251871

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ellen meghozott ENSZ BT 1718 (2006) határozatot illetően beállt változásokról, miszerint a következő négy hajót törölték a listáról:

JH 86 (IMO no. 8602531)
JIN Tal (IMO no. 9163154)
JIN TENG (IMO no. 9163166)
GRAND KARO (IMO no. 8511823)

E négy hajó a továbbiakban nem tekintendő az Ocean Maritime Management által ellenőrzött vagy működtetett ún. gazdasági erőforrásnak. A változásról a tájékoztató az alábbi honlapon is elérhető:

http://www.un.org/press/en/2016/sc12296.doc.htm

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 03 16 Iktatószám: 2217251585

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi a Tanács (KKBP) 2016/360 végrehajtási határozatát (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról, amelyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személyt és 1 szervezetet felvett az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_067_R_0008

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


20160310
Iktatószám: 5166599779

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT 2262(2016) határozatával, a Közép-Afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések keretében, 1 személyt és 1 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A határozatról történő tájékoztatás elérhetősége: http://www.un.org/press/en/2016/sc12272.doc.htm

Az érintett szankciós bizottság honlapja: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 03 05   Iktatószám: 5166599636

A NAV PÉNZMOSÁS ELLENI INFORMÁCIÓS IRODA FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEI RÉSZÉRE

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásaelleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi

–           a Bizottság 2016/307 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 3.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 243. alkalommal történő módosításáról, melyben 11 természetes személyt és 1 szervezetet vesz fel az azon személyeket, csoportokat és szervezeteket tartalmazó jegyzékbe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, valamint

–           a Tanács (KKBP) 2016/319 határozatát (2016. március 4.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról, melyben – az ENSZ BT 2270 (2016) határozata alapján – 16 személyt és 12 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe, továbbá a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó egyik személyre és két szervezetre vonatkozóan frissítette az azonosító adatokat.

A csatolt mellékletek az alábbi honlapokon is elérhetőek:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:058:TOC

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_060_R_0009

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


2016 03 023
Iktatószám:
2217250083

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi a Bizottság 2016/294 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 1.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 242. alkalommal történő módosításáról, amelyben 6 személy esetében a listán szereplő adatok módosítására került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0004&from=EN.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

Iktatószám: 2217249995

A Nemzeti Adó- és vámhivatal központi irányítás  Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei

részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani aPénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2016. február 19-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

 1. csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok
  1. Irán
  2. Észak-Korea
 1. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
  1. Afganisztán
  2. Bosznia és Hercegovina
  3. Guayana
  4. Irak
  5. Jemen
  6. Laosz
  7. Mianmar
  8. Pápua Új-Guinea
  9. Szíria
  10. Uganda
  11. Vanuatu

      Az új „public statement” alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:                                                   

 1. Algéria
 2. Angola
 3. Panama

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

A 2016. február 19-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


Iktatószám: 2217252119

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi a Bizottság 2016/47 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 18.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 241. alkalommal történő módosításáról.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0042.01.ENG&toc=OJ:L:2016:012:TOC.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/47 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben

meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott

egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (

annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a

rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2) 2015. december 30-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy

határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó

jegyzékben, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2016. január 7-én

a 881/2002/EK rendeletet 240. alkalommal módosították. További módosításokra van szükség az érintett

bejegyzések aktualizálása céljából. Továbbá, az ENSZ BT 2016. január 11-én úgy döntött, hogy egy bejegyzést

eltávolít a jegyzékből. A 881/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba

kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 18-án.

) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

2016.1.19. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/43

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A „Természetes személyek” pontban az alábbi bejegyzések a következőképpen módosulnak:

a) Az „Ibrahim Mohamed Khalil (más néven a) Khalil Ibrahim Jassem; b) Khalil Ibrahim Mohammad; c) Khalil

T04338017 (Mainz idegenrendészeti hivatala által kiadott ideiglenes engedély, érvényessége 2013.5.8.-án lejárt).

meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ibrahim Mohamed Khalil (más néven: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim

Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Születési ideje: a) 1975.7.2., b) 1972.5.2., c) 1975.7.3., d) 1972,

Útlevélszáma: T04338017. Címe: Alte Ziegelei menekültszálló, 55128 Mainz, Németország. Az Interpol-ENSZ

A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”

b) A „Najmuddin Faraj Ahmad (alias a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin).

Ibrahim Al Zafiri; d) Khalil). Születési ideje: a) 1975.7.2., b) 1972.5.2., c) 1975.7.3., d) 1972, e) 1975.5.2.

Születési helye: a) Day Az-Zawr, Szíria; b) Bagdad, Irak; c) Moszul, Irak. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma:

Címe: Alte Ziegelei menekültszálló, 55128 Mainz, Németország. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában

e) 1975.5.2. Születési helye: a) Day Az-Zawr, Szíria; b) Bagdad, Irak; c) Moszul, Irak. Állampolgársága: szíriai.

Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép és ujjlenyomatok állnak rendelkezésre.

Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia. Születési ideje: a) 1956.7.7., b) 1963.6.17. Születési helye:

Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság, Irak. Állampolgársága: iraki.” bejegyzés helyébe a következő

szöveg lép:

„Najmuddin Faraj Ahmad (más néven: a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin).

Nemzeti személyazonosító száma: 0075258 számú fejadagkártya. Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia.

Születési ideje: a) 1956.7.7., b) 1963.6.17. Születési helye: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság,

Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: Anyja neve: Masouma Abd al-Rahman. az Interpol-ENSZ

Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.”

c) Az „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (más néven: a) Dr. Ibrahim »Awwad Ibrahim« Ali al-Badri

al- Samarrai’; b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i;

al-Husayni al- Quraishi; i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulusa: Dr. Címe: Irak. Születési ideje: 1971. Születési helye:

a) Samarra, Irak, b) Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: a) az al-Kaida iraki vezetője; b) jelenleg Irakban

tartózkodik; c) főleg háborús nevén ismert (Abu Du’a, Abu Duaa’). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában

meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (más néven a) Dr. Ibrahim »Awwad Ibrahim« Ali al-Badri

al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim

Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni

al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulusa: Dr. Címe: a) Irak; b) Szíria. Születési ideje: 1971. Születési helye:

a) Samarra, Irak, b) Irak. Állampolgársága: iraki. Azonosító száma: 0134852 számú fejadagkártya. Egyéb

információ: a) jelenleg Irakban és Szíriában tartózkodik; b) főleg háborús nevén ismert (Abu Du’a, Abu Duaa’);

c) házastársa neve: Saja Hamid al-Dulaimi; d) házastársa neve: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) Személy-
leírás: Magassága: 1,65 m. Súlya: 85 kg. Fekete haj és szemek. Fehér bőr. Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács

meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5.”

d) Az „Akhmed Rajapovich Chataev (más néven a) Akhmad Shishani; b) David Mayer; c) Elmir Sene; d) Odnorukiy).

lehetséges alternatív tartózkodási hely). Nemzeti személyazonosító száma: 9600133195 (a Belügyminisztérium

által az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Vegyenói járásában kiállított orosz nemzeti útlevélszám);

jegyei: arca ovális, szakállat visel, jobb keze és bal lába hiányzik, beszél oroszul, csecsenül és esetleg németül és

arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.” bejegyzés helyébe a

következő szöveg lép:

„Akhmed Rajapovich Chataev (más néven a) Akhmad Shishani; b) David Mayer; c) Elmir Sene; d) Odnorukiy).

lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: orosz. Nemzeti személyazonosító száma: 9600133195

nemzeti útlevélszám); Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése:

d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i; e) Abu Du’a; f) Abu Duaa; g) Dr. Ibrahim; h) Abu Bakr al-Baghdadi

speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában

Születési ideje: 1980.7.14.; Születési helye: Vegyenó falu, Vegyenói járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi

Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi

Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése: erős; megkülönböztető

Születési ideje: 1980.7.14.; Születési helye: Vegyenó falu, Vegyenói járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi

Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi

(a Belügyminisztérium által az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Vegyenói járásában kiállított orosz

L 12/44 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.1.19.

erős; megkülönböztető jegyei: arca ovális, szakállat visel, jobb keze és bal lába hiányzik, beszél oroszul, csecsenül

és esetleg németül és arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép

áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.”

2. A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést el kell hagyni:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (más néven a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab

Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said,

i) Rabah Di Roma). Születési ideje: a) 1967.9.7., b) 1968.10.30. Születési helye: a) Algír, Algéria; b) Algéria,

c) El Harrach, Algéria. Állampolgársága: Algériai útlevél száma: 3525282 (algériai útlevélszám, amelyet Abdelouahab

Abdelhafid névre állítottak ki). Egyéb információ: Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltün-
tetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja:

2004.3.17.”

 


Iktatószám: 2217248130

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásaelleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az Európai Unió alábbi végrehajtási rendeletét:

–          a Bizottság 2016/13 Végrehajtási Rendelete (2016. január 6.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 240. alkalommal történő módosításáról.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2016:004:TOC.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

 


Tisztelt Címzett! 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT alábbi szankciós értesítéseit:

–          az Al-Kaidával és az Iszlám Állammal foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítéseit, valamint

–          a Közép-Afrikai Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítését.

Az ENSZ BT által elrendelt szankciók egységesített listája az alábbi honlapon is elérhető:https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

 

 


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/1/15 (14)

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution

2127 (2013) concerning the Central African Republic presents her compliments to the

Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of

Non-Member States to the United Nations and has the honour to refer to the List of

individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 4 and 7 of

resolution 2196 (2015).

The Chair wishes to note that on 17 December 2015, in accordance with its

mandate pursuant to paragraph 57(b) of resolution 2127 (2013), the Committee added

the following two individuals to its sanctions list:

A. Individuals

CFi.007 Name: 1) HAROUN 2) GAYE 3) na 4) na

Name (original script): na

Title: na Designation: Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la

Renaissance de Centrafrique (FPRC) DOB: a) 30 Jan. 1968 b) 30 Jan. 1969 POB: na Good

Quality a.k.a.: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye Low quality a.k.a.: na

Nationality: na Passport no.: Central African Republic number O00065772 (letter O followed

by 3 zeros), expires 30 Dec. 2019) National identification no.: na Address: Bangui, Central

African Republic Listed on: 17 Dec. 2015 Other Information: Gaye is a leader of the Front

Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka

armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called “Defense Committee” of Bangui’s

PK5 (known as ‘PK5 Resistance’ or ‘Texas’) (not listed), which extorts money from residents

and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by

Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May

2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included

Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council

Special Notice.

CFi.008 Name: 1) EUGÈNE 2) BARRET 3) NGAÏKOSSET 3) na

Name (original script): na

Title: na Designation: a) Former Captain, CAR Presidential Guard b) Former Captain, CAR

Naval Forces DOB: na POB: na Good Quality a.k.a.: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene

Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset Low

quality a.k.a.: a) “The Butcher of Paoua” b) Ngakosset Nationality: na Passport no.: na

National identification no.: Central African Republic armed forces (FACA) Military

identification number 911-10-77Address: a) Bangui, Central African Republic Listed on: 17

Dec. 2015 Other Information: Captain Eugène Barret Ngaïkosset is a former member of

former President François Bozizé’s (CFi.001) presidential guard and associated with the anti-
Balaka movement. He escaped from jail on 17 May 2015 following his extradition from

Brazzaville and created his own anti-balaka faction including former FACA fighters.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

The Committee has made accessible on its website the narrative summaries of

reasons for listing of the above names, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries.

Copies of the narrative summaries of reasons for listing are attached to this

note verbale.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject

to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular

basis, the Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials.

The Committee’s Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List. An updated

version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 3

NARRATIVE SUMMARIES

CFi.007 HAROUN GAYE

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website: 17

December 2015

HAROUN GAYE was listed on 17 December 2015 pursuant to paragraphs 11 and 12 (b)

and (f) of resolution 2196 (2015) as “engaging in or providing support for acts that

undermine the peace, stability or security of the CAR”; “involved in planning, directing,

or committing acts that violate international human rights law or international

humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, in

the CAR, including acts involving sexual violence, targeting of civilians, ethnic- or

religious-based attacks, attacks on schools and hospitals, and abduction and forced

displacement;” and “ involved in planning, directing, sponsoring, or conducting attacks

against UN missions or international security presences, including MINUSCA, the

European Union Missions and French operations which support them.”

Additional information:

HAROUN GAYE has been, since early 2014, one of the leaders of an armed group

operating in the PK5 neighborhood in Bangui. Civil Society representatives of the PK5

neighborhood state that Gaye and his armed group are fuelling the conflict in Bangui,

opposing the reconciliation and preventing movements of population to and from the third

district of Bangui.

On 11 May, 2015, Gaye and 300 demonstrators blocked access to the National

Transitional Council to disrupt the final day of the Bangui Forum. GAYE is reported to

have collaborated with anti-Balaka officials to coordinate the disruption.

On 26 June 2015, Gaye and a small entourage disrupted the opening of a voter registration

drive in Bangui’s PK5 neighborhood, causing the registration drive to close.

MINUSCA attempted to arrest Gaye on 2 August 2015, in accordance with the provisions

of paragraph 32(f)(i) of the Security Council resolution 2217 (2015). Gaye, who was

reportedly informed of the arrest attempt in advance, was ready with supporters armed

with heavy weaponry. Gaye’s forces opened fire on the MINUSCA Joint Task Force. In

a seven-hour firefight, Gaye’s men employed firearms, rocket-propelled and hand

grenades against MINUSCA troops and killed one peacekeeper and injured eight.

Gaye was involved in encouraging violent protests and clashes in late September 2015 in

what appears to have been a coup attempt to overthrow the Transitional Government. The

coup attempt was likely led by former president Bozize’s supporters in an alliance of

convenience with Gaye and other FPRC leaders. It appears that Gaye aimed to create a

cycle of retaliatory attacks that would threaten the upcoming elections. Gaye was in

charge of coordination with marginalized elements of the anti-Balaka.

On 1 October 2015, a meeting took place in the PK5 neighborhood between Eugène

Barret Ngaïkosset, a member of a marginalized anti-Balaka group and Gaye, with the aim

of planning a joint attack on Bangui on Saturday, 3 October.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 4

Gaye’s group prevented people inside the PK5 neighborhood from leaving it, in order to

reinforce the communal identity of the Muslim population to exacerbate inter-ethnic

tensions and avoid reconciliation. On 26 October 2015, Gaye and his group interrupted a

meeting between the Archbishop of Bangui and the Imam of the Central Mosque of

Bangui, and threatened the delegation which had to retreat from the Central Mosque and

flee the PK5 neighborhood.

Related listed individuals and entities:

Nourredine Adam (CFi.002), listed on 9 May 2014


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (41)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999)

and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his

compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent

Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the

following:

On 10 December 2015, the entry specified below was deleted from the Al-Qaida

Sanctions List. The assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of

Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the

United Nations accordingly no longer apply to this entry.

A. Individuals

QDi.205 Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: na

رق د وف :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1974 POB: Baghdad, Iraq Good quality a.k.a.:

Mohamad Raific Kairadin Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: (German

travel document (“Reiseausweis”) A 0092301) National identification no.: na Address:

(In prison in Germany) Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011 )

Other information: Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 8

years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822

(2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

The names of individuals and entities removed from the Al-Qaida Sanctions List

pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on

the Committee’s website. Other information about de-listing may be found on the

Committee’s website at:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-
delisting.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis,

the Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such

updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any updated

or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to:

[email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida

Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated

following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the

Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

10 December 2015

T. C. H.

 


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (42)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999)

and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his

compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent

Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the

following:

On 10 December 2015, the Committee enacted the amendments specified with

strikethrough and underline in the entries below on its List (the Al-Qaida Sanctions List) of

individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in

paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the

Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.012 Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

$#وان د ارزاق د ا :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: 1961 POB: Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdal Al-Hadi

Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi c) Omar Uthman Mohammed d) Abdul Hadi Arif Ali Low quality

a.k.a.: a) Abu Abdallah b) Abdul Hadi al-Taweel, c) Abd al-Hadi al-Ansari d) Abd al-Muhayman

e) Abu Ayub Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration Card

no. 0094195 Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007, 10

Dec. 2015 ) Other information: Joined Al-Qaida in 1996 and was at that time an important

liaison to the Taliban in Afghanistan. Received money from Ansar al-Islam (QDe.098) in order to

conduct attacks in Kirkuk and Ninveh in Iraq during spring and summer of 2005. Al-Qaida senior

official. In custody of the United States of America, as of July 2007 Aug. 2014. Father’s name:

Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Mother’s name: Nadira Ayoub Asaad. Photo available for inclusion

in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council

resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

QDi.144 Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na HUSSEIN

Name (original script): دPQ ھرط دPQP

Title: Imam Designation: na DOB: 1 Nov. 1975 POB: Poshok, Iraq Good quality

a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi Low quality a.k.a.: na Nationality: na Iraqi Passport

no.: na National identification no.: na Address: na Sulaymaniya, Iraq Listed

on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011, 10 Dec. 2015 ) Other

information: Mother’s name: Attia Mohiuddin Taha. A deportation order was issued by the

Italian authorities on 18 Oct. 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as

of Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8

Jun. 2010.

QDi.184 Name: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Name (original script): WXYا ور #دZ لX\ ن[QP

Title: na Designation: na DOB: 24 Apr. 1981 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Muhsin

Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu

Samia Low quality a.k.a.: na Nationality: Kuwaiti Passport

no.: a) Kuwaiti number 106261543 b) Kuwaiti number 1420529, issued in Kuwait (and expired

on 31 Mar. 2006) National identification no.: na Address: Block Four, Street 13, House #179

Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait Listed on: 17 Feb. 2005 (amended on 23 Jul. 2008, 10 Dec.

2015 ) Other information: Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. Wanted by the Saudi

security forces. Fugitive as of Jul. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822

(2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.199 Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: na

ط د اaزZز ر#Zد :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq Good quality

a.k.a.: a) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy Low quality

a.k.a.: naNationality: Iraqi Passport no.: (None) National identification no.: na Ration card

no: 6110922 Address: (In prison in Germany) Listed on: 6 Dec. 2005 (amended

on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 10 Dec. 2015 )Other information: Mother’s name:

Khadija Majid Mohammed. Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). Sentenced on 15 Jul. 2008 to

10 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008)

was concluded on 30 Jul. 2009.

QDi.203 Name: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na

Name (original script): دPQأ$ d درھ\

Title: na Designation: na DOB: 1 Jul. 1971 POB: Arbil, Iraq Good quality a.k.a.: a) Kaua

Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (previously listed as) c) Kawa Omar Ahmed Low quality

a.k.a.: na Nationality: IraqiPassport no.: (German travel document (“Reiseausweis”) A

0139243 (revoked as at Sep. 2012)) National identification no.: na Address: Arbil – Qushtuba

– house no. SH 11, alley 5380, Iraq Listed on: 6 Dec. 2005 (amended

on31 Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 10 Dec. 2015 ) Other

information: Mother’s name: Farida Hussein Khadir. Released from custody in Germany on 10

Dec. 2010 and relocated to Iraq on 6 Dec. 2011. Review pursuant to Security Council resolution

1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 3

QDi.206 Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): لZWh دPQP مZراھا

Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Dayr Az-Zawr, Syria Good quality

a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim

Mohammad, born3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil,

born 2 May 1975 d) Khalil Ibrahim al-Zahiri, born 2 Jul. 1975 in Mosul Low quality

a.k.a.: na Nationality: Syrian Passport no.: (Temporary suspension of deportation No.

T04338017 issued by Alien’s Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) National

identification no.: na Address: Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Listed

on: 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 10 Dec. 2015 ) Other

information: Sentenced to 7 years of imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Released on

30 December 2012. Photo and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UN Security

Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

concluded on 5 Oct. 2009.

QDi.226 Name: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 POB: Olaqloo Sharbajer, Al-
Sulaymaniyah Governorate, Iraq Good quality a.k.a.: a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine

Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport

no.: na National identification no.: na Ration card no. 0075258 Address: Heimdalsgate 36-

V, Oslo, 0578, Norway Listed on:7 Dec. 2006 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other

information: Mother’s name: Masouma Abd al-Rahman. Photo available for inclusion in the

INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution

1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QDi.276 Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

أdرم lرd ھ#م اPزZده :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: Akram Turki Al-
Hishan Low quality a.k.a.: a) Abu Jarrah b) Abu Akram Nationality: na Passport

no.: naNational identification no.: na Address: a) Zabadani, Deir ez-Zor Governorate, Syrian

Arab Republic, b) Iraq, c) Jordan Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other

information: Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al

Mazidih (QDi.277). Financial facilitator of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-
Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015.

QDi.277 Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

nزي \Zزا ھ#م اPزZده :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: a) Ghazy Fezzaa

Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash Low quality a.k.a.: a) Abu Faysal b) Abu

GhazzyNationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a)

Zabadani, Syrian Arab Republic b) Iraq Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015 )

Other information: He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). Terrorist attack

organizer for the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of

QDi.278 Name: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: na

Name (original script): ريXا رثQ p$qP

Title: Doctor Designation: na DOB: 16 Jun. 1969 POB: Iraq Good quality a.k.a.: a) Dr.

Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna

Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor

Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’ h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-
Zobai i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 4

Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai Low quality

a.k.a.:na Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration card

number: 1729765 Address: a) Amman, Jordan b) (Khan Dari, Iraq (previous)) c) (Asas Village,

Abu Ghurayb, Iraq (previous)) d) (Egypt (previous)) Listed on: 25 Mar. 2010 (amended on 10

Dec. 2015 ) Other information: Mother’s name: Heba Khamis Dari. Provided operational

guidance financial support and other services to or in support of Al-Qaida in Iraq (QDe.115)

Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Involved in oil

smuggling. Wanted by the Iraqi security forces. Photo available for inclusion in the INTERPOL-
UN Security Council Special Notice.

QDi.299 Name: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

إراھZم واد إراھZم W ادري ا[Pراr): script original (Name

Title: Dr. Designation: na DOB: 1971 POB: Iraq Good quality a.k.a.: Dr. Ibrahim ‘Awwad

Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri

al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i)) Low

quality a.k.a.: a) ءد وأ) Abu Du’a; Abu Duaa’) (prominently known by this nom de

guerre) b) Dr. Ibrahim c) #Zرvا$ Z]Qا داديwا رd وأ) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni

al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification

no.: na Ration card number: 0134852 Address: a) Iraq b) Syria Listed

on: 5 Oct. 2011 (amended on 20 Jul. 2012, 10 Dec. 2015 ) Other information: Description:

Height: 1.65 m. Weight: 85 kg. Black hair and eyes. White skin. Leader of Al-Qaida in Iraq

(QDe.115) (AQI) Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).

Currently based in Iraq and Syria. Declared himself “caliph” in Mosul in 2014. Responsible for

managing and directing AQI large scale operations. Wife’s name: Saja Hamid al-Dulaimi. Wife’s

name: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Wanted by the Iraqi security forces. Photo available

for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.317 Name: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: na

Name (original script): $xوyا دPQP وأ

Title: na Designation: na DOB: Between 1975 and 1979 POB: Syria Good quality a.k.a.: a)

Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu

Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-
Jawlani (transliterations of original script name)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, born in

Syria in 1980. Mother’s name: Fatma Ali Majour. Address: Mosul, Souq al-Nabi Yunis Low

quality a.k.a.: a) zlYا ، zlYا| Z#((transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (Translation: The

Conqueror) (Nom de guerre)) b) Abu Ashraf Nationality: Syrian Passport no.: na National

identification no.: na Address: (Active in Syria as at Jun. 2013) Listed

on: 24 Jul. 2013 (amended on 2 Jun. 2014, 10 Dec. 2015 ) Other information: Description:

Dark complexion. Height: 1.70 m. Since Jan. 2012, he is the Leader of Al-Nusrah Front for the

People of the Levant (QDe.137), a Syria-based group listed in May 2014, and previously listed

as an alias of Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) between 30 May 2013 and 13 May 2014.

Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) and Aiman

Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). Wanted by the Iraqi security forces. Photo available for

inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: na

Name (original script): Ахмед Ражапович Чатаев

Title: na Designation: na DOB: 14 4 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy District,

Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.:a) Akhmad Shishani (original

script: Ахмад Шишани) b) David Mayer (Russian script: Давид Майер) c) Elmir Sene (original

script: Эльмир Сене) Low quality a.k.a.: Odnorukiy (original script: Однорукий) Nationality:

na Passport no.: na National identification no.: Russian national passport

number9600133195, issued in Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federation

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 5

(issued by Department of Internal Affairs) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at

Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015

(amended on 10 Dec. 2015 ) Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding

directly 130 militants. Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid;

distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian,

Chechen and possibly German and Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation

for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN

Security Council Special Notice.

QDi.366 Name: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: na

Name (original script): Тархан Исмаилович Газиев

Title: na Designation: na DOB: 11 Nov. 1965 POB: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District,

Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Ramzan Oduev (original

script: Рамзан Одуев) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев) c)

Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан Исаевич Газиев) d) Umar Sulimov (original script:

Умар Сулимов) Low quality a.k.a.: a) Wainakh (original script: Вайнах) b) Sever (original

script: Север) c) Abu Bilalal (original script: Абу-Билал) d) Abu Yasir (original script: Абу Ясир)

e) Abu Asim (original script: Абу Ясим) f) Husan (original script: Хусан) Nationality: (Not

registered as a citizen of the Russian Federation) Passport no.: na Russian foreign travel

passport number 620169661 National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic

(located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on:

2 Oct. 2015 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other information: As at Aug. 2015, leads Jamaat

Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-
Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes

committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council

Special Notice.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the

Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such

updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any updated

or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-1267-

[email protected] or fax (+1-212) 963-1300/(+1-212) 963-3778. The Committee

encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions List

based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 6

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated

following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the

Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

10 December 2015

T. C. H.


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (45)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999),

1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated

individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to the

Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey

the following:

On 30 December 2015, the Committee enacted the amendments specified

with strikethrough and underline in the entry below on its List (the ISIL (Da’esh) and

Al-Qaida Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel

ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015)

adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: na

Name (original script): Ахмед Ражапович Чатаев

Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy District,

Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Akhmad Shishani

(original script: Ахмад Шишани) b) David Mayer (Russianscript: Давид Майер) c) Elmir

Sene (original script: Эльмир Сене) Low quality a.k.a.: Odnorukiy (original script:

Однорукий) Nationality: na Russian Passport no.: na National identification no.:

Russian national passport number9600133195, issued in Vedensiky District, Republic

of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal Affairs) Address:

a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location

as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 (amended on 10 and 30 Dec. 2015 ) Other

information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the

Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants.

Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid; distinguishing

marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen

and possibly German and Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation

for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the

INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities

subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult,

on a regular basis, the Committee’s website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da’esh)

and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly

following the postings of such updates on the Committee’s website. Member States

are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the

Secretariat by e-mail to [email protected] or fax: (+1-212) 963-1300 /

(+1-212) 963-3778. The Committee encourages all States to allow implementation

of updates of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List based on e-mails,

soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated

regularly on the basis of relevant information provided by Member States and

international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.

An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

30 December 2015

T. C. H.


Iktatószám: 3528132053A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az Európai Unió alábbi végrehajtási határozatát:

–          a TANÁCS (KKBP) 2015/2459 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. december 23.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról.

A végrehajtási határozat az alábbi honlapon is elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1451897386060&uri=OJ:JOL_2015_339_R_0008

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

 


Iktatószám: 2217246961

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT alábbi szankciós értesítéseit és tájékoztató dokumentumait, valamint az Európai Unió alábbi végrehajtási rendeletét:

–          az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítéseit; valamint

–          az Európai Bizottság (EU) által 2015. december 3-án elfogadott 2015/2245 Végrehajtási Rendeletet az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 239. alkalommal történő módosításáról.

Az ENSZ BT által elrendelt szankciók egységesített listája az alábbi honlapon is elérhető: http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

NAV Központi Hivatala

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

Mellékletek:

L 318/26 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.4.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2245 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 3.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben

meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet

239. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott

egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (

annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a

(2) 2015. október 14-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott,

rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékben,

amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2015. október 26-án,

november 12-én és november 25-én az ENSZ BT szankcióbizottsága úgy határozott, hogy összesen négy

bejegyzést töröl az említett jegyzékből. Továbbá 2015. november 30-án az ENSZ BT szankcióbizottsága

jóváhagyta egy bejegyzés felvételét az említett jegyzékbe. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek

megfelelően módosítani kell.

kell lépnie,

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(

1

2015.12.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 318/27

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Emrah Erdogan (más néven a) Imraan Al-Kurdy; b) Imraan; c) Imran; d) Imran ibn Hassan; e) Salahaddin El Kurdy;

f) Salahaddin Al Kudy; g) Salahaddin Al-Kurdy; h) Salah Aldin; i) Sulaiman; j) Ismatollah; k) Ismatullah; l) Ismatullah

Al Kurdy). Születési ideje: 1988.2.2. Születési helye: Karliova, Törökország. Címe: werli börtön, Németország (2015.

május óta). Állampolgársága: német. Útlevélszáma: BPA C700RKL8R4 (2010. február 18-án kiállított és 2016.

február 17-én érvényét vesztő német nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme

színe: barna, haja színe: barna, testfelépítése: erős, testsúlya: 92kg, magassága: 176 cm, anyajegy a háta jobboldalán;

b) anyja neve: Emine Erdogan; c) apja neve: Sait Erdogan.”

2. Az „Abu Bakar Ba’asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad).

Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.” bejegyzés

helyébe a következő szöveg lép a „Természetes személyek” részben:

„Abu Bakar Ba’asyir (más néven a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad).

Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Címe: Indonézia (börtönben). Állampol-
gársága: indonéz.”

3. A „Természetes személyek” pontban az alábbi bejegyzéseket törölni kell:

a) „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (más néven: a) Abu Khalid; b) Abu Ja’far; c) Mohamed El Islambouli).

Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) apja neve: Shawki al-Islambolly; b) az Egyptian Islamic Jihad

tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.”

b) „Mohamed Amine Akli (más néven: a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Címe:

Algéria. Születési helye: Bordj el Kiffane, Algéria. Születési ideje: 1972.3.30. Állampolgársága: algériai. Egyéb

információ: a) apja neve: Lounes; b) anyja neve: Kadidja; c) nem léphet be a schengeni térségbe; d) Spanyolor-
szágból 2009 augusztusában kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott

megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

c) „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (más néven: a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari

Címe: a) Pakisztán; b) Afganisztán. Születési ideje: 1957.1.21. Születési helye: El-Minya, Qena, Egyiptom.

Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Címe: Via Bardo, Tunisz, Tunézia. Születési ideje:

1965.12.19. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Görögország. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma:

L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszor-
szágból 2006. április 13-án kitoloncolták Tunéziába; b) anyja neve: Fatima al-Tumi; c) nem léphet be a schengeni

térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

d) „Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (más néven a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai; c) Nazih Abdul Hamed

Al-Raghie). Címe: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi

Közösség. Születési ideje: a) 1964.3.30.; b) 1964.5.14. Születési helye: Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi

Közösség. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 621570. Nemzeti személyazonosító száma: 200310/I. A 2a. cikk

(4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (39) [ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to

the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 25 November 2015, the entry specified below was deleted from the Al-
Qaida Sanctions List. The assets freeze, travel ban and arms embargo set out in

paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of

the Charter of the United Nations accordingly no longer apply to this individual.

A. Individuals

QDi.023 Name: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI’I

ز #د ا”!د ارا :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 POB: Tripoli,

Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c)

Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Low quality a.k.a.: na Nationality: Libyan Passport

no.: 621570 National identification no.: 200310/I Address: Al Nawafaliyyin, Jarraba

Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Listed on: 17 Oct. 2001

(amended on 31 Jul. 2006, 16 Dec. 2010 ) Other information: Review pursuant to

Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun.2010.

The names of individuals and entities removed from the Al-Qaida Sanctions List

pursuant to a decision by the Committee may be found in the “Press Releases” section on

the Committee’s website. Other information about de-listing may be found on the

Committee’s website at:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-
delisting.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject

to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular

basis, the Committee’s website at the following URL:

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of

such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any

updated or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to:

[email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida

Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated

version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

25 November 2015


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (40)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to

the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 30 November 2015, the Committee approved the addition of the entry

specified below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel

ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161

(2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.362 Name: 1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 2 Feb. 1988 POB: Karliova, Turkey Good quality

a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn

Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h)

Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy Nationality:

German Passport no.: na National identification no.: German BPA C700RKL8R4,

issued on 18 Feb. 2010, expires on 17 Feb. 2016 Address: Werl prison, Germany

(since May 2015) Listed on: 30 Nov. 2015 Other information: Former foreign

terrorist fighter affiliated with Al-Qaida (QDe.004) in North Waziristan, Pakistan (2010-

2011) and with Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) in Somalia (2011-

2012). Convicted to seven years of imprisonment by the Higher Regional Court in

Frankfurt/Main, Germany in 2014. Physical description: eye colour brown, hair colour

brown, build: strong, weight: 92 kg, height: 176 cm, birthmark on right back. Mother’s

name: Emine Erdogan. Father’s name: Sait Erdogan.

In accordance with paragraph 36 of resolution 2161 (2014), the Committee has

made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above

name, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. A copy of

the narrative summary of reasons for listing is attached to this note verbale.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject

to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular

basis, the Committee’s website at the following URL:

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of

such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any

updated or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to:

[email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida

Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated

version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

30 November 2015

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

NARRATIVE SUMMARY

QDi.362 EMRAH ERODOGAN

Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website:

30 November 2015

Emrah Erdogan was listed on 30 November 2015 pursuant to paragraph 2 and 4 of

resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for “participating in the

financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in

conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, “supplying,

selling or transferring arms and related material” and “recruiting for” the Organization

of Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

Emrah Erdogan was sentenced to seven years’ imprisonment on 23 January 2014 by

the Higher Regional Court in Frankfurt/Main for being an active member of terrorist

organisations abroad (al Qaida, al Shabaab). The judgement has been final since 10

December 2014.

Emrah Erdogan, who has been convicted of extortion under threat of violence several

times, lived with his wife and child in Germany before travelling to Pakistan.

Emrah Erdogan therefore travelled to North Waziristan in April 2010. Following his

arrival in April 2010 in Waziristan, which lies at the border between Afghanistan and

Pakistan, he initially came into contact with members of Elif Medya, the media arm of

the group Deutsche Taliban Mujahiden (DTM). He was accepted into this group and

initially lived together with others near Miranshah, North Waziristan, Pakistan, where

he armed himself with an assault rifle. He arranged for his wife and elder son to join

him. At first, he was unable to adhere to the terrorist organisation al-Qaida (QDe.004)

as planned. He therefore joined another armed group, took part in a combat training

course and tried to raise funds and recruit new members to the group.

On 2 September 2010 at the latest, Emrah Erdogan became a member of the al-Qaida,

receiving a salary. He took part in the organisation’s regular activities, which included

both indoctrination and military exercises. Physical exercise and arms training were on

the daily schedule.

He asked his family for several tens of thousands of euros for al-Qaida. He wanted this

money in particular for the acquisition of ammunition and weapons as well as for the

funding of suicide bombers.

In September 2010, Emrah Erdogan was focusing on logistics and film material for

propaganda purposes and asked his brother Yusuf – giving him detailed instructions

on how to carry out the crime – to rob an Aldi supermarket in Wuppertal using a knife

and a fake weapon. He wanted the stolen money to be used for al-Qaida.

Emrah Erdogan had tried back in July/August 2010 to recruit fighters in Germany to

engage in violent extremism but was only successful with his brother Bünyamin. The

latter travelled to Waziristan where – with the help of Emrah Erdogan – he prepared a

suicide bombing during which he intended to blow himself up in a lorry loaded with

explosives. However, Bünyamin Erdogan was killed on 4 October 2010 in a drone

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

attack during a preparatory meeting.

After prior consultation with an al Qaida member, Emrah Erdogan contacted the

Federal Criminal Police Office in November 2010 and claimed to have information

about three concrete upcoming terrorist attacks by al Qaida, two of them in Germany

in February or March 2011. He pretended that terrorist attacks against, among other

things, the German Bundestag were imminent, in full knowledge that this would

disrupt the public peace in the Federal Republic of Germany. Moreover, he wanted to

ensure, in the interest of al Qaida, that Germany was saddled with the financial burden

of funding the security measures necessary to address the fear of terrorist attacks.

In December 2010, Emrah Erdogan fought for al Qaida in Waziristan. After being

accused of cowardice, he left Waziristan with his family in January 2011. The family

travelled to Germany, while he went to Somalia to join the al-Shabaab organisation,

desiring to die as a martyr. He again acquired an assault rifle, took part in

indoctrination sessions and prepared young people for armed conflict. After joining al-
Shabaab, he acted as contact man for fighters wanting to enter the country, was keen

to draw up propaganda messages and travelled with an interpreter and microphone

through the country, hoping that as a European he could promote the fight of al-
Shabaab in a particularly credible way. Due to differences of opinion with other

members of the al-Shabaab organisation, Emrah Erdogan had to leave Somalia in late

April/early May 2012. On 10 June 2012, he was arrested in Tanzania and deported to

Germany with his consent on 18 June 2012.

The German Government agrees with the assessment contained in the judgement by

the Higher Regional Court in Frankfurt that Emrah Erdogan’s calls to the Federal

Criminal Police Office and his involvement in the planning of his brother Bünyamin’s

suicide bombing were actions by a member which had a direct bearing on the core

activities of terrorist organisations. This also applies to the accused’s involvement in

armed hostilities in Waziristan. Furthermore, the German Government believes it is

especially important that Emrah Erdogan prepared for his membership of al-Qaida

over many months.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

 

 


Iktatószám: 2217236023

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: Pénzmosás Elleni Információs Iroda) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 33.§ (3a) bekezdésével összhangban felülvizsgálta a Pmt. alapján felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére elkészített mintaszabályzatokat.

A felülvizsgálatot követően a szolgáltatók szakmai szervezeteivel folytatott egyeztetések eredményeit is figyelembe véve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett mintaszabályzatok módosításra kerültek.

A mintaszabályzatok átdolgozása során a Pénzmosás Elleni Információs Iroda törekedett arra, hogy a Pmt. rendelkezésein alapuló és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII.29.) PM rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magába foglaló mintaszabályzat a szolgáltatók számára könnyebben értelmezhető legyen a korábbinál, illetve az egyedi belső eljárási rendre történő átdolgozás során segítséget nyújtson a szolgáltatók részére.

Kérem, hogy a tagsága körébe tartozó szolgáltatók figyelmét szíveskedjen felhívni, hogy a Pmt. 33.§ (3c) bekezdésével összhangban a szolgáltatók kötelesek a belső szabályzatukat felülvizsgálni és szükség esetén módosítani a közzétett mintaszabályzat alapján.Ugyanakkor arra is szíveskedjen felhívni a figyelmüket, hogy azok, akik tevékenységüket a Pmt. hatálybalépése (2007. december 15.) előtt már megkezdték, illetve akik hatóságunk által jóváhagyott szabályzattal rendelkeznek, ne küldjék meg szabályzatukat jóváhagyás céljából a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére.

A mintaszabályzatok elérhetősége:

http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/letoltheto_dokumentumok

Ugyanezen a hivatkozáson megtalálható a „Nyomtatvány a szabályzat jóváhagyása iránti kérelemre”, amely segítséget nyújt a szabályzat megküldéséhez (ha azt jóváhagyásra meg kell küldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére), illetve tartalmazza azokat a legfontosabb adatokat, amelyek ismeretében aPénzmosás Elleni Információs Iroda a szabályzat elbírálását végre tudja hajtani.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen arra is felhívni a tagságába tartozó szolgáltatók figyelmét, hogy a kijelölt személy adatait minden, a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató köteles megküldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, aki eddig még nem tette meg függetlenül attól, hogy a tevékenységét már megkezdte a Pmt. hatálybalépése előtt.

Segítő közreműködését előre is köszönöm!

Budapest, 2015.december 09.

 

 

Ivánkuné Horváth Noémi
pénzügyőr alezredes

osztályvezető

NAV Központi Hivatala
Pénzmosás Elleni Információs Iroda

Iktatószám: 2217247441 A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett! 

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT alábbi szankciós értesítéseit és tájékoztató dokumentumait:

–          az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítését;

–          a 1988 (2011) BT határozat (Tálib rezsim) által létrehozott szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítését; valamint

–          az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsághoz kapcsolódó ún. Analytical Support and Sanctions Monitoring Team ajánlásait a 2161 (2014) és a 2178 (2014) BT határozatok végrehajtása vonatkozásában.

Az ENSZ BT által elrendelt szankciók egységesített listája az alábbi honlapon is elérhető: http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


Iktatószám:2217233055

 A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

 A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2015. október 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyekben foglaltak alapján az említett többszintű lista az alábbiak szerint módosult.

Az FATF többszintű listája:

 1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok

–          Irán

–          Észak-Korea

1/b. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer súlyos hiányosságai tapasztalhatóak

–          Mianmar

2/a. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

–          Afganisztán

–          Algéria

–          Angola

–          Bosznia és Hercegovina

–          Irak

–          Guyana

–          Panama

–          Pápua Új-Guinea

–          Szíria

–          Uganda

–          Jemen

2/b. Csoport: elégséges előrehaladást nem mutató országok

–          Laosz

Az alábbi országok már nem tartoznak a 2/a. csoportba:

–          Ecuador

–          Szudán

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

A 2015. október 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

Továbbá a terrorizmus finanszírozása elleni fellépéssel kapcsolatban indikatív céllal tájékoztatom, hogy az FATF 2015 októberében elfogadta és publikálta az „Emerging Terrorist Financing Risk” című dokumentumot (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf). E dokumentum – véleményem szerint – elősegítheti a terrorizmus finanszírozása jelenlegi kockázatának [(foreign terrorist fighters (FTF); Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)] megértését és kezelését.

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen. Tisztelettel:

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető


Iktatószám: 2217234007

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani aPénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF), valamint annak európai regionális testülete (Moneyval) által kiadott, az egyes országokra vonatkozó, és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából releváns megállapításokat tartalmazó közleményeiről.

Fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottsága, a Moneyval a 2015. szeptemberében megtartott 48. plenáris ülésén a Bosznia és Hercegovina vonatkozásában 2014. december 12-én kiadott

„Public Statement”-jének (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/2nd%20Public%20Statement%20REV.pdf ) visszavonásáról határozott.

A visszavonásról kiadott közlemény az alábbi linken érhető el:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2358471&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék az ezekben foglaltakat az eljárásaik során.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor pénzügyőr őrnagy

főosztályvezető


Iktatószám: 2217229713

A NAV KH Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Cím!

A NAV KH Pénzmosás Elleni Információs Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleniintézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között az alábbiakról tájékoztatom:

Az ENSZ BT által az Al-Kaidával és a Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatosan kibocsátott határozatok listázásában változás állt be.

A listázásokban beállt változásokról szóló értesítéseket további szíves felhasználás céljából mellékelten megküldöm.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ENSZ BT szankciók egységesített listája a következő honlapról letölthető:http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Tisztelettel: NAV KH PEII

 

A angol nyelvű mellékletek:

United Nations NationsUnies


H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/1/15 (9)

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to

resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic presents her

compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the

Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and has the honour

to refer to the List of individuals and entities subject to the measures imposed by

paragraphs 4 and 7 of resolution 2196 (2015).

The Chair wishes to note that on 20 August 2015, in accordance with its

mandate pursuant to paragraph 57(b) of resolution 2127 (2013), the Committee added

the following three individuals and one entity to its sanctions list:

A. Individuals

CFi.004 Name: 1: ALFRED 2: YEKATOM 3: na 4: na

Name (original script): na

Title: na Designation: Chief Corporal of the Forces Armées Centrafricaines (FACA) DOB: 23

Jun. 1976 POB: Central African Republic Good quality a.k.a.: a) Alfred Yekatom Saragba b)

Alfred Ekatom c) Alfred Saragba Low quality a.k.a.: a) Colonel Rombhot b) Colonel Rambo

c) Colonel Rambot d) Colonel Rombot e) Colonel Romboh Nationality: Central African

Republic Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Mbaiki, Lobaye

Province, Central African Republic (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) b) Bimbo,

Ombella-Mpoko province, Central African Republic (previous location) Listed on: 20 Aug.

2015 Other information: Has controlled and commanded a large group of armed militia men.

Father’s name (adoptive father) is Ekatom Saragba (also spelled Yekatom Saragba). Brother

of Yves Saragba, an anti-Balaka commander in Batalimo, Lobaye province, and a former

FACA soldier. Physical description: eye colour: black; hair colour: bold; complexion: black;

height: 170cm; weight: 100kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security

Council Special Notice.

 


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (25)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions

1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and

entities presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States

and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and

wishes to convey the following:

On 3 September 2015, the Committee approved the addition of the entry

specified below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel

ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161

(2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QDi.355 Name: 1: SOFIANE 2: BEN GOUMO 3: na 4: na

Name (original script): na

Title: na Designation: na DOB: 26 Jun.1959 POB: Derna, Libya Good quality a.k.a.: Sufyan

bin Qumu Low quality a.k.a.: Abou Fares al Libi Nationality: Libyan Passport no.: na

National identification no.: na Address: Libya Listed on: 3 Sep. 2015 Other information:

Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145).

In accordance with paragraph 36 of resolution 2161 (2014), the Committee has

made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above

names, at the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/1267/individuals_associated_with_Al-Qaida.shtml.

Copies of the narrative summaries of reasons for listing are attached to this note verbale.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis,

the Committee’s website at the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of

such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any

updated or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to:

[email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida

Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations. This is the twenty-first update of the List in 2015.

3 September 2015


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (23) [ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to

the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 18 August 2015, the entry specified below was deleted from the Al-Qaida

Sanctions List. The entry was deleted after the Committee concluded its consideration

of the de-listing request for this name submitted through the Office of the

Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and

of the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this de-listing request. The

assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council

resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United

Nations accordingly no longer apply to this entry.

A. Individuals

QDi.195 Name: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH

ا#د ا!د ن وة :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: a) 30 Jul. 1964 b) 30 Jan. 1964 POB: Suez, Egypt Good

quality a.k.a.: a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein

Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah

e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim

h) Hisham i) Abu Umar j) El-Sayed Ilawah born on 3 Jul.1954 Low quality a.k.a.: na

Nationality: Egyptian Passport no.: (United Kingdom passport number RP0185179 issued

on 11 Sep. 2001, expires on 11 Sep. 2011 (in the name of Al-Sayyid Ilewah)) National

identification no.: na Address: United Kingdom Listed on: 29 Sep. 2005 (amended on

6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 13 Dec. 2011 ) Other information: Sentenced to 15 years

imprisonment in Egypt in 1999. Father’s name is Fathi Hussein Elaiwa. Member of Egyptian

Islamic Jihad (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

concluded on 29 Jul. 2010.

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E 2

The names of individuals and entities removed from the Al-Qaida Sanctions List

pursuant to a decision by the Committee may be found in the ‘Press Releases’ section

on the Committee’s website. Other information about de-listing may be found on the

Committee’s website at: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to

the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis,

the Committee’s website at the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of

such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any

updated or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to:

[email protected] or fax: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida

Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations. This is the twentieth update of the List in 2015.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated

version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml

18 August 2015


United Nations NationsUnies

H E A D Q U A RT E R S • S I E G E N E W Y O R K , N Y 1 0 0 1 7

T E L . : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 1 2 3 4 • FA X : 1 ( 2 1 2 ) 9 6 3 . 4 8 7 9

R E F E R E N C E : SCA/2/15 (22)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED

TO PERMANENT MISSIONS TO THE

UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267

(1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to

the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to

convey the following:

On 17 August 2015, the Committee enacted the amendments specified with

strikethrough and underline in the entries below on its List (the Al-Qaida Sanctions List)

of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set

out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII

of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.141 Name: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

Title: na Designation: na DOB: 8 Oct. 1974 POB: Kismaayo, Somalia Good quality a.k.a.:

a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise Low

quality a.k.a.: na Nationality: Somali Passport no: na National identification no: (United

Kingdom identification number PX910063D) na Address: Somalia Listed on: 12 Nov. 2003

(amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010, 17 Aug. 2015) Other

information: Present in Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom.

Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.157 Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na

عبد الوهاب عبد الحافظ :(script original (Name

Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1967 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: a)

Ferdjani Mouloud Mouloud Ferdjani, born 7 Sep. 1967 in Algeria b) Rabah Di Roma

Abdelwahab Abdelhafid born 30 Oct. 1968 in Algeria c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30

Oct. 1968 in Algeria d) Abdewahab Abdel Hafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria e) Abedel

Wahad Abdelhafio, born 30 Oct. 1968 in Algeria f) Abdelouahab Abdelhafid, born 30 Oct.

1968 in El Harrach, Algeria (appears in Algerian passport number 3525282) Low quality

a.k.a.: a) Mourad b) Said c) Rabah Di Roma Nationality: na Algerian Passport no: na

Algerian passport number 3525282 (issued under name Abdelouahab Abdelhafid (good

quality a.k.a. f)) National identification no: na Address: na Listed on: 17 Mar. 2004

U N I T E D N AT I O N S N AT I O N S U N I E S PA G E

(Amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 17 Aug.

2015) Other information: Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest

warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005, cancelled on 18 March 2008. Linked

to support for the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014).

Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Photo available

for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to

Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject

to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular

basis, the Committee’s website at the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee’s

Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States,

regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of

such updates on the Committee’s website. Member States are invited to submit any

updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-

[email protected] or fax +1 212 963 1300/+1 212 963 3778. The Committee

encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions

List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of

relevant information provided by Member States and international and regional

organizations. This is the nineteenth update of the List in 2015.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also

updated following all changes made to the Al-Qaida Sanctions List. An updated

version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml.

17 August 2015

 


Iktatószám: 2217221498                              2015 06 16

A NAV PÉNZMOSÁS ELLENI INFORMÁCIÓS IRODA FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEI

RÉSZÉRE

Tisztelt Címzett!

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2015. június 26-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok

  1. Irán
  2. Észak-Korea

 

1/b. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer súlyos hiányosságai tapasztalhatóak

  1. Algéria
  2. Mianmar

 

2/a. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  1. Afganisztán
  2. Angola
  3. Bosznia és Hercegovina
  4. Ecuador
  5. Guyana
  6. Jemen
  7. Laosz
  8. Panama
  9. Pápua Új-Guinea
  10. Szíria
  11. Szudán
  12. Uganda

 

2/b. Csoport: elégséges előrehaladást nem mutató országok

  1. Irak

 

      Az új „public statement” alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2/a. csoportba:                                                   

 1. Indonézia

 

A „public statement”-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

 

A 2015. június 26-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

 

Tisztelettel:

 

  Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető